Spreek grote woorden over Hem!

15

aug

Anne-Saar Kunz

Het is een tijd van grote woorden,” verzuchtte ik onlangs. De ene na de andere groep verenigt zich uit wantrouwen tegen de overheid, tegen de gevestigde structuren. En het gaat gepaard met grote woorden, soms zelfs tot hele grote woorden. En soms lijken we het allemaal wel normaal te vinden, het hoort nu eenmaal bij deze tijd. Maar, dacht ik, hebben we ook zulke grote woorden als het om Jezus gaat? Misschien nog wel een laag dieper, maar spreken we nog over Hem? Of verdringen de grote woorden over alle heisa in de wereld de woorden van Jezus? 

In Handelingen 4 gaat het ook over grote woorden, maar dan ook over het groot spreken over Jezus. In het hoofdstuk daarvoor – hoofdstuk 3 – hebben Petrus en Johannes net de kreupele man genezen. En nu wordt aan Petrus en Johannes gevraagd: “Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?” (Handelingen 4:7b, HSV). En dan spreken ze over Jezus. “Wanneer wij ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israel bekend worden dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.” (Handelingen 4:8, HSV)

Petrus en Johannes verwijzen door naar die ene Naam, naar Jezus. Het is de Naam die je mag roepen in de nacht als je wakker ligt en het niet meer weet, de Naam die je draagt, de Naam die je mag fluisteren met verlangen. Petrus en Johannes spreken grote woorden over de Naam. Maar tot frustratie van de leiders. “Laten we hen met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mensen meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17, HSV)
De machthebbers gaan dreigen, maar het antwoord van Petrus en Johannes is eenvoudig eerlijk. “Wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.” (Handelingen 4:19, HSV) 

Petrus en Johannes komen vrij. En wat het mooie is? Ze beginnen te bidden. En ze vragen God om vrijmoedigheid. “Geef Uw dienstknechten alle vrijmoedigheid om Uw woord te spreken.” (Handelingen 4:29, HSV) Ze bidden dat het woord van die ene Naam doorgang mag hebben. Dat mag ook wel vandaag de dag ons gebed zijn! Dat het door mag gaan, dat het niet stopt, juist temidden van alle grote woorden die er zijn. Spreken we nog, temidden van dit alles, over die ene Naam? 

Aan de slag! 

Mag dat ons gebed zijn, mag dat jou gebed zijn. Dat temidden van alle stemmen, alle grote woorden en de dreiging die er is, dat we juist dán groot blijven spreken over die ene Naam: Jezus. 

Maak heel mijn leven tot een lied 
ook als de dag verstilt
Maak wie ik ben getuige van
uw wezen en uw wil 

In wie ik ben, in wat ik doe
in al mijn gaan en staan

klinkt zo de lof aan U, mijn God 
en wordt uw wil gedaan 

Vul mij daarom met diepe dank 
tot heel mijn leven zing
van U en van uw liefde voor
wie klein is en gering 

Nooit zal mijn leven, dag en nacht 
dan zonder zegen zijn 
Bij elke voetstap die ik zet 
bent U zelf het refrein. 

(Maak heel mijn leven tot een lied – Sytze de Vries, naar een lied van Horatius Bonar (1808-1889), Fill thou my life). 

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Ik moet denken aan opwekking 867.
    Ik spreek Jezus!

    Mooie blog, dankjewel voor deze aanmoediging Anne-Saar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap