Gods woorden: licht in de duisternis

07

feb

Yael Juch

“Ik zet het lampje nog even aan.’’  Mijn moeder loopt naar mijn Donald Duck lampje en drukt op het lichtknopje. Het vertrouwde licht maakt een einde aan het donker, dat mij zojuist nog zo had beangstigd. Misschien herken je het wel van vroeger. Kon je net als ik niet zonder lampje slapen. Licht gaf mij hoop en vertrouwen dat het donker niet het laatste woord had. Dat ik gerust kon gaan slapen, want het licht zal niet verdwijnen. God geeft een licht dat nog veel verder reikt: zijn Woord.  

Zijn woord geeft licht 

Laatst zette mijn moeder het lampje op de logeerkamer van mijn neefje. Toen ik in deze kamer een keer stille tijd aan het houden was, viel mijn oog op dit lampje. Ik zag voor het eerst dat Donald Duck in het lampje niet op ‘de bruine grond’ staat, maar dat dit een bruin dik boek is. Mijn oog ging terug naar de Bijbel op mijn schoot en weer naar het boek waar Donald Duck op staat. Vervolgens was daar deze bijbeltekst in mijn gedachten: 

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.  
– Psalm 119:105 (HSV)

Het woord van licht is er voor de plek waar je nu staat en voor de weg die voor je ligt. Net zoals de woorden van God een uitwerking van licht hadden in het leven van Debora en Jaël en hun omgeving.  

Debora en Jaël 

Ik neem je mee door Richteren 4 en 5. De Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in Gods ogen. Wat volgde? Twintig jaren onderdrukking door Sisera, legerbevelhebber van Jabin, de koning van Kanaän. Wanneer de Israelieten tot God roepen om hulp, luistert Debora naar Gods roeping om de strijd tegen Sisera aan te gaan. Een dappere vrouw luistert naar Gods woorden, terwijl de duisternis om haar heen drukkend is. Als profetes en richter spreekt ze namens God tot de mensen. Zij is het licht voor de Israëlieten.  

Wanneer ze Barak de opdracht van God vertelt, wil hij niet zonder Debora’s aanwijzingen ten strijde gaan. Debora is zijn lamp voor zijn voet en licht op zijn pad, door haar heen hoort hij Gods woord. Debora geeft wel aan dat Barak niet de eer krijgt om Sisera te doden, dit zal een vrouw doen. Dat was Gods plan. Toen gingen Barak, Zebulon en Naftali en tienduizend man èn Debora op pad. 

En Debora zei tegen Barak: Sta op, want dit is de dag waarop de HEERE Sisera in uw hand gegeven heeft. Is de HEERE niet uitgetrokken voor u uit? Toen daalde Barak van de berg Tabor af met tienduizend man achter zich. En de HEERE bracht Sisera met al zijn strijdwagens en heel zijn leger door de scherpte van het zwaard in verwarring vóór Barak, zodat Sisera van zijn wagen afklom en te voet vluchtte. Barak joeg de strijdwagens en het leger na tot Haroseth-Haggojim. En heel het leger van Sisera viel door de scherpte van het zwaard; zelfs niet één bleef er over. 
– Richteren 4: 14-15 (HSV) 

Verlossing

Na jaren wachten op verlossing, vertrouwden ze op de woorden van Debora en gaan ze de strijd aan. Er staat: ‘De Heere bracht Sisera in verwarring.’ God deed mee aan deze strijd. Wat ze al die jaren niet hadden durven dromen, werd werkelijkheid: ze vochten tegen Sisera’s leger en wonnen de strijd. Met God aan hun zijde was het onmogelijke mogelijk! Maar wat gebeurde er met Sisera? 

En Sisera vluchtte te voet naar de tent van Jaël, de vrouw van Heber, de Keniet. Er was namelijk vrede tussen Jabin, de koning van Hazor, en het huis van Heber, de Keniet. 

Vervolgens nam Jaël, de vrouw van Heber, een tentpin, nam een hamer in haar hand, ging stilletjes naar hem toe en dreef de pin in zijn slaap, zodat hij aan de grond vastzat. Hij was namelijk in een diepe slaap gevallen, en uitgeput. En hij stierf. 
En zie, Barak achtervolgde Sisera. Jaël kwam naar buiten, hem tegemoet, en zei tegen hem: Kom, en ik zal u de man laten zien die u zoekt. Zo ging hij bij haar naar binnen, en zie,  daar  lag Sisera dood, met de pin in zijn slaap.
– Richteren 4: 17, 21, 22 (HSV) 

Hoe Jaël wist van Gods plan? Dit staat er niet. Wel dat er eigenlijk vrede was tussen haar volk en dat van Sisera. Toch was zij het die Gods belofte aan de Israëlieten voltrok. Wat voor impact had het luisteren naar Gods woorden en deze volgen van Debora en Jaël voor hun omgeving? Door deze overwinning duurde het niet lang voordat heel Jabins overheersing voorbij was.  

Ze stonden op om te schijnen 

De dorpen lagen verlaten 
in Israël, ze lagen verlaten, 
totdat ik, Debora, opstond, 
tot  ik opstond, 
een moeder in Israël. 
Vanuit de hemel streden zij,
vanuit hun banen streden de sterren 
tegen Sisera. 
Laat gezegend zijn boven de vrouwen 
Jaël, de vrouw van Heber, de Keniet, 
laat zij boven de vrouwen in de tent gezegend zijn. 
Zo moeten al Uw vijanden omkomen, Heere!  
Maar laten zij die Hem liefhebben, zijn als het opgaan van de zon in haar kracht.  
– Richteren 5: 7, 20, 24, 31 (HSV) 

Debora en Jaël  waren vrouwen die het licht van God volgden. En het licht van God streed met hen mee (de sterren). Welk gevolg had dit? Daarna had het land veertig jaar rust en vrede!  

Hoor de roep van het licht 

Laat zijn woorden van licht schijnen in jouw duisternis. Laat zijn licht je naar hem toetrekken en je sterken. Hoor zijn roep. Luister ernaar, lees het, spreek het en volg het. Het leidt je op een pad waar geen ruimte is voor angst voor de duisternis. Op dit pad kunnen er stappen gezet worden naar overwinning. Kun je een licht zijn voor de mensen, die een lampje in het donker nodig hebben.  

Aan de slag!  

Carry the light-giving Message into the night! 
– Filippenzen  2:15, (MSG) 

Kies ervoor om (de nog donkere) dag te beginnen met het openen van het Woord dat licht geeft.  

Luister dit nummer: ‘Your word’ Hillsong Worship. 
In het instrumentale stuk (vanaf minuut 3:20) mag je de volgende opdracht uitvoeren:  
Kies een Bijbeltekst over het licht (kijk hier voor ideeën) en spreek deze uit wanneer je het licht aan doet. Ik hoop dat dit een herinnering voor je wordt. Dat steeds wanneer je hetzelfde licht aandoet, je weet wat het Woord van God voor uitwerking heeft in jouw leven en dat van de mensen om je heen. 

Deel deze overdenking

 1. Anneleen schreef:

  Wauw, dit is echt bizar goed geschreven en uitgelegd! 💖

 2. M schreef:

  Mooi geschreven. Ik heb deze tekst gekozen: ‘Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
  moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
  moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.’
  Numeri 6:24-26 | NBV

  Gods zegen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap