Een ode aan Jezus!

05

sep

Gastblogger

Wie is Hij toch? Dat was de vraag die de discipelen stelden toen Jezus tegen de storm sprak. Ze waren diep onder de indruk van Hem! Dat snap ik volkomen, want dat ben ik ook elke dag opnieuw. Kan jij omschrijven wie Jezus is? Ik heb een poging gedaan, maar kwam tot het besef dat ik eigenlijk woorden tekort kwam. Vandaag een ode aan Jezus!

Hulpeloos en klein

Als een baby, hulpeloos en klein, kwam Jezus naar deze aarde. Hij koos ervoor om uit de hemel neer te dalen om bij ons mensen te komen wonen. Jezus die de gestalte van God had, heeft Zich niet vastgeklampt aan Zijn goddelijke rechten. Hij legde Zijn grote macht en heerlijkheid af en nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Jezus is de Koning der Koningen, maar toch stond Zijn wieg niet in een koninklijk paleis. Nee, verre van dat! Na Zijn geboorte werd Hij in doeken gewikkeld en in een voerbak gelegd.

Jezus werd geboren op een wijze die tegen de natuurwetten in ging. Geboren uit een maagd, zwanger door de kracht van God. Zijn ouders gaven Hem de Naam boven alle namen. Toen Hij nog een baby was, moest Hij samen met Zijn ouders op de vlucht, omdat een koning al bang voor Hem was. Hij groeide onopvallend op. Leefde eenvoudig en Zijn familie had geen belangrijke positie en weinig invloed. Als kleine jongen liet Hij Bijbelgeleerden versteld staan over de wijsheid die Hij bezat, en Hij wist van kleins af aan al dat Hij bezig moest zijn met de dingen van de Vader.

Jezus had gezag over de natuurwetten

Jezus groeide op in een dorpje en ging werken als een timmerman, net zoals Zijn aardse vader. Vanaf het moment dat Hij zijn bediening begon, rondtrok om de mensen te vertellen over het Koninkrijk van God, had Hij geen plek meer om zijn hoofd te rusten te leggen.

Jezus had geen studie gevolgd, toch werd Hij rabbi genoemd. Hij had gezag over de natuurwetten. Bracht stormen tot bedaren door ertegen te spreken en liep zonder enige moeite over de golven van de zee. Door over het water te lopen toonde Hij niet alleen dat Hij boven de wetten van de natuur stond, maar ook dat Hij sterker is dan de macht van de dood.

Jezus was geen dokter, toch genas Hij velen zonder medicijnen. Hij liet blinden weer zien, doven weer horen, de verlamden weer lopen, en dat allemaal zonder dat ze er maar iets voor hoefden te betalen.

Jezus en de liefde voor Zijn vrienden

Zijn vrienden waren vissers, hoeren en tollenaars. Vele mensen spraken er schande over, maar Jezus trok zich er niets van aan. Hij was graag bij mensen die aan de rand van de samenleving leefden. Voor Hem was er geen verschil of je van stand was of niet. Jezus had liefde voor de zondaar, maar haat tegen de zonde. Hij raakte melaatsen aan, en liet zich aanraken door een vrouw die als ‘onrein’ bestempeld werd. Hij zweeg als het beter was om niks te zeggen, maar zweeg nooit als Hij moest spreken. Hij sprak de waarheid in liefde.

Jezus kwam om te dienen. Het was voor Hem, ondanks dat Hij de Koning der Koningen is, geen enkel probleem om de taak op zich te nemen die bedoeld was voor een slaaf. Hij knielde voor Zijn discipelen neer en waste hun voeten voordat ze aan de maaltijd gingen. Zelfs de voeten van degene die Hem zou gaan verraden. Hij leerde wat echte liefde is. Liefde voor Zijn vrienden. Liefde die tot het uiterste zou gaan.

Jezus man van smarten

Jezus kwam naar deze aarde om het Vaderhart van God bekend te maken. Een hart vol liefde. God liet Hem in onze plaats sterven. Hij nam zo onze straf voor al onze ongerechtigheid, en legde die op Zijn Zoon. Jezus is de enige door wie de mensen gered kunnen worden. Door Hem kunnen we bij God horen. Uit liefde voor de Vader ging Jezus in gehoorzaamheid de weg van lijden. Jezus werd verlaten, geschopt, gespuugd, geslagen en stierf uiteindelijk aan het kruis. Maar Hij triomfeerde glansrijk door uit de dood op te staan. Nu heeft de dood niet meer het laatste woord, maar ontvangen wij het eeuwige leven in Zijn nabijheid, dwars door de dood heen. Jezus is de grote overwinnaar.

Ik kom woorden tekort; Jezus is met geen pen te beschrijven. Daarbij is nu ons kennen nog beperkt, maar straks als we oog in oog met Hem staan, zullen we volledig kennen zoals wij gekend zijn.

Aan de slag!

Na deze overdenking gelezen te hebben, hoop ik dat je met heel je hart Jezus eer wilt bewijzen om wie Hij is. Prijs de Vader, Zoon en Geest, met dit lied!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap