Gods kracht werkt in ons! 

13

jul

Linda Aalbers

Want Gods kracht werkt in ons. Die kracht is dezelfde sterke macht waarmee God Jezus weer levend maakte. En het is dezelfde macht waarmee Hij Hem in de hemelse plaatsen een plaats gaf naast zichzelf.’ (Efeze 1:20, BB). Deze tekst blijft me verbazen. Gods kracht werkt in ons? En dan niet zomaar een kracht, maar dezelfde kracht waarmee God Jezus uit de dood heeft opgewekt! Dat kan niet anders dan goddelijke kracht zijn.

Dit maakt me nieuwsgierig, want soms voel ik me helemaal niet zo krachtig of sterk. Integendeel. Ik kan me zo moedeloos en onzeker voelen. Ik verlang ernaar om Gods kracht in mij te ontdekken en vanuit die kracht te leven. Deze tekst komt uit een prachtig gebed van Paulus aan de mensen in Efeze. Hij bad om wijsheid en dat zij zouden begrijpen hoe groot deze kracht is. 

Laten we ons verdiepen in de kracht van de opstanding en ontdekken hoe Gods kracht werkt in ons.

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?
– Matteüs 27:46 (HSV)

Jezus lijdt en sterft

Jezus was helemaal alleen. Aan het kruis hoorde Hij letterlijk nergens meer bij. Niet bij de hemel en niet bij de aarde. Hij had veel pijn. En verdriet. Hij voelde alle verschrikkingen, van alle mensen ooit, door Zijn ziel gaan. Haat, jaloezie, misbruik, macht, onrecht. Werkelijk álles wat wij ooit hebben misdaan en nog gaan doen. Jezus’ lichaam kon dit niet aan. Jezus beval Zijn Geest in de handen van Zijn Vader en stierf. Hij gaf Zijn leven voor ons. Vervolgens werd Hij van het kruis gehaald en begraven. 

Jezus ligt in Zijn graf. Het lichaam van onze Heer en Herder ligt te ontbinden. Zijn bloed stroomt niet meer, zijn organen werken niet meer. Hij ademt niet meer. Er komen geen woorden van leven meer uit Zijn mond. Zijn ogen kijken niet meer liefdevol naar de mensen om Hem heen. Hij is levenloos.

Machtige kracht bij de opstanding

Maar dan, op de derde dag. De zon komt op in het oosten. In de ochtendschemer beginnen de eerste vogels te fluiten tot eer van God, zoals ze dat altijd doen. Ik stel me voor dat ze die zondagochtend uitbundig en vol blijdschap gezongen hebben.

De eerste zonnestralen schijnen over Jeruzalem heen. De aarde beeft. Er gebeurt een onvoorstelbaar groot wonder. Met een enorme machtige kracht komt er weer leven in Jezus’ lichaam! Gods Geest waait wonderlijk met stromen levenskracht door Jezus’ lichaam en het onmogelijke gebeurt: Jezus leeft! Zijn organen genezen, bloed dat weer stroomt. Levensadem in Zijn longen. Jezus doet Zijn ogen open en leeft!

God is almachtig. Dat betekent dat Hij alles kan. Hij is niet te vergelijken. Niks is voor Hem onmogelijk. Zijn macht is ook groter dan dood en duisternis. En door deze macht kon Jezus weer levend worden.

Volgens de Bijbeltekst van Efeze 1:20 is deze zelfde, machtige kracht dus ook in ons aanwezig! Gods kracht werkt in ons! Die kracht is de Heilige Geest, die in ons woont en werkt. Die je doet geloven en jou inzet in Zijn Koninkrijk met jouw unieke gaven en talenten. Dit is niet logisch of vanzelfsprekend, nee, het is een wonder! En alleen mogelijk door Gods kracht die in jou werkt. 

Wat een wonder. En wat een omgekeerde wereld! God in mij, met Zijn krachtige Geest. Terwijl ík eigenlijk aan dat kruis had moeten hangen en door God verlaten had moeten worden. Ik had die ondraaglijke pijn verdiend, als straf voor al die keren dat ik andere mensen en God pijn heb gedaan met mijn jaloersheid, verkeerde verlangens, mijn bezorgdheid over geld, en wat anderen van mij vinden. Dat Jezus dit heeft gedaan voor mij, verwondert mij, en maakt mij heel dankbaar. 

Hoe werkt Gods kracht in ons?

Ik leer door deze tekst in Efeze dat ik niet aan het kruis hoef, maar dat ik uit liefde Zijn genade krijg, en dat Gods kracht in mij werkt. Ik wil die kracht ontdekken en gebruiken voor God en Zijn Koninkrijk. Door deze kracht kan ik geloven en vertrouwen, en de mensen om mij heen liefhebben en helpen. 

Door deze kracht mogen wij bidden: 

Almachtige Here God. Vader, wat bent U machtig groot.
Dank U dat U het heelal en de aarde schiep en nog steeds elke dag beschermt. 

Dank U Jezus. Dat U een mens werd. Dat U stierf in onze plaats en de dood overwon. Puur uit liefde voor de wereld en voor mij. 
Dank U Geest, dat U met diezelfde kracht waarmee Jezus opstond uit de dood, in mij leeft en in mij werkt. En mij doet zeggen: Jezus is mijn Heer. Wilt U mij gebruiken, om Uw liefde door te geven aan de mensen om mij heen. 
U kent mij. Ik wil naar Uw zachte stem luisteren, wat wilt U tegen mij zeggen? 

Aan de slag!

  • Durf je te geloven dat ook in jou deze kracht van God werkzaam is? 
  • Kun je dingen benoemen die je door deze kracht al doet of zou willen kunnen? Breng dit bij God.
  • Lees en bid het gebed van Paulus in Efeze 1:18-23

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap