God ziet wat er in jouw hart leeft!

27

dec

Marleen Wieringa

Heer, U doorgrondt en kent mij, mijn zitten en mijn staan. En u kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van mijn mond o, Heer, die zijn voor u bekend en waar ik ook naar toe zou gaan, ik weet dat u daar bent.’ Deze woorden van Opwekking 518 kwamen in mij op terwijl ik deze overdenking aan het schrijven was. Het lied zegt dat God ons door en door kent. Er zijn geen geheimen die wij voor God kunnen verbergen. God ziet jouw hart. Ook als je je niet gezien of vergeten voelt. God ziet jou en voordat jij geboren was had hij al een plan met jouw leven. In deze overdenking wil ik stil staan bij David. Hij wordt vergeten door zijn eigen vader, maar God had grote plannen met hem.

God spreekt tot Samuël

Samuel was richter over het volk van Israël. Hij had twee zonen: Joël en Abia. Beiden waren zij richters in Berseba. Samuël werd oud en had een opvolger nodig maar beide zonen gedroegen zich niet. De oudsten van Israël wilden een koning in plaats van een nieuwe richter. Saul werd aangesteld als nieuwe koning, maar hij was God niet gehoorzaam, tot verdriet van Samuel en God. God spreekt tot Samuel om een nieuwe koning te zalven. Hij krijgt instructies waar hij de nieuwe koning kan vinden.

En Samuël deed wat de Heere gesproken had en kwam in Bethlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet en zeiden: Is uw komst met vrede? Hij zei: Met vrede; ik ben gekomen om voor de Heere een offer te brengen; heilig u en kom met mij naar het offer.

Hij heiligde Isai en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer. En het gebeurde, toen zij kwamen, dat hij Eliab zag en dacht: deze is vast en zeker voor de Heere zijn gezalfde. Maar de Heer zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen.

Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan.

Toen riep Isai Abinadab en hij deed hem voorbij Samuel gaan, maar hij zei: De Heere heeft ook deze niet uitgekozen. Daarna liet Isai Samma voorbijgaan, maar hij zei: De Heere heeft ook deze niet uitgekozen. Zo liet Isai zijn zeven zonen voorbij Samuel gaan, maar Samuel zei tegen Isai: De Heere heeft deze niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Isai: zijn dit al de jongens? En hij zei: De jongste is nog achtergebleven; zie, hij weidt de schapen.

Samuel zei tegen Isai: Stuur een bode en laat hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten, totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De Heere zei: “Sta op, zalf hem, want deze is het.” Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de Geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan.
– 1 Samuël 16: 4-13 (HSV)

David denkt dat de oudste zoon van Isai, Eliab, de nieuwe koning wordt. God zegt dat hij en zijn zes jongere broers niet de nieuwe koning gaan worden. Er wordt pas aan David gedacht als alle zeven zonen voorbij Samuël zijn gegaan. Hij is aan het werk tussen de schapen en wordt gewoon vergeten door zijn eigen vader. Hij wordt niet eens geroepen, alsof hij minder waard is dan zijn oudere broers.

Gewoon is goed genoeg

Hoewel zijn eigen vader David dus vergeet, ziet God het hart van David en Hij heeft een belangrijke taak voor hem. Hij was een gewone schaapsherder die koning gaat worden over het volk van Israël, het volk van God. Als je een keer goed hebt verdiept in de stamboom dan zie je dat Jezus een afstammeling van koning David is. Als jij denkt dat je niks waard bent of dat je niet goed genoeg voelt: God ziet jou. Hij ziet iets wat niemand anders kan zien, namelijk het hart. God heeft het meeste aan ‘normale’ mensen, want door hen heen kan Hij zijn glorie laten zien. Hij kan schitteren. Want vanuit daar laten we zien wie Jezus is. Dat je omziet naar een ander, dat je een stapje extra zet om iemand te helpen, dat je liefdevol bent naar elkaar en vergevensgezind, ook als je vindt dat jij gelijk hebt.

God ziet het hart

Wij zijn snel geneigd om naar de buitenkant van iemand te kijken en kunnen daar snel een oordeel over hebben. Daar hoef je iemand niet eens voor te kennen. Je hebt snel bepaalde gedachten over iemand. In dit bijbelgedeelte spreekt God duidelijk dat Hij naar de binnenkant kijkt en niet naar de buitenkant. Je kunt bezig zijn met hoe je er uit ziet en daar veel energie in steken terwijl dit voor God niks uitmaakt. God vindt het veel belangrijker hoe de binnenkant eruit ziet. Wat leeft er in je hart? Welke verlangens heb jij? Hoe ga jij om met je medemens? Welke plaats heeft God in jouw leven? Wat doe jij om God in je leven te betrekken? 

Aan de slag!

Een mooie bemoediging om een vrouw te worden naar Gods hart. Hij weet wat er in jou omgaat. Hij kent jouw gedachten, tekortkomingen, onzekerheden en zonden. Leg alles in gebed voor Hem neer en vraag hoe jij die vrouw kunt worden naar Gods hart, zodat God door jou heen mag gaan stralen om zijn glorie te laten zien.

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Dankjewel Marleen voor deze bemoediging!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap