Gods geboden weerspiegelen Zijn hart

26

mrt

Tirza Rots

Je bent vanmorgen veel te laat je bed uitgestapt, hebt overhaast een boterham naar binnen gewerkt en je spullen voor je werk vliegensvlug je tas in gekieperd. Na nog een Franse slag met de borstel door je haar, je tanden en je make-up ben je zover om van huis te vertrekken. Je werpt nog een laatste blik in de spiegel en springt in je auto om naar je werk te racen. En dan: rood, het stoplicht geeft je een duidelijk stop teken terwijl jij eigenlijk dóór wilt…

Na voor je gevoel eindeloos wachten gaat het licht op groen en mag je door. De eerst volgende weg rechts komen er drie bestuurders aan, een scooter die aarzelend de bocht neemt, nog een auto en tot slot een vrachtwagen. Gelukkig, nog een klein stukje en dan ben je uit de bebouwde kom. En nu gassen. Herkenbaar, of niet?

Ik vermoed dat jij je niet bepaald blij voelt als jij gehaast voor een rood licht staat te wachten terwijl je de tijd ziet wegtikken. En misschien heb jij helemaal geen zin om voorrang te verlenen aan een ander. Maar ik ben ervan overtuigd dat het wél jouw verlangen is om veilig door het verkeer naar je werk te kunnen gaan. En dat het je verlangen is om na werktijd weer safe thuis te komen.

Blijkbaar zijn regels nodig voor ons welzijn. Zonder grenzen is er chaos. Verkeersregels zijn grenzen die zorgen dat wij veilig kunnen reizen. Grenzen creëren ruimte. De ruimte die nodig is om verlangens vorm te geven. Vandaag gaan we op onderzoek uit naar de verlangens van God die schuilgaan achter Zijn geboden. Zodat we kunnen ontdekken waar Gods geboden ons uiteindelijk willen brengen: in een wereld vol van liefde!

Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
– Galaten 5:14, HSV

Laten we Gods geboden stap voor stap langslopen en Gods hart beter leren kennen…

God eren en liefhebben

 • Gods grote verlangen is, dat wij alléén voor God ontzag hebben (Deuteronomium 6:13) en dat we Hem met hart en ziel liefhebben. Daarom zegt Hij ‘Nee’ tegen een gedeelde eerste plaats.
 • Hij verlangt van ons dat we Hem aanbidden in geest en in waarheid (Johannes 4:24). Hij wil dat we Hem op een zuivere, eervolle manier eren. Vandaar een ‘Nee’ tegen een verkeerde voorstelling van God (maken).
 • God verlangt ernaar dat wij Zijn grote naam en Zijn grote daden verkondigen (Jesaja 12:4 en Psalm 101:5). Hij wil dat we Zijn naam positief gebruiken. Vandaar Gods grens: Zijn naam misbruiken is niet toegestaan.

Gods trouw herdenken

 • Het is het verlangen van Gods hart dat wij ingaan in Zijn rust (Hebreeën 4:9,10) en dat we tijd nemen om Gods grote daden te gedenken (Deuteronomium 5:15). Hij wil graag dat wij ervoor kiezen goede dingen te doen op deze dag van bezinning (Mattheüs 12:12). Daarom stelt God deze grens: ‘Nee’, tegen een zevendaagse werkweek.

Delen wat je hebt

 • God verlangt van jou en mij dat we op een eerlijke manier de kost verdienen zodat wij aan anderen kunnen uitdelen van wat wij hebben (Efeziërs 4:28 en Spreuken 21:26). Stelen wordt daarom een halt toegeroepen.

Gezag gehoorzamen

 • Het verlangen van onze God en Vader is dat wij gehoorzaam zijn aan het gezag dat over ons is gesteld. Hij verlangt gehoorzaamheid van kinderen aan hun ouders (Efeziërs 6:1). En Hij wil dat wij gehoorzaam zijn aan onze overheid (Romeinen 13:1,2) zolang onderwerping aan dit gezag niet in strijd is met Gods gezag. Zijn gezag is allesbepalend.  God zegt ‘Nee’ tegen rebellie.

Eervol en liefdevol

 • Het huwelijk is een afspiegeling van Jezus Christus en Zijn gemeente (Efeziërs 5:24). Logisch dus, dat God het huwelijk daarom in ere en zuiver wil houden (Hebreeën 13:4). Overspel is dus ook een ‘No go’.
 • God verlangt ernaar dat wij goed zijn voor elkaar (Efeziërs 4:32). God gaat zelfs zover dat Hij ons oproept onze vijanden lief te hebben (Lucas 6:2) en ook voor hén het goede te zoeken. Daarnaast wil God dat wij Hém het recht laten hanteren (Romeinen 12:19). Van ons verlangt God liefde. Moord is zeker niet toegestaan.
 • God wil dat wij de waarheid spreken tegen elkaar (Efeziërs 4:25) en dat wij betrouwbaar zijn. Goede en opbouwende woorden uitspreken naar elkaar, daar wordt God blij van (Efeziërs 4:29)! Lasteren? ‘Nee’ dus!

Leef dankbaar

 • God verlangt ernaar dat we Zijn weldaden in gedachten houden (Psalmen 103:1). Dat helpt ons om te leven vanuit dankbaarheid (Kolossenzen 4:2). Jaloezie weerhoud je van dankbaarheid. Daarom Gods oproep: Wees niet jaloers.

Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.
– Mattheüs 5:19, HSV

Gods geboden helpen ons om in een open en liefdevolle verbinding met God en met elkaar te kunnen leven. Wil je ook meewerken aan een wereld vol liefde? Volg dan Gods aanwijzingen op!

Aan de slag!

Vandaag de aanmoediging om te groeien in liefde, door te kiezen voor gehoorzaamheid. Kies één van Gods geboden uit en ga daar vandaag bewust mee aan de slag!

Denk aan: dankbaar zijn, opbouwende woorden spreken, uitdelen van wat je hebt, enzovoort… 

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Dankjewel Tirza, mooie heldere en duidelijke uitleg!
  Uit liefde voor God wil je je graag aan zijn geboden houden !
  Hem behagelijk leven🙌🏻

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap