God schiep de mens naar zijn beeld – wat betekent dit voor jou en mij?

22

aug

Lianne Bakker

Ik had pas een kort gesprekje met mijn zoon over de waarde van alle mensen op aarde. Ik vertelde over de opdracht om elk mens lief te hebben, ook als ze een andere mening hebben (zijn vriendje gelooft niet) of als we tijdens het spelen per ongeluk een stok tegen ons hoofd hebben gehad (was een ander vriendje). En ik legde uit dat we volgens de Bijbel allemaal naar zijn beeld gemaakt zijn, toen ik besefte dat ik zelf nog niet goed had nagedacht over de gevolgen van die uitspraak. Want als ik dat zeg en geloof, leef ik het dan ook? Het was tijd voor wat zelfreflectie en ik neem je graag mee in het denkproces en de uitkomst.

Ik begon in het begin. Letterlijk. Genesis 1:26-28 (HSV), waar staat:

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!

Er staan hier twee dingen die ik verder uitwerkte: God maakte ons naar zijn gelijkenis, en Hij maakte ons om te heersen en onderwerpen.

Gemaakt naar zijn gelijkenis

Uit Genesis 9:6 blijkt dat ook na de zondeval, God de mens nog steeds ziet en maakt als zijn evenbeeld. Dat betekent dat ik, telkens als ik in de spiegel kijk, iets van God zie. Maar niet alleen ik ben gemaakt naar Gods gelijkenis, de mensen om me heen ook. En dat betekent ook dat elke keer dat wij onze buurvrouw, collega of vervelende klant zien, we een stukje van God zien. Het grappige is dat zowel wij als de Antilliaanse dokter, en de Syrische vluchteling, allemaal een evenbeeld van God zijn. Ik besprak dat met Ramon, mijn man. Jeremiah zat in de kamer te spelen en leek niet op te letten, maar ’s avonds bad hij: ‘God, wat fijn dat U alle kleuren hebt.’

Ik vond dat zo’n prachtige, simpele verwoording van iets wat heel complex lijkt. God heeft alle kleuren, vormen, soorten en maten. Iedereen heeft iets van Hem in zijn uiterlijk en persoonlijkheid zitten. Op het moment dat ik naar iemand kijk, kijk ik op exact dat moment naar een stukje gezicht van God. Al snel merkte ik dat ik mensen met meer respect en liefde ging behandelen, want ik praat niet alleen tegen hen, ik praat tegen een stukje van God.
In de Studiebijbel wordt het prachtig verwoord: “De notie ‘geschapen naar Gods beeld’ heeft belangrijke consequenties voor de antropologie en voor de status van de afzonderlijke mens. De menselijke waarde wordt niet bepaald door prestaties of bezit of het oordeel van medemensen, maar door het scheppen van God.”

Gemaakt om te onderwerpen en heersen

Wanneer God de mens maakte, was dat ook zodat wij mensen zouden heersen en onderwerpen. Maar Hij was hierin wel specifiek: heers over de vissen, de vogels en de dieren, onderwerp de aarde. Dat was onze taak hier op aarde. Na de zondeval namen wij mensen het heft in eigen handen en aan Gods rijtje, voegden we iets toe: mensen. En sinds de zondeval is de mensheid bezig met het heersen en onderwerpen van andere mensen en volken. En als ik eerlijk ben zie ik dit nog steeds om me heen en ook bij mezelf. Op het journaal zie ik hele volken die als ‘minderheden’ worden gezien en onderdrukt worden in hun eigen land of het land waar ze heen gevlucht zijn.

Wij mensen hebben een prachtige opdracht genomen en hem volledig verkeerd ingezet! Het komt er eigenlijk op neer dat wij over het evenbeeld van God proberen te heersen. We proberen groter te zijn dan God zelf! Hoe maakt ons dat ook maar iets beter dan Adam en Eva toen zij ervoor kozen om van de vrucht te eten? We zijn gemaakt om de mensen om ons heen te zegenen en niet om ze te vervloeken (lees Jakobus 3:9 er maar op na).

Gemaakt om lief te hebben

Toen ik hier allemaal over nadacht, was er een andere tekst die in mijn hoofd opkwam:

En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.
– Mattheüs 25:40 (HSV)

Als ik iets doe voor iemand die in de gevangenis zit, voor een van de meiden waar ik mee werk of eigenlijk voor wie dan ook, doe ik dat letterlijk voor God zelf. Als ik naar iemand kijk en ik zie daar een stukje van Gods gezicht, wordt het zoveel makkelijker om soms iets op te geven om die persoon te helpen. Elke keer dat wij iemand behandelen als ‘minder’ dan onszelf, behandelen we daarmee een evenbeeld van God als minder dan onszelf.

God maakte ons om de wereld te laten zien dat Hij een goede God is, die voor mensen, dieren en de wereld zorgt. Hij maakte ons om zijn liefde, die Hij in ons heeft gelegd, aan anderen te geven, zodat we vanuit die liefde samen konden gaan heersen. Niet om daar zelf groter van te worden, maar om de ander hoger te maken. En voor mij zelf, wetende dat ik daarmee steeds weer een stukje van God groter maak, is het opeens helemaal niet moeilijk om iedereen als mijn gelijke of zelfs als meer dan mijzelf te zien en behandelen. En dan maakt kleur, afkomst of gedrag niet meer uit. Want God heeft elke kleur en God verdient onze liefde en dienstbaarheid.

Aan de slag!

– Kijk dit filmpje over het beeld van God.
– Probeer vandaag in ieder geval in een persoon met wie je moeite hebt God te vinden en behandel die persoon zoals je God zelf zou behandelen. Wat doet dit met jouw gedrag naar die persoon?

Deel deze overdenking

 1. Xiomara schreef:

  Ik vind het mooi, maar over het beeld en gelijkenis aan GOD, denk ik het gaat dieper.

 2. Xiomara schreef:

  Wij zijn geschapen met het vermogen te kunnen krieren. Wij zijn gemaakt om te spreken en het gebeurt. Daarom staat ook dat met het zelfde mond dat je zegen kan je ook vloeken.

 3. Rebekka schreef:

  Dankje lianne voor je mooie uitleg zo is het ook , zoals God ons gemaakt heeft ,dat wij dingen zelf kunnen maken hij heeft bv de planeten aarde en alles wat er op leeft gemaakt .en wat ik ook een heel mooi punt vind is dat heersen over elkaar .het was niet Gods bedoeling dat ze over elkaar zouden heersen .en bv wat in Genesis 3:16 staat aan het eind dat de man (zal) heersen over de vrouw .het was een gevolg ,want ook in de bijbel staat dat de man zijn vrouw zo lief moet hebben als zijn eigen lichaam wamt niemand heeft zijn eigen vlees gehaat, en wat jij ook zegt wij moeten elkaar liefhebben want God is lievde

 4. Christiaan schreef:

  “God schiep de mens zijn naar evenbeeld” is een van de belangrijkste boodschappen uit de Bijbel. Het zegt namelijk dat wij het goddelijke in ons hebben. Wij hebben zelf de macht gekregen om een wereld te creëren die bestaat uit goede dingen. Ik zie zo vaak dat mensen omhoog kijken als ze iets naars overkomt. Ik hoor ze God vragen “waarom”? Maar gezien wij zelf de scheppingskracht in ons hebben gekregen zijn wij zelf verantwoordelijk voor alles wat er op aarde gebeurt. God zal van ons houden maar hij zal ons niet altijd (kunnen) helpen net zoals wij niet altijd iedereen op de wereld kunnen helpen. We moeten het samen doen maar wel zelf. Zelfs de Hopi Indianen wisten dit al zonder bijbel. Een bekend Hopi gezegde luid “we are the ones we’ve been waiting for” . Waarmee ze bedoelen dat er niemand komt, we moeten het zelf doen. Stop met constant bidden voor dingen. Doe het zelf! maar vertrouw op God! Bid vooral uit liefde en waar je dankbaar voor bent. Ook maken wij vaak de fout door te denken dat alleen wij God kennen omdat wij een bijbel hebben. De realiteit is alleen dat mensen zoals de Hopi indianen (en andere stammen, yogi’s, Tibetaanse monniken etc) zo’n kort lijntje met God hebben dat zij helemaal geen bijbel nodig hebben.

 5. Jan schreef:

  Hij zou toch ook die dieren geschapen hebben.
  Dus vul zelf maar in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap