Generaties: ze bewijzen Gods trouw

03

mei

Daniëlle Geneugelijk

Hoeveel generaties zijn ons al wel niet voor gegaan? Onwijs veel! Wij behoren allemaal tot een generatie en we maken deel uit van een familie die bestaat uit verschillende generaties. Hoewel verschillen duidelijk worden in een generatiekloof, kunnen deze verschillen in generaties juist heel inspirerend zijn! En hoe bijzonder is het dat Gods trouw van generatie tot generatie doorgaat.

Een tijdje geleden werd ik geraakt door de woorden die iemand uit de gemeente sprak; woorden die hij van de Heer had mogen ontvangen. Zijn woorden hadden betrekking op het feit dat de gemeente bestaat uit veel verschillende leeftijden en dat iedereen in de leeftijdsfase waarin hij of zij zit, te maken heeft met hele andere situaties. Maar dat God, onze Hemelse Vader een leeftijd overstijgende God is, die iedereen van elke generatie wil dragen in de situaties waarin hij of zij terecht komt. In Zijn woorden deed God ons de uitnodiging onszelf volledig aan Hem toe te vertrouwen, omdat Hij een leeftijd overstijgende goedheid en trouw voor ons heeft en voor ons wil zorgen.

Gods trouw in generaties

Want de Heere is goed. Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Zijn trouw van generatie op generatie’ (Psalm 100:5, HSV). Wij mogen weten dat Gods trouw niet alleen vandaag voor ons is, maar dat Zijn trouw eeuwigdurend is: Hij heeft zijn trouw bewezen door de geschiedenis van de Bijbel heen. Hij heeft Zijn trouw bewezen in de generaties voor ons en Hij zal Zijn trouw bewijzen aan de generaties die na ons zullen komen. God bewijst Zijn trouw door te doen wat Hij beloofd heeft.

God is onveranderlijk in een wereld die veranderd

In Deuteronomium 32:4 staat geschreven: ‘Hij is de Rots waarop wij stevig staan. Alles wat Hij doet is volmaakt. Alles wat Hij doet is rechtvaardig. Hij is trouw en nooit onrechtvaardig. Hij doet altijd wat Hij heeft beloofd’ (BB). Deze tekst is onderdeel van een lied dat God aan Mozes gaf om het Israëlitische volk te onderwijzen, zodat ze zouden leren de Heere lief te hebben en te gehoorzamen. Dit vers spreekt van de onveranderlijkheid van God in een veranderende wereld en Zijn betrouwbaarheid in een veeleisende wereld. God is onveranderlijk in een wereld die continu verandert. Soms hebben wij het idee dat de wereld nu verandert, maar dat is van alle tijden en alle generaties. Dwars door die veranderende en veeleisende wereld heen is God trouw en blijft hij dezelfde. Dat betekent niet dat Hij Zijn trouw bewijst door ons een fijn leven te laten leiden, maar dit betekent dat God zijn trouw bewijst door ons te dragen door alle moeilijkheden en door alle vreugdevolle periodes van ons leven heen.

God draagt jou in alle fasen van jouw leven heen

Dat is misschien nog wel hetgeen dat mij het meest raakt. God kent jou, kent ons al vanaf het moment dat we als baby in de moederschoot lagen. Hij zag onze onbezorgde jaren waarin we vol vreugde de wereld ontdekten als kleine kinderen. Op dat moment droeg Hij ons en was Hij bij ons. Maar nu, uiteraard ken ik jouw situatie niet, maar de kans is aanwezig dat de onbezorgde kinderjaren voorbij zijn en plaats hebben gemaakt voor moeilijkheden die op ons pad kunnen komen als volwassen mensen. Welke thema’s dit zijn, zal voor iedereen verschillen en ze zullen mogelijk ook weer veranderen naarmate je ouder wordt. En dan zijn daar die woorden: God wil ons dragen van ons eerste begin tot ons laatste eind. Hij wil met zijn goedheid en trouw naast ons lopen in alle fasen van ons leven, zolang wij Hem de kans geven voor ons te zorgen. Daarom wil ik afsluiten met de volgende tekst: ‘God is trouw. Hij heeft u geroepen om samen een te zijn met zijn Zoon, onze Here Jezus Christus’ (1 Korinthiers 1:9, HTB).

Aan de slag!

Luister als bemoediging van Gods trouw het volgende lied: Opwekking 708 ‘’Hoe groot is Uw trouw, O Heer’’.

Deel deze overdenking

  1. Christa van der Horst schreef:

    Amen!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap