Gezocht door de Vader: Aanbidders in geest en waarheid

31

jul

Nathanja

Heb je wel eens aangeklopt bij een uitzendbureau? Vaak wordt er door de werkgever gevraagd naar specifieke kwalificaties om zo een gepaste werknemer te vinden. Mocht God aankloppen bij het uitzendbureau voor het Koninkrijk, dan zou daar volgens het Evangelie van Johannes onder andere staan: ‘Gezocht door de Vader: Aanbidders in geest en waarheid’. Zou jij reageren?

In Johannes 4 komt het concept van aanbidders in geest en waarheid aan de orde. Jezus heeft hier een boeiende dialoog met de Samaritaanse vrouw. In deze overdenking zoomen we in op drie opvallende aspecten uit dit gesprek. Lees mee!

Plaats en persoon

Jezus zei tegen haar: Vrouw, geloof Mij, de tijd komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden.
– Johannes 4:21 (HSV)

Jezus keert zich tot de vrouw en benadrukt het volgende: het doet er niet toe op welke plaats je aanbidt, maar Wie je aanbidt! Het gaat erom dat ze de Vader aanbidden, waar ze dat doen is niet van belang. 

Het woord voor aanbidden dat hier wordt gebruikt is proskunēsete. Een woord wat ook gebruikt werd voor de verering van Griekse afgoden. In het Nieuwe Testament staat proskunēsete wanneer het gaat over de verering van God! Dit vond vaak plaats in de tempel, maar Jezus vertelt dat niet de plaats van aanbidding beslissend is, maar de gesteldheid van het hart waarmee dit gebeurt. Namelijk in geest en waarheid en gericht op de Vader.

Samaritanen en Joden

U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden.
– Johannes 4:22 (HSV)

De Samaritanen wisten niet wie zij aanbeden. Zij hadden geen kennis over de ware God! Dit in tegenstelling tot de Joden, Gods uitverkoren volk. De Samaritanen kennen God niet zoals de Joden Hem kennen. Zij hebben niet die openbaring over wie God werkelijk is. Er wordt gezegd dat de Samaritanen alleen de eerste vijf boeken van de Bijbel erkenden en zo nooit een volledig beeld konden krijgen van wie God werkelijk is. 

Geest en waarheid

Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen Hem: ik weet dat de Messias komt (Die Christus genoemd wordt), wanneer Die gekomen zal zijn, zal Hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar: ‘Ik ben het, Die met u spreekt’.
– Johannes 4:23-26 (HSV)

Jezus kondigt aan dat de tijd van de aanbidders in geest en waarheid is aangebroken. Het gaat voortaan niet meer om de plaats van de aanbidding of dat je nu Joods of Samaritaan bent, het gaat om aanbidden in geest en waarheid. Het woord geest verwijst naar de Heilige Geest die deze aanbidding bewerkstelligt. Het woord waarheid verwijst ernaar dat dit de Geest van de Waarheid is. Aanbidding is niet alleen iets wat zich aan de binnenkant afspeelt, hierbij hoort ook het doen van de waarheid! Om deze vorm van aanbidding is het de Vader te doen. Dit is de aanbidding waar Hij zich over verheugt. 

Aanbidding komt van onze geest die zich verbindt met Gods Geest. Het is een antwoord op Gods liefde voor ons. Aanbidden in waarheid is God prijzen om hoe Hij Zichzelf heeft geopenbaard en dan vanuit een zuiver en oprecht hart. God heeft niets met schijn. Hij heeft iets met aanbidders in geest en waarheid! Oprechte aanbidding. 

In 2 Kronieken 16:9 (HSV) staat: ‘Want de ogen van de Heer gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan hen, wiens hart volkomen naar Hem uitgaan.’ Gaat jouw hart naar Hem uit?

Aan de slag!

Bij een overdenking over aanbidding kan geen andere ‘aan de slag’ horen dan deze aanbidding in praktijk te brengen! Prijs God in jouw eigen woorden. Vertel Hem waarom je van Hem houdt. Wees specifiek! En aanbid Hem vandaag ook in jouw doen. Hij verheugt zich over deze vorm van aanbidding!

Bron: Online Studiebijbel

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap