Gods Geest wil jou altijd méér geven!

09

nov

Marijke Gootjes-Verhoeve

Diep van binnen heeft elk mens een verlangen naar méér! Meer liefde, meer vrede, meer kracht, meer rust, meer vrijheid, meer vervulling, en misschien ook wel naar meer van Gods aanwezigheid in het leven. Een ingebouwd verlangen naar meer, meer, méér. En dat verlangen kunnen we op allerlei manieren proberen te bevredigen, maar echte vervulling is alleen bij God verkrijgbaar. Weet je trouwens dat Gods Geest een grote rol speelt als het gaat om méér?

Wij Nederlanders staan bekend om zuinigheid en spaarzaamheid, waar God juist vrijgevig is; Hij deelt graag uit van Zijn overvloed! Hij wil ons geven wat we nodig hebben en dan gaat het niet per se om een luxe auto of een vakantie naar een tropisch eiland. Het gaat om wat we werkelijk nodig hebben. We zien daar heel veel voorbeelden van in de Bijbel. God is Jehova Jireh, de God die voorziet (Genesis 22). David zegt: ‘Het ontbreekt ons aan niets’ (Psalm 23:1). God geeft ons Zijn overweldigend rijke genade (Efeze 2:7). Jezus is een Bron die nooit opdroogt (Johannes 4:10 en 14). Gods Woord is een licht dat altijd schijnt (Psalm 119:105). En zo kan ik doorgaan. Maar als het gaat om meer, meer, méér dan kun je ook niet om de Heilige Geest heen.

Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de weder geboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwig leven.
– Titus 3:4-7

Meer, meer, meer van Gods Geest!

God geeft ons in rijke mate Zijn Geest. Die hebben we ontvangen toen wij Zijn redding aanvaardden; Hij woont in ons. Daarnaast mogen we ons dagelijks uitstrekken naar méér van Zijn Geest. Want de Heilige Geest is niet alleen de Geest van de waarheid (Johannes 15:26), maar vooral ook een ruimhartige, gevende Geest; Hij toont Gods karakter.

 • Hij geeft meer troost en meer van Gods nabijheid (Johannes 14:16);
 • Hij geeft meer kracht (Handelingen 1:8, Efeze 3:16, 20), liefde (Romeinen 5:5) en bezonnenheid (2 Timotheüs 1:7);
 • meer vrijmoedigheid (Handelingen 4:31);
 • meer heiligheid/gehoorzaamheid (Ezechiël 36:27), meer weerstand tegen verleidingen (Galaten 5:16); 
 • meer wijsheid in wat je mag zeggen (Markus 13:11);
 • meer wijsheid/inzicht/openbaring (Johannes 16:7-13, Efeze 1:17);
 • meer vreugde, vrede en hoop (Romeinen 15:13), meer leven (Galaten 6:8) en vrede (Romeinen 8:6, 11);
 • meer vrijheid en heerlijkheid (2 Korinthe 3:17-18);
 • meer eenheid (1 Korinthe 12:13);
 • meer hulp (Romeinen 8:26-27);
 • meer uitingen/gaven van de Geest (Handelingen 2:3-4,38 en 19:5-6, 1 Korinthe 2:8-10);
 • meer vrucht (Galaten 5:22-23).

Hoe kom je aan meer, meer, méér?

… hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige geest geven aan hen die tot Hem bidden?
– Lucas 11:13b

… Jezus riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.
– Johannes 7:37b-39

… word vervuld met de Geest… 
– Efeziërs 5:18b

Hoe kom je aan meer, meer, méér? Je mag God erom vragen; je mag naar Jezus toe gaan! Telkens weer opnieuw, het betreft een voortdurend proces, laat je steeds weer vervullen. Je mag verlangend zijn naar méér! Ontdek de ruimhartigheid van de gevende Geest, zodat je zal groeien in je geloof, groeien in je relatie met de Drie-ene God. Verlang niet naar een klein beetje, maar strek je uit naar méér! Méér van Gods Geest op de momenten van aanbidding, gebed, Bijbellezen, méér op elk moment van de dag, zodat er stromen van levend water uit je zullen vloeien. Want hoe meer je ontvangt, hoe meer je kunt uitdelen. Geen Nederlandse spaarzaamheid en zuinigheid, maar uitdelen van de overvloed die je zelf ontvangt van de Heilige Geest.

Aan de slag!

 • Waar heb jij meer van nodig?
 • Zoek de bijpassende tekst op uit het rijtje, overdenk wat de inhoud voor je betekent en vraag Gods Geest om meer, meer, méér!

Deel deze overdenking

 1. Henny schreef:

  Super mooi!
  We mogen er verzekerd van zijn…
  Stromen van Levend Water door ons heen!

  Heer,….Ik wil méér, méér, méér van U!

 2. Truus Kuipers schreef:

  Met kerst werd ik geraakt in een preek over het woord verlangen naar…ik had “ iets” gemist met kerst…ik ging op zoek..en kwam op deze overdenking… ik zie het als geleid door de Geest! En steeds lees ik het weer opnieuw! . En ga het delen met mijn vriendin.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap