Gezegend ben je! // deel 2

02

feb

Anne-Saar Kunz

De geur van net gevallen regen vervult de omgeving. Ik kijk om me heen en zie dat de mist wegtrekt. Het zicht wordt helderder en na een wat slappe koffie besluiten we verder te lopen. Het lijkt wel een schilderij. Voor mij zie ik palmbomen, cactussen en de laatste resten mist. In gedachten loop ik het pad dat is aangelegd. Ik kijk vooruit en omhoog. Maar dat niet alleen. Het pad dwingt mij om ook naar beneden te kijken. Daar, aan die weg in het noorden van Israël, staan op bordjes in het zand die eeuwenoude woorden: ‘Blessed are the pure in heart: for they shall see God. Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.’ (Matteüs 5 vers 8 en 9) 

Gisteren had ik het met je over de zaligsprekingen. Een onderdeel van de Bergrede die Jezus gaf aan zijn leerlingen. Hij vertelde ons over welke mensen echt zalig (gelukkig) zijn. Lees je nog een keer mee?  

“Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. 
Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. 
Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 
Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. 
Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. 
Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. 
Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.”
(Mattheüs 5: 3-10, HSV)

Wanneer je de overdenking van gisteren hebt gelezen, zag je dat ik je een opdracht meegaf. Ik vroeg je om de zaligsprekingen nog een keer te lezen en voor jezelf verder uit te diepen. Welke zaligspreking pakt mijn aandacht en wat betekent dit voor mij persoonlijk? Misschien zeg je wel: ik kon niet kiezen of ik vind ze allemaal aansprekend. Vandaag deel ik mijn antwoorden op de vragen met jou en ik wil focussen op de twee zaligsprekingen die ik ook in mijn inleiding noem.   

“Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. 
Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.”
(Mattheus 5: 8-9, HSV)

Rein van hart  

Zalig zijn de reinen van hart. Je hart, dat betekent het centrum van je persoonlijkheid. Je hart vormt je identiteit, het maakt je tot diegene wie je bent. Je hart moet rein zijn. Volgens de StudieBijbel duidt ‘rein’ hier niet op ‘zondeloos’, maar wel op ‘oprecht en onverdeeld’. Het hart is gefocust op God en niet op de wereld. In Psalm 86 spreekt David het als een gebed uit.
“Maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen. Heere, Mijn God, Ik zal U loven met mijn hele hart.”

Wanneer je in je hart gerichtheid hebt op God dan zal je God zien. Nu nog niet, maar straks wanneer je in zijn Koninkrijk komt. Dan zal je Hem zien. Johannes schrijft er al over in zijn brief:

“Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.”
(HSV)

In de HSV wordt het woordje ‘rein’ gebruikt. Je kunt het ook vertalen met ‘wit, helemaal schoon’. Laat het ons gebed zijn: ‘Heer, maak mij elke dag opnieuw rein voor U. Was mij witter dan sneeuw en laat mij schoon voor U staan, zie niet om naar wat ik heb gedaan.’  

Vredestichters 

En dan de andere zaligspreking. ‘Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.’ Vrede. Dat woord komt vaak voor in de Bijbel. Ik moet denken aan Pasen. Jezus verschijnt voor zijn discipelen met de korte maar heldere boodschap: ‘Vrede zij U!’ Vrede. Is dat niet iets waar we in deze wereld naar zoeken? Vrede, diep van binnen? Jezus zegt hier tegen zijn discipelen, tegen het volk en vandaag ook tegen jou: ‘Gelukkig ben je als je vrede brengt.’ Concreet: vrede brengen waar onrust is. In vrede leven, met de naasten om je heen, maar ook met de mensen die je niet zo aardig vindt. Verzoenen met je vijanden.  

‘Dan’, zegt Jezus, ‘dan zal je een kind van God genoemd worden.’ Een kind van de God van de vrede. Hij die naar de wereld kwam als Vredevorst. Hij wil niets liever dan dat je zijn kind wordt. Zullen we gaan? Als reinen van hart en als vredestichters? In diepe afhankelijkheid van Hem!

Aan de slag!  

Mocht je het nog niet hebben gedaan, dan zou ik je willen oproepen om een of meerdere zaligspreking(en) uit te kiezen en voor jezelf verder uit te diepen. Schrijf de zaligspreking voor jezelf op en probeer deze geregeld voor de dag te halen. Tip: schrijf in je agenda, voor over precies een maand, een herinnering!  

Deel deze overdenking

 1. Gré schreef:

  Uit bijbel in gewone taal: (na bestudering verschillende vertalingen)
  3: Het echte geluk is voor mensen die weten wat ze God nodig hebben
  6. Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste vinden.
  Hieruit vloeit alle andere zaligsprekingen voort denk ik.

 2. Kim schreef:

  Prachtig de Zaligsprekingen! :’) Dankjewel!! <3

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap