God kan niet alles!

17

jun

Sara-Maria Smit

Op de basisschool had ik een jongen bij mij in de klas die het een beetje gek vond dat ik in God geloofde. Op een dag vroeg hij mij met een big smile: “God kan toch alles? Kan Hij dan ook een steen maken die Hij niet kan optillen?”. Inmiddels is dit een oud grapje in mijn oren, maar toen stond ik met een mond vol tanden, want hoe kan het dan… Kan God dan tóch niet alles? Ik weet nog dat ik het thuis aan mijn moeder vroeg. Zij zei toen iets in de richting van: God kan alles, maar Hij wíl niet alles. Ik wou dat ik nog even terug kon gaan naar dat moment om tegen de jongen in mijn klas te zeggen: Je hebt gelijk, God kan niet alles en daar ben ik heel blij mee!

In de Bijbel staat dat God niet alles kan, maar daar hoeven we echt niet van te schrikken. Voor ons mensen is het vaak moeilijk en vervelend als we iets niet kunnen, maar als God iets niet kan, is dat juist heel goed. Als God iets niet kan, kan dat alleen maar positief zijn. Het is eigenlijk een grote troost, dat God niet alles kan! Daarom staat het ook in de Bijbel. Dat God niet alles kan, doet namelijk geen afbreuk aan Zijn almacht. God kan namelijk alles doen wat Hij wil. Zijn almacht betekent dat Hij alles kan scheppen wat Hij wil, en dat Hij altijd boven Zijn maaksel zal staan omdat Hij de Schepper is. De Eerste van alle dingen. De Bijbel noemt een aantal dingen die God niet kan.

God kan geen kwaad verdragen

God kan niet onrechtvaardig handelen. Hij kan niet oneerlijk zijn. God is rechtvaardig. Niet als een bijvoeglijk naamwoord, maar als in: Hij ís rechtvaardig. God kan geen zonde verdragen. Habakuk schrijft dat God te rein is om het kwaad te kunnen zien (Hab.1: 13). God kan ook niet doen alsof hij geen kwaad ziet. Hij kan geen kwaad door de vingers zien, want dat zou onrechtvaardig zijn. Dat is de reden dat we weg moesten uit Eden toen wij niet luisterden en kwaad deden. Dit is waarom we niet meer eeuwig bij Hem konden zijn. Gelukkig blijft het hier niet bij, want God heeft ook Redding beloofd in de Messias en er is namelijk nog iets wat God niet kan…

God kan niet liegen

In de brief aan Titus schrijft Paulus dat God niet kan liegen (Tit. 1:2). Wat een rijkdom, want denk er eens bij na… Als God niet kan liegen, kan Hij ons niets beloven wat niet zal gebeuren. Dat schrijft Paulus ook aan Titus, dat God voor alle eeuwen het eeuwige leven beloofd heeft aan Zijn kinderen. In de Bijbel staan zo veel beloften. Beloften voor nu en beloften voor later en elke belofte is voor iedereen die in Hem gelooft (Gal.3:22)!

God belooft ons dat de aarde nooit meer verwoest zal worden door een grote watervloed (Gen. 9:11). God belooft ons dat Hij bij ons zal zijn (Joz. 1:9; Jes. 43:2). Hij belooft dat als wij vragen, Hij zal geven (Mat. 7:7). Hij belooft ons dat Hij het kwaad zal straffen en dat er recht zal zijn (Hebr. 10:30). Hij belooft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (2 Pet. 3:13). Hij belooft zelfs dat al Zijn beloften vervuld zullen worden (Deut. 7:9; Num. 23:19)!

De Bijbel is Gods Woord en God kan niet liegen. Zo mogen we zeker zijn dat Zijn beloften waar zijn en dat ons gebed om vervulling van Zijn beloften altijd verhoord zal worden. We kunnen zo net als David bidden: Maak mij levend zoals U beloofd heeft (Ps. 119: 154). Als we weten dat God niet kan liegen, zeggen we ook samen met David: “Ik ben verblijd over Uw belofte, als iemand die een grote buit vindt!” (Ps. 119:162). Laten we samen vasthouden aan Zijn beloften, want Hij kan niet liegen (Hebr.10:23).

God kan niet ontrouw zijn aan Zichzelf

Weet je waarom God niet kan liegen? Er is namelijk iets groters wat God niet kan dat ten grondslag ligt van alles wat Hij niet kan: God kan niet, niet God zijn. In een brief aan Timotheüs schrijft Paulus:

 “God kan niet ontrouw zijn aan Zichzelf” – 2 Timotheüs 2: 11-13 (HSV).

Dat is het precies! Omdat God rechtvaardig is, kan Hij niet onrechtvaardig zijn. Omdat God heilig is, kan Hij niet met onreinheid in aanmerking komen. Omdat God de Waarheid is, kan Hij niet liegen. Omdat God niet ontrouw aan Zichzelf kan zijn, kan Hij ook niets doen wat tegen Zijn wil ingaat. Omdat Hij trouw is aan Wie Hij is, doet Hij alleen wat Hij wil (Ps. 115:3).

Ik zou nu tegen die jongen willen zeggen: God kan inderdaad geen steen maken die Hij niet kan optillen, want God kan niet handelen tegen zijn wil in. Zo’n steen bestaat niet, want God kan alles maken, maar zal altijd de Schepper blijven. God is almachtig en kan ook alles tillen. Het is niet dat God zo’n steen niet kan maken, maar het is dat zo’n steen niet kan bestaan. God kan niet tegen Zijn Naam en eer ingaan. Ik zou de jongen ook willen vertellen wat God wél wil. Dat God wil dat hij in Hem gelooft en dat Hij dan aan hem ook doet wat Hij belooft. Wat bijzonder dat mijn almachtige God niet alles kan!

Aan de slag!

 • Bid vandaag vanuit Gods beloften en dank Hem dat Hij zijn beloften nakomt, omdat Hij niet anders kan!
 • Er staan veel tekstverwijzingen in deze overdenking. Neem eens de tijd een paar van deze teksten op te zoeken en tot je te nemen.

Deel deze overdenking

 1. Kesia schreef:

  Prachtig!

 2. Janet schreef:

  Mooi geschreven!! vraag me toch iets af; het volk wat uit Egypte vertrok was toch aankomst in het beloofde land belooft door God? Toch zijn zij er niet gekomen. Hoe zit het dan met God doet alles wat Hij belooft?

 3. Hans schreef:

  Habakuk 1:13 Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, de ellende te kunnen verdragen. Waarom dan verdraagt U deze trouwelozen, zwijgt U, nu de wetteloze verslindt
  wie rechtvaardiger is dan hij?

  Kortom, God kan de zonde juist wel aanzien! Dat is nu juist de klacht van de profeet. Het zou moeten zijn dat God geen onrecht aan kan zien, maar helaas, de praktijk toont dat het wel zo is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap