Geniet van je jeugd! Een aansporing van Prediker

21

okt

Suzanne Verschoor

Wanneer je jong bent, heb je vaak veel energie en ken je minder zorgen. Dit gaat natuurlijk niet voor iedereen op, maar in principe komen de zorgen vaak met de jaren. Prediker wil ons aansporen te genieten van de jaren waarin de zwaarte van het ouder worden en de dood nog niet aan de orde zijn.

Het licht is aangenaam, en het doet de ogen goed de zon te zien. Ja, indien de mens vele jaren leeft, laat hij zich dan al die tijd verblijden, maar laat hij ook denken aan de dagen van duisternis, want die zullen er veel zijn. Al wat nog komt, is een zucht.

Verblijd u, jongeman, in uw jeugd, en laat uw hart vrolijk zijn in de dagen van uw jeugd. Ga in de wegen van uw hart en volg wat uw ogen zien, maar weet dat God u over dit alles in het gericht zal brengen. Weer dus de wrevel uit uw hart, en doe het kwade weg uit uw lichaam. De jeugd en jonge jaren zijn immers een zucht.
– Prediker 11:7-10 (HSV)

Prediker is in veel opzichten een ietwat mysterieus bijbelboek. Het is niet duidelijk wie dit boek nu eigenlijk heeft geschreven bijvoorbeeld. Veel mensen denken dat het Salomo is, maar dit blijft een mysterie. Daarnaast kent het bijbelboek veel ‘emoties’. Het kan vrij zwaarmoedig zijn en overgaan in bemoediging en inspiratie, om vervolgens weer de zware diepte in te gaan. Hoe dan ook, het is een boek vol wijsheden en levenslessen, en zeker de moeite waard om eens een bijbelstudie aan te wijden.

Leef met besef van ouderdom

Het idee van bewust leven met het idee dat je ooit oud zult zijn en de bijkomende moeite zal ondergaan, is dat je je beseft dat het leven kort en kwetsbaar is. Je hebt er geen vat op of dit gebeurt en hoe dit er dan uit zal zien. Dit is niet om je angstig te maken, maar de schrijver wil je juist aansporen om des te meer te genieten van het leven wanneer de ouderdom nog niet zijn intreden heeft gedaan. Hij zegt je te beseffen dat er ‘dagen van duisternis komen’ en roept je op om dit als motivatie te gebruiken om blij te zijn.

Geniet van je jeugd

De schrijver van Prediker zegt dat je blij moet zijn in je jeugd. Met jeugd bedoelt hij de jonge persoon die in de bloei van het leven staat. Het gaat om mensen bij wie de moeizaamheid van ouderdom nog niet in het leven is. Dat is dus een brede doelgroep en zeker breder dan wat wij gemiddeld als ‘jong’ omschrijven! De boodschap is: wees blij, leef volop, geniet en neem risico’s.

Maar wel met een kanttekening. Uiteindelijk zal je verantwoordelijkheid moeten afleggen voor je daden. Het is dus geen vrijbrief om er maar grenzeloos op los te leven. Dus geniet, maar binnen de grenzen die God stelt in wat goed en fout is.

Zorg goed voor je lichaam en geest

Tot slot schrijft Prediker dat je de kwelling uit je hart en de kwalen uit je lichaam moet doen. Met andere woorden roept hij je op om goed voor je lichaam en geest te zorgen door gezond te leven. Eerder in Prediker heeft hij geschreven dat je niet alles in de hand kunt hebben, maar wel de risico’s van het leven kunt proberen in te perken. En met dit advies bedoelt hij dus dat je de risico’s met betrekking tot je gezondheid in kunt perken door gezond te leven.

Wat als het niet lukt?

Prediker is inspirerend en het zou mooi zijn als je blijheid af kunt dwingen. Helaas kennen sommige jonge mensen al vroeg ziektes en andere kwellingen, al voordat ze oud zijn, zowel lichamelijk als geestelijk. Toch mag het voor veel mensen een inspiratie zijn om zo veel als het kan te genieten van de goede dingen in het leven. Gelukkig weten we, dat hoe eindig ons aardse leven ook is, we straks écht volop mogen genieten in het Eeuwige Koninkrijk!

Aan de slag!

Zit je in een bijbelgroep/huiskring of iets soortgelijks? Dan kan het boek ‘Prediker voor jou’ van Sarianne en Lieuwejan van Dalen een tip zijn om met elkaar als leidraad te gebruiken om het boek Prediker te bestuderen. Of trommel een aantal mensen bij elkaar om dit samen te gaan doen, wie weet start je hiermee wel een nieuwe bijbelgroep.

Deel deze overdenking

  1. Anja Verschoor schreef:

    Fijn om te lezen, Suzanne! Verblijd je altijd in de Heer en vertrouw op Hem. Zo kunnen we blij zijn omdat we Hem kennen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap