Ben jij een twijfelaar? Er is goed nieuws voor jou!

08

nov

Mandy

Wat denk jij bij het woord ‘twijfelaar’? Gaan je haren rechtop staan, krijg je spontaan een allergische reactie? Of steek je heel voorzichtig je hand op en denk je: ‘Dat ben ik’? Vandaag nemen we onder de loep wat de Bijbel zegt over jou en mij als twijfelaar. Welk goed nieuws is er voor ons?

Ik denk gelijk aan een gesprek tussen Jezus en een bekende twijfelaar uit de Bijbel, Thomas.

En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem: Wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u.

Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God! Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.
– Johannes 20:24-29 (HSV)

Stel je Thomas even voor in 2022. Hij is degene die kritisch durft te zijn. Die niet bang is om zijn mening onder stoelen of banken te schuiven en om bewijs durft te vragen. Hoe zouden wij op hem reageren? Hoe zou een kerkelijke gemeente op hem reageren? Zou hij gehoord worden of zo snel mogelijk buiten de deur gezet?

Jezus komt de twijfelaar tegemoet

Weet je wat me vooral opvalt? Jezus komt tegemoet aan Thomas’ vragen. Hij beschuldigt hem niet van twijfels, geeft hem geen veeg uit de pan. Hij zet hem niet buiten de deur, omdat Thomas deze woorden heeft geuit. Jezus doet het tegenovergestelde: Hij nodigt hem uit om te geloven. Jezus geeft Thomas, de twijfelaar, hier de mogelijkheid om het bewijs te zien dat hij zo graag wil hebben.

Hoe graag zou jij Hem hier, op dit moment, voor je neus hebben staan? Zou jij de wonden in Zijn zij willen zien en écht geloven dat Hij is opgestaan, voor jou en mij?

Welk goed nieuws is er voor een twijfelaar die niet in de tijd van Jezus leeft?

Jezus wijst de twijfelaar niet af

Jezus wijst een twijfelaar niet af. Dus weet, net als Thomas, dat je twijfels niet in twijfel worden getrokken. Jezus is niet bang voor Thomas’ bedenkingen. Hij neemt hem niet apart om er, ver van de rest van de groep, op door te gaan. Net zomin beschaamt Hij hem, omdát Thomas twijfels heeft. Niks van dit alles. Bij Jezus zijn twijfels veilig.

Wat Hij dan wel doet? Temidden van andere gelovigen ontmoet Hij Thomas en benoemt Hij zijn bedenkingen. Twijfels hoeven niet te isoleren.

Aan de slag!

Ben jij een twijfelaar? Uit je twijfels naar Jezus, Hij wil je te midden van jouw vragen ontmoeten. En weet je vervolgens bemoedigd door Gods Woord: lees Jesaja 40:27-31.

Deel deze overdenking

  1. Marieke schreef:

    Wat een mooie overdenking! Er zijn zoveel positieve adviezen in de bijbel te vinden. Ik ben dankbaar dat ik via deze overdenking daar weer op gewezen werd!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap