Gods opdracht voor jou (deel 2)

20

okt

Sanne van Heukelum

In Genesis lezen we Gods zegen over de mensen. In de overdenking van gisteren lag de focus op het eerste gedeelte van deze zegen. Vandaag kijken we naar het tweede gedeelte, dat ook verbonden is met het tweede gedeelte van Gods opdracht voor de schepping: “De schepping dienen zoals Hij ook zou dienen.” 

God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen.
– Genesis 1:28 (HSV)

Recap

Genesis 1:28 hoort bij Gods opdracht voor de mensen. In de Zij Lacht Studiebijbel wordt dit uitgelegd: “Gods scheppingsplan houdt in dat heel de aarde bevolkt wordt door hen die Hem kennen en verstandig dienen als Zijn mederegenten of vertegenwoordigers”. Dit kun je opdelen in twee delen: Alle mensen vertellen over God en dienen als zijn vertegenwoordigers. In de vorige overdenking lag de focus op deel 1: vruchtbaar zijn door mensen over God te vertellen.

Deel 2

Laten we verder naar dit vers kijken. God zegt: “Onderwerp de aarde”. Wat houdt dat in? Dit betekent dat je iemand anders onderdanig maakt, in dit geval de aarde. De aarde moet een dienst verlenen aan de mensen, namelijk ondersteunen in het voorzien van voedsel en andere grondstoffen die nodig zijn. Wij mogen de aarde gebruiken in ons voordeel.

Maar… hier zitten natuurlijk grenzen aan. In de afgelopen eeuwen, sinds de zondeval, is er verkeerd gebruik van de aarde en haar hulpbronnen. Dit effect zien we vandaag de dag om ons heen.

De volgende opdracht die God geeft is: “Heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!” Als mens krijgen we hier van God de autoriteit om over de dieren te heersen. Net zoals in de dierentuin een medewerker namens de manager voor de dieren zorgt, zo mogen wij namens God voor de aarde zorgen. Dit houdt niet in dat we eindeloos onze eigen gang kunnen gaan en de dieren onderdanig zijn. We zijn naar Gods evenbeeld geschapen (vers 27), wat inhoudt dat, idealiter, wij op dezelfde manier met de dieren om zouden moeten gaan als God zou doen: met verantwoordelijkheid en zorg.

Hoe ga jij om met de aarde en met de dieren? We hebben allemaal wel eens een mug doodgeslagen en ik vraag me op zo’n moment altijd af of God dat ook zou doen. Een klein voorbeeldje, maar de vraag is natuurlijk of jij net zo verantwoordelijk en zorgzaam omgaat als God. Dezelfde God die de zon en maan en sterren gemaakt heeft. Dezelfde God die zoveel zorgvuldigheid in elk stukje natuur heeft gestopt, planten en dieren. Ga jij hier als mederegent of vertegenwoordiger goed mee om? Mederegent is een ouderwets wordt, maar betekent mede-regeerder. In Gods koninkrijk regeer jij samen met God.

Nu is het risico dat je je persoonlijk super verantwoordelijk gaat voelen of juist enorm lam geslagen, omdat we het toch nooit zo goed als God kunnen doen. Helaas kwam de zondeval en lijken wij niet meer zoveel op Zijn evenbeeld als daarvoor. Dat betekent niet dat het een onbegonnen zaak is! Alle kleine beetjes helpen namelijk. 

Aan de slag!

Bedenk één praktisch ding dat jij kan veranderen om een betere vertegenwoordiger of mederegeerder kan zijn. Hoe kun jij gehoor geven aan Gods opdracht en beter met de aarde omgaan of beter met de dieren? Deel wat jij gaat doen onder de post op social media!

Bron:
Zij lacht Studiebijbel – Genesis 1:28 (p. 39).

Deel deze overdenking

  1. Sandra schreef:

    Wowwww, wat een fout voorbeeld van die dierentuin. Alsof dieren in een hok stoppen ook maar in de verste verte op Gods bedoeling met dieren lijkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap