Gezegend ben je! // deel 1

01

feb

Anne-Saar Kunz

De geur van net gevallen regen vervult de omgeving. Ik kijk om me heen en zie dat de mist wegtrekt. Het zicht wordt helderder en na een wat slappe koffie besluiten we verder te lopen. Het lijkt wel een schilderij. Voor mij zie ik palmbomen, cactussen en de laatste resten mist. In gedachten loop ik het pad dat is aangelegd. Ik kijk vooruit en omhoog. Maar dat niet alleen. Het pad dwingt mij om ook naar beneden te kijken. Daar, aan die weg in het noorden van Israël, staan op bordjes in het zand die eeuwenoude woorden: ‘Blessed are the pure in heart: for they shall see God. Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.’ (Matteüs 5 vers 8 en 9) 

Zaligsprekingen  

De zinnen komen bij me binnen. Blessed are the ... Gezegend ben je… Het zijn onderdelen uit de zaligsprekingen, beschreven in het begin van het Mattheüs-evangelie. Net daarvoor wordt verteld hoe Jezus zijn eerste discipelen roept. Treffend en doelgericht:
“Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.”
(Mattheüs 4:19)

Samen met zijn discipelen trok Jezus rond in Galilea, predikte het evangelie van het Koninkrijk en genas elke ziekte. Dat bleef niet onopgemerkt: in Mattheüs 4:25 wordt gesproken over een grote menigte die Hem volgde. Jezus zag deze menigte en Hij ging een berg op. Waarschijnlijk moeten we hier denken aan de berg waar Jezus vaak heen ging of een vlakte in een berg (vallei). Uitleggers verschillen hier van mening over. Wel zijn veel uitleggers het erover eens dat de vergelijking kan worden gemaakt met Mozes. Mozes kreeg eens op de berg Sinaï de 10 geboden, de wet. Deze wet is vervuld door de komst van Jezus naar de aarde en nu vertelt Jezus de nieuwe leefregels voor elke dag. De zaligsprekingen zijn het begin van de Bergrede. In Mattheüs 5 t/m 7 wordt deze rede beschreven. Je kunt dit zien als een soort speech die Jezus houdt. Omringd door zijn discipelen en het volk opent Hij zijn mond en begint onderwijs te geven.  

Lees je mee?   

“Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. 
Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. 
Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 
Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. 
Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. 
Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. 
Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.”
(Mattheüs 5: 3-10, HSV)

 Zalig ben je. In andere vertalingen wordt ook wel het woord ‘gelukkig’ genoemd. Het Griekse woord makarios voor ‘geluk’ betekent hier volgens de StudieBijbel ‘gelukkig te prijzen’. Het is de vreugde en het geluk die je bezit als je Jezus kent en kind bent van Hem. ‘Je bent gelukkig te prijzen’, zegt Jezus in de eerste zaligspreking, ‘wanneer je verdrietig bent, want je zult vertroost worden.’ Verdrietig? Dat is toch niet per se leuk? En toch zegt Jezus het hier. Jezus heeft het in de zaligsprekingen over het Koninkrijk dat komt. Het Koninkrijk waar geen rouw, jammerklacht of moeite meer zou zijn. Want God zal alle tranen van hun ogen afwissen (Openbaring 21:4, HSV). Wanneer je nu verdriet hebt over de huidige wereld dan ben je zalig! Want: je zult vertroost worden in het Koninkrijk dat komt!  

Aan de slag!  

Lees de zaligsprekingen nog een keer door. Welke zaligspreking raakt jou persoonlijk? Probeer deze voor jezelf uit te diepen met de volgende vragen.
Succes! Enne, zie ik je morgen weer? Dan deel ik mijn antwoorden op de vragen.  

Vragen om mee aan de slag te gaan: 

  • Welk woord of welke groep woorden pakken mijn aandacht? Waarom?  
  • Komen deze woorden elders in de Bijbel voor? Zo ja, in welke context?  
  • Hoe kan ik deze zaligspreking voor mij heel persoonlijk maken?  
  • Welke invloed kan deze zaligspreking in mijn leven hebben?  

Bid ten slotte of God je door zijn Geest wil laten zien hoe jij concreet kan gaan leven bij deze zaligspreking(en). Jezus gaf de zaligsprekingen mee als leidraad in je leven. Bid of God je wil vervullen met zijn Geest zodat je meer en meer mag gaan verlangen naar het Koninkrijk dat komt.  

Deel deze overdenking

  1. Willeke schreef:

    Hee wat tof! Ik heb hier pas met mensen over gesproken en toen stelden we elkaar ook de vraag ‘Welke zaligspreking spreekt jou het meeste aan/past bij jou?’ Ik vind de eerste heel mooi: Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. (Volgens mij staat deze niet hierboven, maar het is vers 3. ) Volgens de studiebijbel houdt dit in: Zalig zijn zij die begrijpen dat ze God nodig hebben. Dat is voor mij de kern van geloven: Wij kunnen niets door onszelf, maar hebben Gods redding en hulp nodig.

    Fijn weekend!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap