God aanbidden zoals Debora – bezing de overwinning!

03

jan

Iona van den Dries

Wat weet jij van Debora, één van de rechters van Israël? De naam zei mij lange tijd niet zoveel, tot iemand me een tijdje terug op het Bijbelgedeelte over haar wees. Sindsdien inspireert haar verhaal me. In Rechters 4 en 5 wordt verteld over Debora, Barak en Jaël, die samen met een leger van Israëlieten door Gods hulp de Kenieten overwinnen. Door het verhaal heen, valt me op hoe Debora God dient en Hem op die manier kan aanbidden, niet uitsluitend in woorden, maar ook in daden en het opvolgen van wat Hij zegt. Het is door de verschillende mensen heen dat de overwinning wordt behaald, ook als dat op onverwachte manieren gaat! Lees vandaag mee hoe Debora God aanbidt.

Wie is Debora?

Debora komt voor in het Bijbelboek Rechters (ook wel bekend als Richteren, afhankelijk van de vertaling die je leest). Deze gebeurtenissen spelen zich af ná het leiderschap van Jozua en vóór Samuël, die later de eerste koningen van Israël zou aanstellen. De rechters leidden het volk, juist ook in moeilijke tijden, zoals wanneer de Israëlieten werden onderdrukt door koning Jabin van Kanaän.

Tijdens deze periode van onderdrukking, is Debora rechter over Israël (4:4, NBV):

Deze Debora, de vrouw van Lappidot, was profetes. Ze hield zitting onder de Deborapalm tussen Rama en Betel, in het bergland van Efraïm, en daar kwamen de Israëlieten haar hun rechtsgeschillen voorleggen.
– Rechters 4: 4-5 (NBV)

Debora is echtgenote, profetes en rechter. Als profetes gaf zij Gods woorden door aan de Israëlieten. Zij laat Barak, de zoon van Abinoam, bij zich komen en ze vertelt hem wat God van hem vraagt: hij moet met tienduizend man de strijd aangaan met de Kenieten, dan zal de Heer de legeraanvoerder aan hem uitleveren (14:6-7, NBV). Als Barak zegt dat hij gaat zolang zij met hem meegaat (14:8), stemt Debora hiermee in. Daarbij waarschuwt ze hem dat hij geen eer zal behalen aan de veldtocht, want de Heer zou de vijandige legerleider uitleveren aan een vrouw (14:9).

De strijd

Aangezien vrouwen normaal gesproken geen plaats hadden in de strijd, is dit een bijzondere wending! Je kunt hierdoor ook kijken naar wat het lied van hoofdstuk 15 benadrukt: het is Gods overwinning! Hij kiest wie Hij waar inzet om die overwinning voor zijn volk te behalen. De strijd draait niet om één menselijke held, maar om God die zijn mensen – zij die God aanbidden – inzet, en Gods mogelijkheden daarin zijn niet beperkt. In plaats daarvan, werkt Hij juist op onverwachte manieren, zoals door de samenwerking van Debora, Barak, Jaël en het leger van Israëlieten om de overwinning te behalen.

Zoals beloofd, gaat Debora met Barak mee naar de plek vanaf waar de veldtocht zou beginnen. Daar spoort ze hem aan met de woorden:

‘Vooruit! Vandaag levert de HEER Sisera aan u uit. Hij zal voor u uit gaan.’ Toen kwam Barak de Tabor af met tienduizend man achter zich aan.
– Rechters 4:14 (NBV)

Dit is wellicht waarom Barak Debora vroeg om mee te gaan. Als afgezant van God spreekt ze hem moed in vanuit het vertrouwen dat God hen bijstaat. Door mee te gaan naar de plek vanaf waar de strijd zou beginnen, laat ze dat vertrouwen zien. In het overwinningslied van hoofdstuk 15, waarvan God aanbidden en loven een belangrijk gedeelte vormt, staat niet voor niets:

Ga voorop, Debora, vuur ons aan en zing een lied!
– Rechters 5:12 (NBV)

Waar Barak het leger aanvoert, is het Debora die het leger aanvuurt, degene die hen moed inspreekt door haar vertrouwen op Gods belofte. Barak doet wat God van hem vroeg en het vijandelijk leger wordt verslagen. Zoals gezegd, is het een vrouw, namelijk Jaël, lid van een groep Kenieten die zich af hadden afgesplitst van hun stamgenoten (14:11), die de legeraanvoerder doodt.

Overwinningslied

Het overwinningslied, dat door Debora en Barak wordt gezongen (5:1), prijst de macht van de Heer en vertelt hoe de strijd verliep. Je kunt hier zien wie welke rol speelde in deze overwinning. Debora wordt neergezet als leidsvrouw (15:7), ook vanuit haar functie als rechter, die aanvuurt en zingt (15:12). Zowel zij als Barak worden aangeduid als de ware aanvoerders (er streden ook andere aanvoerders mee namelijk) en helden (15:13). Waar Debora aanvuurt en zingt, is het Barak die de vijand aanvalt (15:12). In 15:24 tot en met 15:27 wordt Jaëls lof gezongen over hoe zij de bevelhebber Sisera ombracht. Het lied sluit af met deze vraag aan God:

HEER, laat zo al uw vijanden ten onder gaan, en maak wie u liefhebben onstuitbaar als de opgaande zon.
– Rechters 5:31 (NBV)

Na twintig jaar onderdrukking, had het land na deze strijd veertig jaar rust (5:31).

Hoe aanbid jij?

Debora aanbidt God in haar lied, maar ook door te luisteren naar wat God van haar vraagt en door Hem te vertrouwen. Ze gaf Gods woorden door aan Barak, ging toen hij het vroeg met hem mee naar het front, spoorde hem aan de strijd te beginnen en sprak hem en zo ook het leger moed in om eveneens op Gods belofte te vertrouwen. Door te luisteren naar wat God haar ingaf, kon ze deel zijn van een groter plan en anderen oproepen om daar ook deel van te zijn! Debora’s vuur, dat misschien wel onstuitbaar was als de opgaande zon, is iets waar wij ook uit mogen putten.

Wij mogen putten uit ons vertrouwen op Hem, op de kracht, liefde en moed die Hij geeft door de Heilige Geest. Het is God die dat vuur in ons kan doen oplaaien en zo mogen wij God aanbidden en Hem danken voor zijn trouw en ultieme overwinning door wat Jezus heeft gedaan.

Aan de slag!

Debora aanbad God door te doen wat Hij haar ingaf. Hoe kun jij God aanbidden? Waar heeft God je geplaatst en welke mogelijkheden laat Hij je zien? Voel je vrij om Hem hierom te vragen. God weet wat jij aankunt, Hij kent je door en door en ziet wie je bent in Hem!

Wil jij het nieuwe jaar intentioneel beginnen met aanbidding?

Meld je dan nú aan voor onze nieuwe online training ‘Zij aanbidt’. In deze vijfweekse cursus leert Jannica van Barneveld jou meer over aanbidding en lofprijzing, aanbidding in de eredienst, aanbidding in het dal en aanbidding in je éigen leven. 

Deel deze overdenking

  1. Rila Ratten schreef:

    Heel leerrijk

  2. Perk Diana schreef:

    Ik vind het zo leerrijk,wat ik heb mogen.lezen van Deborah. Een heel gweldige vrouw naar Gods hart. Zeer bemoedigend. Ik blijf uitkijken naat meer bemoedigingen.
    Dank u wel. Godszegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap