De les van Rachel: God vergeet jou niet!

07

mrt

Arjannàh Azodi Deylami

De afgelopen vier dagen heb je inspirerende, menselijke verhalen gelezen over verschillende vrouwen van Israël. Je hebt gelezen hoe God Zijn werk door de vrouwen heen voltooid. Misschien ben je geïnspireerd geraakt door deze gewone vrouwen, zoals jij en ik, die God gezegend heeft. Niet tot eer van hen, maar tot eer van Hemzelf. Vandaag kijken we naar het verhaal van Rachel, één van de bekendste liefdesverhalen uit de Bijbel.

De eerste ontmoeting

Jakob is nog in gesprek met de mannen bij de waterput, terwijl hij een herderin aan ziet komen lopen. Jakob ziet Rachel, rolt zijn mouwen op, duwt de steen van de opening van de put en geeft haar kleinvee te drinken. Hij ziet haar en reageert instinctief vanuit zijn mannelijkheid. Hij zet zich in, of slooft zicht misschien een beetje uit, om te laten zien wie hij is, vanuit zijn dienstbaarheid en provisie. Jakob kust Rachel, verheft zijn stem en huilt luid.

Werken voor de liefde

Het is liefde op het eerste gezicht. Jakob ziet Rachel en hij wéét het: zij is het. Jakob heeft Rachel zó lief, dat hij zijn oom voorstelt om zeven jaren voor haar te werken. Denk je eens in: zeven jaar wachten op jouw geliefde! 

De jaren waren in Jakobs ogen als dagen, omdat hij haar liefhad. Wat betekent dit eigenlijk? Liefde is krachtig en laat ons dingen doen die we normaalgesproken niet zouden doen. Liefde is geduldig. Het is een kracht die je jezelf kan laten opofferen voor de ander. Liefde vergaat niet. Wat betekent deze opofferende liefde in jouw leven?

Wachten op de liefde

Zeven jaar lang heeft Jakob gezwoegd op het land, met als motivatie dat hij Rachel als vrouw zou krijgen. Maar na deze zevenjarige toewijding wordt Jakob bedrogen. Hij krijgt niet zijn geliefde vrouw, maar haar zus! Nogmaals wordt er van Jakob gevraagd zeven jaar te werken. Door zijn liefde doet Jakob dit, ondanks dat dit hem heel veel kost.

Geliefd en minder geliefd

Twee zussen, getrouwd met één man. De ene zus is geliefd, de andere is minder geliefd. Hoeveel jaloezie heeft er gespeeld? Hoeveel pijn moet er zijn gedragen? En hoeveel strijd moet er zijn geweest? De Heere ziet dat Lea minder geliefd is en opent haar baarmoeder. Rachel is onvruchtbaar. De minder geliefde vrouw geeft Jakob zonen, de geliefde vrouw kan haar man geen kinderen schenken.

Jaloers

Rachel is jaloers op haar zus. Uit de gebrokenheid in haar hart zegt ze tegen Jakob dat hij haar kinderen móét geven, anders sterf ze. Jakob wordt woedend en zegt tegen zijn vrouw: ‘Ben ik soms God?’ Uit haar onmacht en verdriet geeft Rachel haar slavin aan Jakob, zodat haar slavin in haar plaats een kind kan baren. Rachel is hopeloos en draagt een pijn die haar tot in haar botten verteerd. Ze vertrouwt niet op God. Ze heeft al zolang gewacht en haar gebeden zijn niet verhoord, dus neemt zij het heft in eigen handen. Herken jij dit in jouw leven? De slavin geeft Jakob twee zonen. Rachel geeft toe dat ze een strijd heeft gevoerd met haar zus, maar dat zij nu gewonnen heeft. Dat denkt ze.

Hoe ver gaat jaloezie?

De zussen geven hun slavinnen aan Jakob. Hoe meer zonen er gebaard worden, hoe beter. Het is een onderlinge strijd die hard wordt gestreden. Lea gelooft dat God haar beloont omdat zij haar slavin aan haar man gegeven heeft. Elke zoon is voor de vrouwen een extra hoop op Jakobs liefde. ‘Ik heb hem deze zoon gegeven, dús zal hij bij mij komen wonen, want ik heb hem zes zonen gebaard.’
Hoe ver kan onze jaloezie gaan? En hoe betrekken wij God daarin?

God ziet Rachel ook

God ziet zowel de pijn van Lea, als minder geliefde vrouw, als van Rachel, de onvruchtbare vrouw. Hij ziet ook jouw pijn. Hij verhoort Rachels gebed om een zoon, maar wel op Zijn tijd.

God vergeet jou niet

God vergeet jou niet. Ook jou ziet en hoort Hij. Hij kent jouw pijn en ziet je tranen. Hij hoort je smeken in jouw gebeden en Hij zal je antwoorden. Misschien niet zoals je hoopt of wilt, naar jouw verwachting of op jouw tijd, maar Hij geeft altijd wat je nodig hebt.

Aan de slag!

Is er iets in je leven waar je al heel lang om bidt, smeekt en naar verlangt? Word je gebed maar niet beantwoordt? Leg het opnieuw in Gods handen. Vraag om Zijn zegen en vertrouw erop dat God je geeft wat je nodig hebt, op Zijn tijd.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap