God was, is en zal altijd goed zijn – een veilige vesting in tijden van nood

27

mei

Yael Juch

God is goed. Maar kijk dan naar de wereld om je heen. 
God is goed. Maar kijk dan mijn bankrekening. 
  
God is goed. Maar kijk dan naar mijn lichaam. 
God is goed. Maar kijk dan naar mijn nood. 

Toch zeg ik: God is goed. Tegen jou, maar ook tegen mezelf.  
Ontdek vandaag (opnieuw) Gods goedheid
 

Een vesting in tijden van nood 

Deze overdenking komt voort uit een moment, waarin ik mij omringd voelde. Door de ellende, nood, verdriet en pijn, die ik zag bij de mensen om mij heen. Toen ik op dat moment met mijn hart vol met nood van anderen bij God kwam, was zijn antwoord: IK BEN GOED.
Op het moment dat ik mijn hart hiermee verbond, ontdekte ik een nieuwe plaats van feest, blijdschap en vertrouwen. Was de situatie veranderd? Nee. Toch was het er wel. Ik moest denken aan een tekst uit Nahum 1:8.  

God is good, 
    a hiding place in tough times. 
He recognizes and welcomes 
    anyone looking for help, 
No matter how desperate the trouble. 
(MSG) 

De Heer is goed een vesting in tijden van nood, 
Hij kent hen die bij Hem schuilen.
(NBV) 

Het uitspreken van zijn goedheid, het kennen van zijn goedheid, het lezen over zijn goedheid, het horen van zijn goedheid, het zien van zijn goedheid, het vasthouden aan zijn goedheid en het geloven van zijn goedheid; is een vesting voor ons leven. God herkent, is begaan met en begrijpt ieder die zijn toevlucht in vertrouwen bij Hem zoekt (zie de AMP-vertaling van deze tekst).  Hij weet wat je nodig hebt nu.  

Stel je voor 

Een bar en boos gebied, waar wordt gevochten, waar leven ver te zoeken is, de zon niet lijkt te schijnen: daar zie je voor je ogen een groot kasteel. Een vesting waar je naartoe rent waar op de open poort staat: GOD IS GOED.
Waar je zodra je binnenkomt hoort: GOD IS GOED.
Waar je verlangen groeit om het uit te schreeuwen: GOD IS GOED. Bijbelgedeelten als behang op de muur ziet, waarin je leest: GOD IS GOED. Waar je naar buiten kijkt door de ramen en ziet dat deze GOEDE GOD een GOEDE toekomst voor je heeft.  

Dan is het moment dat je deze vesting weer verlaat, omdat je leven op aarde nog doorgaat. Maar je gaat niet met lege handen; met een nieuwe bril kun je de toekomst bekijken, een nieuwe rugzak vol geloof, een stem in je oren die waarheid spreekt, een helper in je hart die precies het GOEDE heeft,  een kracht om zelf uit te spreken: GOD IS GOED.
Vergeet ook niet het boek onder je arm waarin God bewijst dat Hij goed was, is en zal zijn.  

God was, is en zal altijd goed zijn 
God is goed 

‘Is dat echt waar?’ 

God is altijd goed 
‘Maar…’ 

Deze goede God 
schiep hemel en aarde  
blies met zijn levensadem  
Maakte mij en jou 
zag onze waarde 

Deze goede God  
was met Adam en Eva in het paradijs 
Bleef van hen houden  
ook al vertrouwden ze leugens tegen elke prijs 

Volmaakte liefde en zonde konden niet samen 
dat was de reden dat de mensen buiten het verbond van God kwamen 

Toch was dit niet het einde van deze band 
Hij belooft: zijn goedheid houdt stand  

Deze goede God liet de mens niet los  
bracht herstel en liet Noach een ark bouwen 
Hij zorgde voor een boog van trouw 
waar wij nog steeds aan mogen vasthouden 

God is goed 
Hij zegende Abraham als vader van vele volken 
Hield zich aan zijn beloften 
wat zijn almacht vertolkte 

Deze goede God  gaf Jozef een droom 
van het onmogelijke  
Maar Hij maakte alles mogelijk 
Hij keert elke situatie om 
vervangt het zondige juk 
door een Koninklijke mantel van voorspoed en geluk 

God is goed 
Hij was het die Mozes riep 
was de droge grond onder de voeten van zijn volk toen het door de zee liep 
Joeg hun vijanden aan de kant 
leidde hen naar het beloofde land 

De verhalen van Rachab, Debora, Gideon, Simson, Ruth en Hanna 
getuigen van een goede God 
die zocht naar zijn volk ook al waren hun harten op slot 

Het was mijn goede God die Samuël riep 
De koning in David schiep 
God beschermde en vocht voor zijn mensen 
zocht hun grenzen om overwinning te behalen 
Dit zie je in de verhalen van Esther, Job en Daniël  
Terwijl het volk hem in de steek liet 
is Hij het die altijd het hart ziet 

Want Hij is goed 
Hij beloofde door velen een redder 
terwijl mensen met eigen ongelovige ogen keken en dachten: ‘Hoe nu verder?’ 

God bleef goed 
Hij had een plan gedragen door zijn Zoon  
niet om het verdiende loon te geven 
maar de dood te overwinnen en om te ruilen voor eeuwigdurend leven  
Jezus legde zijn leven af aan het kruis, waardoor wij nu zicht hebben op een eeuwig thuis.

God is goed 
want dit offer geldt ook vandaag 
Geloof je het en verschaf je Hem de toegang tot je hart, dat is de vraag 

Dan hoef je nooit alleen en geeft Hij zijn Geest die in je komt wonen  
mag je deel uitmaken van zijn dochters en zonen 
Dan weet je dat God goed is ook al zie je het soms niet  
omdat deze God in niets tekortschiet  

In Hem, tot Hem en door Hem zijn alle dingen 
Het maakt dat je in twijfel, pijn, verdriet en zorgen  
over zijn goedheid kunt zingen 
iedere dag, ook die morgen 

God is goed  
in het verleden, nu en in eeuwigheid 
Hij zit niet vast aan een seizoen of tijd  
of jij het wilt geloven is de vraag  
Maar dat Hij goed is 
blijft een feit ook vandaag  

Aan de slag!

Maak voor jezelf een herinnering aan Gods goedheid. Schrijf, zing, dans, schilder, kalligrafeer etc. Laten we elkaar wijzen op de vesting ‘GOD IS GOED’ in tijden van onrust, nood en duisternis.  

Zijn goedheid kent geen eind.
(zie: Psalm 25:4) 

Luister naar dit nummer: You keep on getting better – Maverick City Music (cover by Worship Mob)  

Deel deze overdenking

  1. Liza schreef:

    Prachtig Yael ♥️

  2. Mandy schreef:

    Preach 🙌 mooi Yael!

  3. Renske schreef:

    Heel tof!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap