God prijzend je problemen tegemoet gaan

27

dec

Irene Poot

Klamme handjes, omgedraaide maag, om de 5 minuten naar de wc moeten, oververhit zijn, koud zijn… Zo even een paar voorbeelden uit mijn mooie symptomenlijstje als ik nerveus ben. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar sommige dingen doe ik toch echt liever niet! Gelukkig hoef ik het niet alleen te doen, want God is er altijd bij. Maar hoe kan ik God er nou het beste bij betrekken? 

Ik wil jullie graag meenemen naar het verhaal van de persoon die mij inspireert tijdens spannende momenten in mijn leven: koning Josafat. Hij doet namelijk iets moois, wat in eerste instantie een bijzondere keus lijkt, maar uiteindelijk de beste keus blijkt te zijn. 

“Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten, en met hen een deel van de Meünieten, ten strijde trokken tegen Josafat. Toen kwam men Josafat de boodschap brengen: Er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee, uit Syrië, en zie, zij zijn bij Hazezon-Thamar. (Dat is Engedi.) Josafat werd bevreesd en hij richtte zich erop om de HEERE te zoeken. Hij riep een vasten uit in heel Juda. En Juda werd bijeengeroepen om bij de HEERE hulp te zoeken. Zij kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de HEERE te raadplegen.  

(…) 

Welnu, zie de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïrgebergte, tegen wie U Israël niet toestond op te trekken toen zij uit het land Egypte kwamen. Daarom trokken zij bij hen vandaan en vaagden hen niet weg, en zie, zij vergelden het ons, door ons te komen verdrijven uit Uw bezit dat U ons in bezit hebt gegeven. Onze God, zult U geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons af komt, en wij weten niet, wat wij moeten doen, maar op U zijn onze ogen gericht.  

(…) 

De volgende morgen stonden zij vroeg op, en vertrokken naar de woestijn van Tekoa. Toen zij vertrokken, bleef Josafat staan en zei: Luister naar mij, Juda, en u, inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de HEERE, uw God, dan zult u standhouden. Vertrouw op Zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn. 

Hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de HEERE zangers aan en mensen die de heilige Majesteit prijzen zouden, terwijl zij voor de gewapende mannen uit trokken en zeiden: Loof de HEERE, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig! Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de HEERE hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïrgebergte die op Juda waren afgekomen, en zij werden verslagen.” 

– 2 Kronieken: 1-22 (HSV).

God raadplegen 

Het eerste wat Josafat doet, is het probleem bij God brengen, Hem erbij betrekken en raad vragen voor de omstandigheden. Josafat zorgt er dus voor dat hij eerst wijsheid zoekt bij God en op basis van Gods antwoord handelt. Josafat vind het belangrijk dat hij doet wat God van hem vraagt en Gods goedkeuring heeft in hoe hij zijn problemen gaat aanpakken.  

Vraag jij ook aan God wat je moet doen in lastige omstandigheden en pas je op basis daarvan je acties aan? 

God prijzen in je problemen 

Nu komt het gekke gedeelte van het hele verhaal. In plaats van sterke krijgers voorop te sturen, zegt koning Josafat dat er een groep zangers voor het leger uit moet lopen die God looft en prijst. Dit klinkt erg tegenstrijdig, want over het algemeen win je geen oorlogen door te zingen. Toch besluit Josafat het te doen… 

Wat gebeurt er als resultaat van dit alles? Koning Josafat wint en verslaat zijn vijanden. God grijpt in in Josafats situatie, zoals Hij ook wil ingrijpen in jouw situatie! 

Ik geloof niet dat als het volk niet was gaan zingen en prijzen, God niets had gedaan en hen had laten verliezen. Wel denk ik dat God prijzen terwijl je je problemen tegemoet gaat er voor zorgt dat je God er nog meer bij betrekt en ook erkent dat Hij de enige is die je kan helpen. Je geeft God eigenlijk al alle eer, voordat er wat is gebeurd.  

Hoe doe je dit nou zelf? 

Maar hoe kun je dit nou toepassen in je eigen leven? Ik ga er van uit dat jij geen hele groep zangers tot je beschikking hebt om elke keer voor je uit te lopen als je een moeilijk gesprek moet voeren met iemand of een belangrijke presentatie moet houden. Maar hoe kan het dan wel? 

Hoe ik dit zelf altijd aanpak, is als volgt.
Voordat ik een spannend evenement tegemoet ga, bid ik eerst om te vragen of God erbij wil zijn, of Hij het voor mij wil doen en door mij heen wil werken. Daarna luister ik vaak worshipmuziek, zing ik mee of speel ik zelf op mijn gitaar nummers. Natuurlijk kun je God ook prijzen door middel van dansen of iets anders wat werkt voor jou. Soms luister ik zelfs naar deze worshipmuziek tot ik aankom op mijn bestemming.  

Op deze manier heb je dus geen hele groep zangers nodig, maar kun je gemakkelijk koning Josafats methode toepassen in je eigen leven. Zo betrek je echt God bij moeilijke dingen en helpt het misschien ook om tot rust te komen zowel voor als na een ‘evenement’.  

Soms kan het ook moeilijk zijn om God te prijzen in de problemen of omstandigheden waar jij in zit. Misschien ben je boos op Hem of lukt het je gewoon niet meer om God te prijzen na of door alles. Koning Josafat voelde zich ook erg in het nauw gedrongen door al zijn vijanden, maar toch besloot hij dit te doen. En uiteindelijk was dat het beste wat hij ooit had kunnen doen. 

Ik wil je dus uitdagen om je te laten inspireren door koning Josafat  en het een kans te geven. Vind de moed om eens God te prijzen in je problemen of als je naar iets spannends gaat. Misschien is het wel het beste wat je ooit had kunnen doen.  

Aan de slag!

Heb jij binnenkort iets waar je tegenop ziet? Een sollicitatiegesprek? Een bezoek aan iemand met wie de relatie minder goed is? Een eerste werkdag?
Wat het ook is, probeer God hier eens bij te betrekken en prijs Hem voordat je er heen gaat. Prijs God in je problemen!

Deel deze overdenking

  1. Yael schreef:

    Bedankt voor deze blog! Wat is het een sleutel om God te prijzen, ondanks je situatie!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap