God geeft jou nooit een steen! Maar, wat dan wel?

14

aug

Marije Brandwijk

Een tijdje terug had ik een gesprek met onze predikant. We zaten in een hele moeilijke periode van ziekenhuisbezoeken, onduidelijkheid en verwarring. Ik zei tegen de predikant dat ik het moeilijk vond hoe het allemaal ging. Hij zei tegen mij: “Eén ding mogen we weten, God geeft ons nooit een steen als we om een brood vragen.” Het gesprek met hem heeft mij geraakt en vandaag wil ik daar graag wat over delen.

God geeft jou nooit een steen

God geeft ons nooit een steen als we om een brood vragen, dat is wat de kunnen lezen in Lucas 11, maar ook in Mattheüs 7. Het is een gedeelte dat gaat over gebedsverhoring, zoals het er in mijn Bijbel boven staat.

En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven, of ook als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven?
– Lukas 11:9-12 (HSV)

Wanneer we bidden, zoeken en kloppen, denk ik dat we erachter zullen komen dat God je geen steen zal geven. Het kloppen geeft ook iets aan van volharding: ondanks dat de deur niet open is, laat je weten dat je er bent. In de Studiebijbel las ik hierover: ‘De discipelen moeten volharden in gebed, in het vertrouwen dat hun Vader naar Zijn vrije, genadige wil zal geven wat het beste voor hen is.’
Als we tot God bidden, Hem zoeken en bij Hem aankloppen weten we niet 100% zeker dat God ons zal geven waar we om vragen. Hoe belangrijk is het om alsnog erin te volharden, zoals we net lazen.

Wat geeft God jou dan wel?

Al pratende met de predikant, liet hij nog een belangrijk deel van dit gedeelte zien. In het gedeelte staat nergens dat God daadwerkelijk meteen een brood geeft, dat het dan weer opgelost is. Nee, tussen een brood en een steen kan ook nog iets anders zitten. We kunnen misschien soms om het allerbeste vragen in gebed, maar daarna iets ontvangen wat in onze ogen slechter is. God geeft ons dan niet het allerbeste, het brood, maar ook geen steen.

Het wil dan niet zeggen dat God wanneer Hij dat doet niet het allerbeste met ons voorheeft, alleen dat Hij andere plannen met ons heeft. (Zie ook Romeinen 8:28; 1 Korinthe 2:9) Soms zal Hij wel een brood geven, maar soms ook niet. Hoe ga je daarmee om als dat gebeurt? Ikzelf vind het lastig om dan positief te blijven, om niet mijn ogen te houden op dat ‘brood’, maar tevreden te zijn met de huidige situatie en daar het mooiste van te maken. Want ook al geeft God misschien niet altijd een versgebakken zuurdesembrood, Hij zal nooit een steen geven. Dan mag je ook vasthouden aan de woorden die ook geschreven staan, dat wanneer we Hem zullen zoeken met al onze vragen, we God ook zullen vinden.

Aan de slag!

 • Blijf volharden in gebed met de vragen die je kunt hebben, God die wil je graag horen.
 • Misschien heb je als kind dit lied ook gezongen, herinner jezelf vandaag weer aan deze woorden.

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  De kracht van een christen is naast het bidden óók danken voor alle goede dingen die we al hebben ontvangen! Je focus ligt dan anders ( Filippenzen4: 6 )

  In stilheid en vertrouwen zal je sterkte zijn! ( Jesaja 30:15)

 2. Nel schreef:

  Volharden in het gebed met niet mijn wil maar U wil geschiedde zoals Jezus zelf bad in Gethsemane.. Vertrouwen op Zijn Woord.
  Een goede zondag toegewenst

 3. Els schreef:

  Onze Vader geeft ons wél altijd het allerbeste, het brood (des levens), maar wij herkennen het in onze gebrokenheid niet altijd. Wij weten zelden zelf echt wat het allerbeste is. Dat weet Hij, onze Maker juist wel. Onze totale verlossing is al volbracht, dus er zijn geen ‘andere plannen’. Het persoonlijke plan voor je leven, daar kun je voor bidden idd. Maar het andere héb je in Christus al ontvangen en kun je gewoon opvragen. Vgl. met het verhaal van de Kananese vrouw die ook brood vroeg voor haar dochter…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap