Aanbidding, overgave en kwetsbaarheid

04

jan

Nienke Alblas

Durf jij je in aanbidding over te geven aan God? Ik vraag je niet of jij je hand omhoog durft te doen bij je favoriete nummer of de psalmen harder meezingt dan de persoon met wie je naar de dienst gaat of kijkt. Ik vraag je of je jouw hart durft over te geven. Of je in jouw hart bij Jezus aan zijn voeten knielt. Het is een houding. Misschien niet fysiek, maar van binnen. Een geestelijke, maar ook fysieke houding die we vaak tot uiting zien komen wanneer mensen Jezus ontmoeten in de evangeliën. Zo lezen we ook over Maria van Bethanië, ook wel bekend als Maria Magdalena. Zij geeft zich helemaal, haar kostbaarste bezit en kwetsbaarheid geeft zij aan Jezus. Ze knielt neer bij zijn voeten, giet kostbare olie over haar Meester uit een albasten flesje en droogt zijn voeten met haar haren. We duiken vandaag in de diepere betekenis van dit verhaal en kijken naar wat dit voor jou en mij betekent.

Voordat ik verder de overdenking met jullie induik, wil ik graag het bijbelstuk vermelden waar het verhaal van Maria wordt omschreven. Dit gebeurt twee keer in de evangeliën. Je kan het verhaal uitgebreid nalezen in Mattheus 26: 1-13 en Lukas 7: 36-47. Jezus zegt over de zalving in Mattheus 26: 13: ‘Waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’ (NBV)

Zalving

Het zalven van een persoon is een oud joods gebruik waar we ons nu misschien weinig bij voor kunnen stellen. Zalving werd gedaan bij mensen in een bepaalde bediening of functie. Het was om de zegen van God aan te geven met olie. Misschien ben je weleens op een conferentie geweest waar zalving gebruikelijk was. Zo ben ik een keer gezalfd met slaolie, ja echt, maar ook een keer met een kostbaardere geurende olie uit Israël. Beide keren was ik in gebed met iemand die sterk ervoer mijn bediening in het delen van Gods woord door dit uit te leggen en erover te schrijven te verzegelen door mij te zalven. Het is iets wat in sommige kringen nu nog steeds gebeurt, wat gebaseerd is op de Bijbel.

Zo werden koningen gezalfd als zij werden benoemd als koninklijke opvolger en erfgenaam. Het was officieel naar God en de mensen: dit is de koninklijke dienaar van God. Denk aan de zalving van David toen profeet Samuël langskwam bij hem en zijn broers. God wees de rossige, jonge David aan als toekomstige koning tegen ieders verwachtingen in en Samuël volgde Gods stem. Hij zalfde de jonge jongen en later, na geduld en vorming (!), besteeg hij inderdaad de troon om God te dienen. Zo was de zalving van Jezus, nageslacht van de koninklijke David, aan het begin van het Lucasevangelie als een teken: dit is de Koning. Een prachtige belofte. Hierom is de zalving aan het begin van Jezus bediening zo mooi en zo krachtig. Het was een zalving die al lang was voorspeld door Jesaja. De profeet sprak over het goede nieuws dat Jezus, de Gezalfde (letterlijk!), kwam brengen. Een werk dat wij voort mogen zetten als vorm van aanbidding.

De geest van God, de HEER, rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen harten hoop te bieden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan geketenden hun bevrijding.

– Jesaja 61:1 (NBV)

Knielen

Maria van Bethanië erkent Jezus als haar meester. Zij knielt bij Hem neer en aanbidt Hem op deze manier. Zij maakt zichzelf kleiner, zo wordt de grootheid van de Rabbi, haar Heer, duidelijk. Hij heeft het gezag over haar. Toch is dit niet de enige plek waar we het knielen tegenkomen als aanbidding. Sterker nog, het is iets wat God als eerst deed in de Bijbel toen Hij jou en mij maakte. Dit wordt omschreven met het Hebreeuwse woord ‘barach’ een woord wat later wordt gebruikt om ‘aanbidding’ aan te geven. Het neerknielen van God, het inblazen van de eerste levensadem is aanbidding. Aanbidding geeft leven!

Intimiteit

De intimiteit zit niet alleen in het knielen, maar ook in de olie en de kruik. De olie was erg duur, hier zijn beide evangelisten het over eens. Je wilde hier niet teveel van verspillen dus het werd geschonken uit een sierlijke, witte en albasten kruik. Albast is een wit gesteente wat puurheid moet voorstellen. Een stenen kruik staat in verschillende bijbelverhalen symbool voor de mens. Wanneer deze gevuld is met olie wordt dit gezien als de vervulling door de Heilige Geest. Andersom wordt de Heilige Geest door de olie als het ware uitgegoten, en de olie verspreidt een geur die iedereen kan ruiken en getuigt van de heerlijkheid van God.

Sommige theologen stellen dat Maria de kruik zelfs stuk heeft geslagen om de olie sneller en zo overvloedig uit te gieten dat het drogen met haar haar nodig was. Ze gaf zichzelf, sloeg zichzelf stuk. Het tonen van je haar, laat staan het drogen van iemand voeten ermee, was in Joods gebruik zondig. Het is dan ook niet voor niets dat het verhaal als kopje heeft in de NBV ‘De liefde van de zondares’ en in de Statenvertaling ‘Jezus gezalfd door een zondares’. Maria was geen heilig boontje, maar toch koos ze voor aanbidding. Ze erkende haar eigen tekortkomen en gaf alles wat ze had. De kostbare dure olie, haar kwetsbaarheid, haar aanbidding. Om Jezus te eren en zijn Koningschap te verzegelen.

Aan de slag!

Ik wil je vandaag uitdagen tot iets wat misschien net even buiten je comfortzone ligt. Toch geloof ik dat onze fysieke acties voor geestelijke doorbraak kunnen zorgen. Dit hoeft niet groots en overdreven, maar kan juist klein en intiem zoals het moment tussen Maria van Bethanië en Jezus bij de zalving.

Het moment doet mij denken aan het lied ‘Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats, daarom kniel ik neer bij U, om bij U te zijn, is de grootste eer, daarom buig ik mij voor U.’

Luister dit lied en kniel neer. Bid en aanbid Hem. Jouw gebed en aanbidding is als een reukoffer. Je mag kwetsbaar bij Hem zijn. In het klein. In intimiteit.

Wat raakte jou aan deze overdenking? Deel het met God.

Wil jij het nieuwe jaar intentioneel beginnen met aanbidding?

Meld je dan nú aan voor onze nieuwe online training ‘Zij aanbidt’. In deze vijfweekse cursus leert Jannica van Barneveld jou meer over aanbidding en lofprijzing, aanbidding in de eredienst, aanbidding in het dal en aanbidding in je éigen leven. 

Deel deze overdenking

  1. Karin schreef:

    Mooie overdenking! Kleine kanttekening bij de zin “Wanneer deze gevuld is met olie wordt dit gezien als de vervulling door de Heilige Geest.”
    Olie staat niet in alle bijbelverhalen voor vervulling van de Heilige Geest. In het verhaal van de 5 wijze en 5 dwaze maagden (mat.25) staat olie bijvoorbeeld voor de kennis van Gods Woord 🙂

  2. Francine schreef:

    Heel mooi!
    Dankjewel voor de aansporing om nu even aan Jezus’ voeten te gaan zitten <3

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap