Ezechiël: niet meer dan een zanger van liefdesliedjes – over luisteren én handelen

27

mrt

Yael Juch

‘Wat een goed verhaal hè’. ‘Wauw, wat hij zei sprak mij echt aan’. ‘Wat een opbouwende boodschap hè, over naastenliefde!’ Heb jij één van deze uitspraken ooit jouw mond horen verlaten? En dan…  Je steekt de straat over. Een fietser kan nog net op tijd remmen voor je, maar het had niet veel gescheeld. Je raakt geïrriteerd. ‘Kun je niet uit je doppen kijken? Van wie heb jij leren fietsen?’ Je bent dat goede verhaal, dat wat je echt aansprak, die opbouwende boodschap, alweer helemaal vergeten. Je luistert, en handelt… niet. Je luistert alsof je het mooiste liefdesliedje hoort en vervolgens ga je door met wat de dag brengt, zonder iets te doen met de gehoorde boodschap. Dan lijk je op één van de mensen uit het publiek van Ezechiël.

Ze praten allemaal over jou

Wat jou aangaat mensenkind: je volksgenoten praten allemaal over jou, bij de stadsmuur en bij de deuren van hun huizen zeggen ze tegen elkaar:
– Ezechiël 33:30, HSV

Nou God weet wel de aandacht van Ezechiël te pakken. Hij stelt hem er even van op de hoogte dat er wel veel over hem wordt gesproken in de stad. Misschien zegt God dit hem, omdat Ezechiël nog niet bekend is met zijn ‘populaire’ positie. Of Ezechiël heeft het wel door, maar ziet niet dat de populariteit niet bereikt wat God wil bereiken met de woorden die Ezechiël namens Hem spreekt. Want wat zeggen de mensen:

‘Kom, laten we gaan luisteren naar wat de HEER ons te zeggen heeft!’
– Ezechiël 33:30, HSV

In principe laat deze uitspraak zien dat de mensen enthousiast en gedreven zijn om naar de woorden van Ezechiël te luisteren. Daarnaast zien ze de woorden die Ezechiël spreekt ook als woorden die de HEER tot hen spreekt.

Ze komen in grote groepen naar je toe en nemen tegenover je plaats, ze luisteren naar je woorden
– Ezechiël 33:31, NBV

Ze komen zelfs in grote groepen naar Ezechiël toe om te luisteren naar de woorden van God (zie vers 31). Van de buitenkant is er niks mis mee, het lijkt zelfs een populaire megakerk te worden. Maar wat is dan nu precies het punt?

Ze komen én luisteren én handelen…. niet.

Laten we vers 31 afmaken:

Ze komen in grote groepen naar je toe en nemen tegenover je plaats, ze luisteren naar je woorden
maar handelen er niet naar.
– Ezechiël 33:31, NBV

Nu maakt God zijn punt. Iets wat wellicht nog niet zichtbaar was voor Ezechiël. God ziet immers het hart en het gedrag van de mensen na de bijeenkomsten. Hij kijkt voorbij het enthousiasme om naar de bijeenkomsten te gaan en hun luisterhouding tijdens de bijeenkomst. Gods bedoeling met Zijn woorden is dat het verandering teweegbrengt. Dat het niet alleen bij luisteren blijft, maar het van binnen naar buiten komt en zichtbaar wordt in het handelen van de mensen. Dat Zijn woorden handen en voeten krijgen door de mensen heen, zodat het tot zegen is voor andere mensen.

Mond vol van de liefde

Ze hebben hun mond vol van de liefde, maar ze denken alleen aan hun eigen voordeel.
– Ezechiël 33:31, HSV

God ziet dat het lijkt of de mensen er wel naar handelen. Ze spreken namelijk wel over de woorden van Ezechiël. Ze spreken over Gods liefde. Dat is een goede zaak. Als het vanuit een hart vol liefde voor de ander en voor God zou zijn. Maar God ziet dat ze in de praktijk alleen maar denken aan eigen voordeel. Misschien denk je nu; ‘tjonge wat slecht zeg van die mensen’. Maar denk eens aan je eigen leven. Hoe vaak heb jij stiekem misschien wel je eigen belang voorop staan? Spreek je misschien wel over Gods liefde voor de ander, maar als puntje bij paaltje komt, handel je naar wat voor jouw situatie het beste is?

Nu vraagt God niet aan je om in alle keuzes datgeen te kiezen wat voor jezelf het slechtste is. God kijkt of je datgeen wat Hij je leert uit de Bijbel ook terug te zien is in je levenswijze.

Zanger van liefdesliedjes

God zegt dat de mensen Ezechiël meer zien als een populaire popartiest, dan een geestelijk werker. Dat moet wat voor Ezechiël zijn geweest om dit van God te horen.

En jij bent voor hen niet meer dan een zanger van liefdesliedjes, iemand met een mooie stem, iemand die goed kan spelen: ze horen wel wat je zegt, maar ze handelen er niet naar.
– Ezechiël 33:32, HSV

Hoe luister/lees jij naar de preek op zondag, de podcast op de fiets, dat bijbelvers op Instagram, de boodschap op Youtube van pastor huppelepup? Is het voor jou meer een mooi liefdesliedje, waardoor je een fijne beleving hebt terwijl je het luistert? Of luister je ernaar als een persoonlijke boodschap van God voor jou, waarop jij je handelen wilt afstemmen? Spreek je niet alleen over de boodschap ‘want het was zo mooi’, maar probeer je er ook wat mee te doen ter opbouw van de ander en om God alle eer te geven?

Aan de slag:

  • Kies eens een preek/liedje/spokenword uit. Luister ernaar met in je achterhoofd dat je hier een actie uit gaat halen. Bedenk na het luisteren iets actiefs om de woorden om te zetten in handelen in je eigen leven. Als je geen tijd hebt om iets op te zoeken en te luisteren, probeer dan met de boodschap uit deze blog iets actiefs te doen.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap