God verlangt een ereplaats, ook in jouw leven

15

mrt

Tirza Rots

Kun je het je voorstellen? Die eindeloze rij mensen die onophoudelijk offers moesten (laten) brengen voor elke zonde die ze deden? Ondertussen een praatje makend met de persoon voor of achter hen in de rij… “En waarvoor sta jij hier eigenlijk?” “Euh, nou….” God is een heilige God en de offers herinnerden de Israëlieten er voortdurend aan dat zonden de relatie tussen God en mensen verstoort. Wanneer wij onze eigen verlangens volgen, zondigen we. God wil echter dat we Hém de eer geven die Hij toekomt en dat wij Hem met ons hele hart gehoorzamen.

Vandaag wil ik je meenemen in het verhaal van de Ark. Waarschijnlijk is het je bekend dat de Ark van het verbond de aanwezigheid van God symboliseerde. De Ark stond in de tabernakel, in  het Heilige der Heilige. En daar hing een groot gordijn voor. Slechts één keer per jaar mocht de hogepriester er binnengaan.

Mis!

Op een dag krijgt het volk Israël een nederlaag te verduren bij Eben-Haëzer. Zij besluiten de Ark van het verbond uit Silo te halen in de veronderstelling dat de aanwezigheid van de Ark hen zal verlossen van  de Filistijnen. De Ark wordt echter buitgemaakt en in het huis van Dagon geplaatst. Gods eer wordt geschonden en Hij grijpt in. De volgende ochtend ligt Dagon voorover gevallen op de grond. De Filistijnen zijn geschokt en zetten het beeld weer overeind. Een dag later ligt Dagon opnieuw op de grond, nu zonder hoofd en armen. Dagon delft het onderspit. God alléén is God.

Angst

Het verhaal gaat verder. God teistert de inwoners van Asdod met gezwellen. Zij  verplaatsten als reactie daarop de Ark naar Gath. Hier overkomt de bewoners hetzelfde lot. De mensen raken in paniek. Vervolgens willen ze de Ark naar Ekron sturen, maar de mensen van Ekron schreeuwen  het uit, uit angst dat ook zij de straf van God over zich uitgestort krijgen. Er wordt een groot overleg gepleegd en de Ark van God wordt teruggestuurd naar Israël. Er wordt een nieuwe wagen gemaakt, waar twee koeien voor worden gespannen. Deze wordt mét een schuldoffer op pad gestuurd. De Filistijnen volgen nieuwsgierig de koeien om te kijken waar ze uitkomen.

‘De koeien liepen regelrecht, in één spoor, de weg langs, op weg naar Beth-Semes, zij liepen al loeiend steeds maar door en weken niet af naar rechts of naar links.
– 1 Samuel 6:12 (HSV)

Verrassing

De inwoners van Beth-Semes zijn aan het oogsten als de koeien de Ark komen brengen. Beeld je eens in wat een bijzondere gebeurtenis dát geweest moet zijn voor de Israëlieten.  De wagen wordt brandhout en de koeien worden geofferd aan de HEERE. Maar wat gebeurt er dan? God dood 70 mannen van Beth- Semes omdat ze in de Ark hebben gekeken. Het volk hult zich in rouw. 

Wie zou kunnen bestaan voor het aangezicht van de HEERE, deze heilige God?’
1 Samuel 6:20 (HSV)

Terugkeer

Als koning David na lange tijd besluit de Ark van God op te halen en hij deze wil vervoeren naar Jeruzalem doet hij dit (tegen Gods voorschriften in) op een nieuwe wagen. Opnieuw gaat  het mis. De runderen voor de Ark struikelen en de Ark lijkt van de wagen te kantelen. Uzza wil dat voorkomen en raakt de Ark aan. Op slag is hij dood. En dan lezen we iets wonderlijks. De Ark wordt overgebracht naar het huis van Obed-Edom. ‘En de Heere zegende Obed-Edom en heel zijn huis.‘ (2 Samuel 6:11, HSV)

Keuze

De Filistijnen hadden de keuze wie ze wilde dienen: Dagon of de HEERE. Ze plaatsten God náást Dagon en het liep niet goed af. De Israëlieten kozen ook niet.

Samuël houdt het volk voor:

‘Als u zich met uw hele hart tot de HEERE bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg, ook de Astartes, richt uw hart op de HEERE en dien Hem alleen.
– 1 Samuel 7:6 (HSV)

Het volk vast en erkent schuld: “Wij hebben tegen de HEERE gezondigd”. God reageert op bijzondere wijze op deze omkeer.  Hij laat “een machtige donder” rollen over de Filistijnen. Hij zaait verwarring, zodat de Israëlieten uiteindelijk de Filistijnen kunnen verslaan.

Belofte

‘U moet dus nauwlettend handelen zoals de HEERE, Uw God, u geboden heeft: wijk niet af, naar rechts of naar links.
– Deuteronomium 5:32 (HSV)

Misschien denk je nu: ‘Maar ik doe niet aan afgoderij…’ Deze uitspraak kwam ik ‘toevallig’ tegen: “Een afgod is alles waarin we ons vertrouwen voor onze bescherming en voorzieningen stellen, buiten God om.”*  Dat maakt dit verhaal opeens heel relevant voor onze levens hier en nu!  God wil dat jij en ik volledig op God vertrouwen en ervoor kiezen Hém te gehoorzamen! Hij weet dat dit het beste is om te doen: onszelf aan Hem toevertrouwen en Hem volgen.

De koeien weken niet af van het pad dat God voor hen had. Ook jij mag Gods rechte weg bewandelen. Met als belofte dat je mag léven en het je goed zal gaan (Deut. 5:33)! Dat is Gods verlangen voor jou!

Aan de slag!

Met wie of wat deelt God Zijn plek in jouw leven?

Ik nodig je uit ervoor te kiezen God (opnieuw) de eerste plaats te geven….

Luister: Opwekking 645 – Ik kies vandaag – YouTube

UIt: Crabb, L., Allender, D. B., & V. (1997). Lichtpunt in het lijden. Medema.

Deel deze overdenking

  1. José van Houte schreef:

    De Here verdient de 1e plaats in mijn leven maar wat er gebeurt, is, dat het leven zo veeleisend is en dat het zo vaak voorkomt dat je maar doorleeft zonder Hem erin te raadplegen. Mijn ervaring is gelukkig wel dat Hij mij dan op mijn schouder tikt en laat weten……Ik ben er voor je, da’s zo hartverwarmend,… Gode zij dank daarvoor.

  2. Tirza Rots schreef:

    Mooi dat je jouw hartverwarmende ervaring met God met ons deelt, José! Dankjewel voor deze bemoediging!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap