God spreekt! Maar hoor jij Hem nog wel?

04

sep

Alina van Rijn

“Lieve God, het gaat niet meer. Ik kan zo niet verder. Genees mij alstublieft,” bad ik, voor mijn gevoel, eindeloos. Soms dagen achter elkaar. Soms dagen niet. Vaak volgde daarna een oorverdovende stilte vanuit de hemel. Totdat dit op een dag niet gebeurde en ik in het diepst van mijn wezen het woord ‘wacht’ ervoer. God sprak. Dat deed Hij altijd al. Nu begreep ik het pas. God spreekt nog steeds, maar horen we Hem wel?

Want God spreekt één of twee keer, maar men slaat er geen acht op.
– Job 33:14 (HSV)

God spreekt

God spreekt. Dat doet Hij op verschillende manieren. Als ik de Bijbel erop nalees, zijn er talloze manieren waarop God tot ons kan spreken. Soms heel letterlijk zoals bij de jonge Samuel en bij Mozes. Een duidelijk hoorbare stem. Onmiskenbaar van de Allerhoogste. Maar God kan ook spreken door de natuur, zoals bij Elia. Of door middel van dromen en visioenen, zoals bij Daniël. Soms spreekt God door andere mensen heen. Denk bijvoorbeeld aan de profeten. En een hele belangrijke is dat God spreekt door Zijn Woord en wet, de Bijbel. 1557 pagina’s (in mijn bijbeltje) aan woorden rechtstreeks uit Gods mond. Rechtstreeks uit Gods hart. Gods woorden kunnen bulderen, als donderslag bij heldere hemel. God spreekt op zoveel verschillende manieren. En je hoeft niet op een stem uit de hemel te wachten, geen bijzondere ervaringen. Dat kan God zeker, maar bovenal spreekt God tot ons door Zijn Zoon Jezus. Lees maar mee in de Hebreeën-brief:

Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.
– Hebreeën 1:1-3 (HSV)

God spreekt met ons door Zijn Zoon. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. De woorden die Jezus sprak toen Hij hier op aarde was, spreekt Hij nog steeds. Nog steeds klinken Zijn gelijkenissen. Nog steeds klinkt Zijn stem: ‘Volg mij!’

Leren luisteren

God spreekt, maar men slaat er geen acht op. Zoals in Job staat geschreven. Onbewust, of misschien wel bewust, slaan wij vaak geen acht op God, die tot ons spreekt. Die stem diep van binnen die tegen jou zegt: ‘Dit kun je beter niet doen’. Of die ene preek op zondagmorgen die zo schuurt, omdat het je zonden blootlegt. Die woorden die je leest in de Bijbel precies op het moment dat je dit zo nodig hebt. Dat ene lied waardoor je zo geraakt wordt. Dat is het werk van de Heilige Geest. God zelf in jou.

God spreekt.

Hoor jij Hem? Luister je naar Hem? Sta je open voor Zijn woorden? Ook als het niet de woorden zijn die je graag had willen horen? Want zou het zo kunnen zijn dat God al heel vaak tot jou en tot mij heeft gesproken, maar dat we het simpelweg niet hebben gehoord? Of er niet naar wilden luisteren?

Dat raakt me. Jou ook?
Zullen we het dan met elkaar bidden?

‘Spreek Heere, want uw dienaar luistert.’

Aan de slag!

Ik wil je uitdagen om vandaag eens de stilte op te zoeken. Echt ‘stille’ tijd te houden. Luister maar eens goed en geef God de kans tot jou te spreken.

Deel deze overdenking

 1. Nel schreef:

  Wat een les op deze nog vroege zondagmorgen. Leren luisteren en wachten in verwachten. en uitzien naar de morgen de morgen ach wanneer.Straks mogen we naar Gods huis om daar in alle rust en vrede te luisteren naar Zijn stem. Welk antwoord Hij voor ons heeft. Het zij ter vermaning——vertroosting of bemoediging.
  Allen een gezegende zondag.

 2. Stella schreef:

  Vanmorgen in de kerk aangespoord om bijbelteksten te gebruiken om tegen te spreken, precies dat waar ik momenteel aan het onderzoeken ben.
  Fijne zondag allemaal.

 3. Edith Adema schreef:

  We moeten niet alles willen begrijpen !
  God geeft ons eeuwig leven vanaf dat we riepen Oooo God !
  Hij maakt niet ziek !
  De zegen woont in ons !
  Wat je ook mee maakt
  Paulus zei : niet meer mijn ik maar Christus leeft in mij ! Joepie

 4. Anoniem schreef:

  🙁

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap