God geeft rijkdom aan Hizkia. Maar maakt geld gelukkig?

18

okt

Linda Aalbers

Alles op deze aarde is van de Heere. God geeft rijkdom. Aan sommigen in grote mate en aan anderen in mindere mate. Hoe wil God dat ik met mijn ‘rijkdom’ omga? We kijken naar het verhaal van koning Hizkia. Welke vier lessen kunnen we van zijn verhaal leren over rijkdom? 

God geeft rijkdom en macht aan Hizkia

Les 1: Pas op voor hoogmoed

Hizkia was een koning met veel wijsheid en eerbied voor God. Toen Hizkia op 25-jarige leeftijd koning werd, wilde hij het goedmaken tussen God en Zijn volk. Dat was zijn mooie en grote verlangen. En God zegende Hizkia hierom met grote rijkdommen en wonderlijke overwinningen. Toch lezen we dat zijn hart hoogmoedig werd.

En velen brachten geschenken naar de HEERE in Jeruzalem, en kostbaarheden naar Hizkia, de koning van Juda, zodat hij daarna voor de ogen van alle heidenvolken verheven werd. In die dagen werd Hizkia ziek, tot stervens toe. Hij bad tot de HEERE, en Die sprak tot hem en gaf hem een wonderteken. Maar Hizkia vergold niet overeenkomstig de weldaad die hem bewezen was, omdat zijn hart hoogmoedig werd. Daarom rustte er grote toorn op hem en op Juda en Jeruzalem.
2 Kronieken 32:23-25 (HSV)

Hizkia heeft een goed hart en groot geloof. Hij weet dat zijn vader Achaz het verknalt heeft door afgoden te dienen. Hizkia laat alle afgoderij vernietigen en herstelt de tempel en priesterdienst. Hij keert zich tot God en het volk doet met hem mee. Wat een feest! 

God zegent Hizkia na deze daad met rijkdom. Maar rijkdom kan, soms na een tijdje, voelen alsof je het zelf hebt verdiend. Door goede keuzes te maken, investeringen te doen of hard te werken. Door Hizkia’s vroomheid wordt hij gezegend, maar later denkt Hizkia dat hij het zelf heeft verdiend. Dat is hoogmoed!

Hoogmoed is volgens Van Dale dat je een te hoge dunk hebt van jezelf. Als je hoogmoedig bent, ben je vergeten dat je rijkdom een zegen is, en vind je dat je het aan jezelf te danken hebt. Vergeet dus nooit dat alles van God is!

Geld maakt gelukkig

Les 2: Tel je zegeningen

Nooit vergeten dat alles van God is, is lastig. De maatschappij waarin jij en ik leven, is doordrenkt van eigen eer en aanzien. God wordt heel veel vergeten. Iedereen lijkt alleen maar te kunnen praten over hoeveel ze hebben en wat ze allemaal bereikt hebben in het leven. Dit is normaal geworden. Maar in Gods Woord is te lezen dat álles van God is. 

Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is [van U]. Van, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles. Rijkdom en eer komen van voor Uw aangezicht, en U heerst over alles.
1 Kronieken 29:11-12 (HSV)

Dát is de norm: God geeft rijkdom! Hij geeft ons dit allemaal uit liefde, zodat wij dankbaar kunnen genieten. Jouw talenten, werk, geld, bezittingen, familie, vrienden en de natuur. Het zijn allemaal geschenken. Of het nu veel is of weinig, geniet ervan!

Hoe ga ik om met mijn rijkdom?

Les 3: Maak verschil in deze wereld

Laten wíj het verschil maken in deze maatschappij! God kan door ons heen en met onze middelen prachtige dingen doen! Sommigen hebben veel en anderen weinig. Deze ongelijkheid komt door de zondeval. Maar wij kunnen de ongelijkheid te lijf gaan door onze tijd en middelen te delen met anderen. Wij hoeven niet te pronken. Wij willen de ander rijker maken! Op die manier kunnen wij een ánder geluid laten horen dan de wereld: Jezus maakt mij gelukkig, niet mijn portemonnee. God geeft rijkdom! 

God maakt gelukkig

Les 4: God geeft rijkdom

Maakt geld gelukkig? Ja, dat kan. Je mag er dankbaar van genieten en uitdelen! Maar jouw waarde voor God ligt helemaal niet in wat je allemaal kan of wat je allemaal hebt. Jouw waarde en identiteit liggen in Christus. Jij bent Gods eigendom, Gods eigen kind, een Koningskind! God rekent Zich rijk met jou! Hij heeft je gekocht met het kostbare bloed van Zijn Zoon Jezus. En Jezus kennen is jouw grootste schat. 

Aan de slag!

Geniet vandaag eens van wat je van God krijgt! Luister het lied ‘Geniet’ van Elise Mannah.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap