Genezing en bevrijding – wat zegt de Bijbel hierover?

11

sep

Elise de Vries

We kennen de verhalen waarin Jezus mensen geneest van ziekten of bevrijdt van kwade geesten. Je kunt deze verhalen met verschillende gevoelens lezen. Met enthousiasme, omdat je een God dient die geneest en bevrijdt. Of met twijfel, omdat jij er weleens voor hebt gebeden zonder succes. Of met verdriet omdat je vervelende ervaringen hebt met dit onderwerp. Juist omdat het een ingewikkeld onderwerp is, wil ik er vandaag samen met je over nadenken. Daarmee wil ik je meegeven dat God altijd mensen heel wil maken. Fysiek en geestelijk, maar ook bijvoorbeeld mentaal en emotioneel. Gods wil voor ons is herstel op alle gebieden. Ook al zien we nu niet altijd de uitwerking daarvan. Wil je meelezen wat de Bijbel zegt over genezing en bevrijding?

Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.
– Exodus 15:26 (HSV)

Dit is het eerste moment in de Bijbel dat God zich openbaart als Geneesheer. De context van deze tekst is het volk van Israël, dat in de woestijn zwerft en door een wonder zoet water heeft gekregen.

Er volgt een belofte met een voorwaarde. Als het volk gehoorzaamt, behoedt God ze voor ziekten. Als verklaring volgt: Ik ben de Heere, uw Heelmeester. Deze uitspraak is niet meer verbonden aan een voorwaarde. God is gewoon Iemand die dingen heel maakt en heelheid voor ogen heeft. Dat is een belangrijk uitgangspunt als we onze aandacht richten op genezing en bevrijding.

Genezing

We lezen vooral in het Nieuwe Testament over lichamelijke genezing. Maar ook in het Oude Testament zien we voorbeelden. Denk aan Naäman die zich op aanwijzen van de profeet Elisa wast in een rivier en geneest van een huidziekte (2 Koningen 5).

We lezen in Daniël 4:34 over mentale genezing. Nebukadnezar roemt de Heer omdat hij zijn verstand terug heeft gekregen. God is dus ook bereid om ons denken te herstellen.

Ook emotioneel wil God ons helen. Hij wil ons rust geven in onze ziel, de plek van onze emoties: emotionele genezing.

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel.
– Mattheüs 11: 28-29 (HSV)

Een inkijkje in de toekomst

Een logische en veelvoorkomende vraag rondom genezing is: Hoe kan het dat niet iedereen geneest? Ik denk dat daar geen eenduidig antwoord op te geven is.

Alle dingen hebt U onder Zijn (Jezus) voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn,
– Hebreeën 2:8 (HSV)

Jezus is Heer en Meester over alles. Alleen dat zien we nu nog niet altijd. Ik denk dat het dus ook onjuist is om met een vinger te wijzen als iemand niet geneest, alsof er een mens schuldig is. Het beredeneren van de oorzaak is ontoereikend en geen oplossing voor de pijn en teleurstelling.

Uiteindelijk gaat het erom dat de wonderen die we nu zien een inkijkje zijn in de toekomst. De toekomst wanneer Jezus zal terugkomen en Hij alles nieuw maakt. Die toekomst moet echter nog komen en daarom zien we nu nog niet die volledige heelheid.

Bevrijding

Van genezing gaan we door naar bevrijding. Daarvoor is het belangrijk om te erkennen dat er naast de zichtbare dingen op aarde, ook onzichtbare dingen zijn.

Door het geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.
– Hebreeën 11:3 (NBV)

In onze wereld is er dus meer dan wat we zien. Er is ook geestelijke, niet-zichtbare activiteit. Ook in het geestelijke wil God ons genezen. Daarin strijden we nooit tegen mensen, maar tegen achterliggende machten (Efeze 6:12), de machten van de satan. Zij zijn al door Jezus overwonnen en God heeft ons autoriteit gegeven om op die overwinning te staan (Lukas 10:19).

In de heftige gevallen lezen we over mensen die bezeten zijn door demonen: boze geesten die mensen binden. Met dat woord ‘binden’ wordt bedoeld dat satan actief is in en door hun leven. Dan kan iemand worden bevrijd van de demon. Dat betekent overigens niet dat achter elk probleem per definitie een demon zit. Soms is iets bijvoorbeeld slechts een slechte gewoonte.

Gods wil met genezing en bevrijding

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.
– Markus 16: 17-18 (HSV)

Het is Gods wil dat we wonderen en tekenen in ons leven zien. God nodigt ons uit om nu al de heelheid uit Gods koninkrijk te demonstreren aan de wereld. Wij mogen uitstappen in bidden voor genezing en bevrijding. Dat kan al door te bidden voor onze dierbaren.

Er is nog veel te zeggen over dit complexe onderwerp, maar ik wil hiermee afsluiten: God heeft heelheid voor ogen en daarmee zien we een deel van de volmaakte tijd die komen zal. Ik hoop dat je met die boodschap vreugde vindt in je relatie met Jezus, los van wat je hebt meegemaakt rondom dit onderwerp.

Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel.
– Lukas 10:20 (HSV)

Aan de slag!

Wat vind jij lastig aan of met genezing en bevrijding? Spreek het uit naar God en vraag Hem om hulp of antwoorden.

Deel deze overdenking

 1. Sandra schreef:

  Heel mooi geschreven, helder en zonder inderdaad zei die dit nog niet ervaren of “slechte” ervaringen hebben te veroordelen. 🙏🏽

 2. Bo schreef:

  Heel erg mooi geschreven… 💥

 3. Anoniem schreef:

  Mooi, moeilijk
  Ik bid al zolang om richting en herstel en ga alleen maar achteruit en weet niet waar ik goed aan doe na alle foute keuzes

 4. Rinia schreef:

  Dank je voor deze beschrijving, erg nuttig. 🙏🏾🙏🏾🔥🔥

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap