Geef vandaag je buik aan Jezus!

02

mei

Corline Hoefnagel

Ooit leerde ik tijdens mijn minor van alles over emotieregulatie. Dat gaat – kort gezegd – over hoe goed je je eigen emoties kent en kan uiten. ‘Wat voel je?’ Is geen slimme vraag om te stellen aan iemand die niet goed weet wat hij voelt. Beter is het dan om een stapje terug te doen en te vragen: ‘Waar voel je iets?’ Sommige emoties blijken namelijk verbonden te zijn met een bepaald lichaamsdeel. Angst prikkelt bijvoorbeeld iets bij de borstkas. Depressie voelen mensen aan hun benen. Vandaag leren we over een emotie die verbonden is met de buik.

Ik wil je vandaag een nieuw woord leren. Splagchnizomai. Wat is dat nou weer voor een raar woord? Nou, lees maar mee:

Er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op de knieën viel en tegen Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen. En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd! En toen Hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van Hem, en hij werd gereinigd.
– Markus 1:40-42 (HSV)

Jezus werd innerlijk met ontferming bewogen. En zie daar het Griekse werkwoord splagchnizomai. Het woord betekent letterlijk dat Jezus geraakt wordt door het lijden van de mensen. Dat voelde Hij in Zijn buik. Er begint iets te bewegen, iets te rommelen in de buik van Jezus.

Melaats

Melaatsheid is een verzamelnaam voor allerlei huidziektes. Als iemand gediagnosticeerd werd met melaatsheid, moest diegene een week in quarantaine. Je kon ook langdurig melaats zijn en in de tijd van Jezus moest je dan buiten de stad wonen. Melaatsen moesten een doek voor hun mond doen (mondmasker). En als ze in de buurt van mensen kwamen, moesten ze roepen: ‘onrein, onrein’. Zo bleven de mensen op afstand.

De melaatse uit Marcus 1 komt naar Jezus toe. Hij smeekt om genezing. En dan ervaart Jezus splagchnizomai. Hij voelt het in zijn buik. Diep geraakt wordt Jezus door het lijden van deze man.

Aanraking

Jezus komt door de splagchnizomai in beweging. Hij raakt de melaatse man aan. We weten niet hoe. Misschien legde Hij een hand op hem of misschien heeft Hij de man omhelsd. In elk geval werd Jezus door deze aanraking ook zelf onrein.

Wat bijzonder! Wij mogen van deze geschiedenis leren dat geen mens voor God te min is. Als je naar Hem toe komt, stuurt Hij je niet weg. Hij raakt jou aan, ook al ben je zo onrein als het maar zijn kan.

Kom in beweging!

En jij? Heb jij weleens splagchnizomai ervaren? Durf jij bij iemand stil te staan, medelijden te voelen en vervolgens in beweging te komen? Zelfs als dat betekent dat je daarvoor je ‘eigen ik’ aan de kant moet zetten?

Aan de slag!

Geef vandaag niet je hart, maar je buik (met álle emoties) aan Jezus!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap