Glorie aan God! – Wie, wat en waar?

13

jan

Yael Juch

‘Glorie aan God!’ Misschien heb jij het wel eens door iemand horen zingen of roepen. Maar wat betekent deze term?  De ‘wie, wat en waar’ van Gods glorie.

Glorie! Wie? Wat? Waar?

Wie?

De Heere is groot en zeer te prijzen
Zijn grootheid is niet te doorgronden.
Ik zal spreken van de heerlijke glorie van Uw majesteit en van Uw wonderlijke daden.
– Psalm 145: 3, 5 (HSV)

Glorie is aan God. Aan wie? Aan God. God is zo groot dat wij dit niet kunnen beseffen. God is de hoogste koning en glorie hoort bij koningen. Het maakt dat anderen Hem de eer geven. Dat Hij zeer te prijzen is. Glorie vraagt naar het vernederen van jezelf ten opzichte van degene die je glorie toekent. 

Wat?

Het woord ‘glorie’ wordt ook wel eens vervangen door: Gods heerlijkheid of aanwezigheid. God de glorie geven, is Hem eer, lof, roem toekennen. 

Eer/lof/roem
Glorie aan God! In deze context horen velen van ons dit woord voor het eerst. Je geeft God de eer, lof en roem voor wie Hij is. Je aanbidt Hem voor wie Hij is, voor zijn woorden en zijn daden. Iemand de glorie geven, is iemand de erkenning geven voor welke plek Hij heeft. Hem de ruimte geven om God te zijn.

Heerlijkheid
Als we het hebben over glorie van God zegt dit iets over Gods almacht. Er staat in Exodus vaak beschreven dat Mozes sprak met God van aangezicht tot aangezicht. Mozes wil zelfs niet zonder Gods aangezicht verder trekken (Exodus 33:14,15). Hij weet dat er bij Gods aangezicht kracht en heerlijkheid te vinden is. Mozes weet dat hij God nodig heeft. Mozes durft de vraag te stellen, die jij vandaag ook mag stellen:

Toon mij toch uw heerlijkheid!
– Exodus 33:18 (HSV)

Oftewel: Laat mij Uw glorie van dichtbij beleven!

Wanneer je Gods glorie ervaart, brengt dit je op je plek in zijn heerlijkheid, oftewel temidden van Gods glorie. Het is een ‘heerlijke’ plek, de plek waar je Gods liefde van dichtbij ervaart. Waar je jezelf kan zijn en ervaart dat God jou door en door kent. Je ontmoet de God die jou maakte.

Aanwezigheid
Waar God aanwezig is, komt zijn glorie mee. Je kunt niet afwezig en aanwezig tegelijk zijn.
Aanwezig zijn geeft aan dat alles wat en wie God is present is op die plek. Op welke plek?

Waar?

Voor zijn aangezicht
Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht.
– Psalm 96:6 (HSV) & 1 Kronieken 16:27 (HSV)

Mozes ontmoet Gods glorie voor zijn aangezicht. Gods glorie is te vinden wanneer je Hem van dichtbij ontmoet. Waar Mozes ervoor de berg op moest en de Israëlieten de tempel in moesten, is God nu aanwezig in ons door zijn Heilige Geest. Door Jezus mogen wij vrij voor Gods aangezicht komen. We kunnen Gods glorie ervaren, wanneer we de ruimte geven aan de Heilige Geest. De Heilige Geest is God dichtbij ons.  Omdat wij de Heilige Geest kunnen ontvangen is Hij dichtbij ons. Daardoor kunnen wij altijd en overal ons openstellen voor Gods glorie. Wanneer je hem grootmaakt en dankt voor wie Hij is. Of wanneer je stil bent en je verwondert over zijn daden.

Waar de Heilige Geest de ruimte krijgt, kun je Gods glorie ervaren. Dit kan op je slaapkamer, in je kerk, een bijbelgroepje, tijdens een wandeling in de natuur, kortom: overal kun je Gods glorie ervaren.

In zijn stem
De stem van de Heere is vol kracht.
De stem van de Heere is vol glorie.
– Psalm 29:4 (HSV)

Gods glorie is ook terug te vinden in zijn stem. Waar klinkt Gods stem? Onder andere in zijn Woord, in de Bijbel. God spreekt op verschillende plekken tot de mensen in de Bijbel. Het spreken van God geeft weer van wie Hij is.

In zijn daden
Zijn daden zijn vol majesteit en glorie.
– Psalm 111:3 (HSV)

Wat zijn Gods daden? Nou, heb je even… In zijn daden is zijn glorie te zien. Wat heeft hij voor jou gedaan? Wat lees je over zijn daden in de Bijbel?

Stralen van zijn glorie

Kracht en glorie zijn haar kleding, en zij lacht de komende dag toe. 
– Spreuken 31:25 (HSV)

Temidden van Gods glorie kun jij jouw waarde vinden. God heeft jou immers gemaakt tot zijn glorie. Hij wil dat jij zijn glorie weerspiegelt.
God zegt: ‘Jij bent geliefd, jij bent waardevol, omdat je mijn kind bent.’
Als wij hierin gaan wandelen, dan stralen wij van zijn glorie. Zijn we gekleed met glorie en putten we hieruit onze kracht. Dan lachen we de komende dag toe.

Aan de slag!

Twee gebeden voor vandaag.
Bid eerst het gebed van Mozes uit de overdenking.
En daarna het gebed uit 1 Timotheüs 1:17 (NBV):
Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen.

Geef God de glorie door Hem vandaag je aanbidding te geven. ‘We give you all the glory.’
Luister dit lied: O Come Let Us Adore Him (feat. Chandler Moore & Jekalyn Carr) – Maverick City | TRIBL – YouTube

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap