Zes korte getuigenissen over wie God is in het leven van gewone mensen

09

jul

Christa Noteboom

Hij vluchtte uit zijn land naar Nederland en leerde daar Jezus kennen. Of hij in Nederland mag blijven is niet bekend. Voorafgaand aan zijn doop zegt iemand tegen hem: ‘Je hebt best wel een onzekere toekomst. Je hebt nog geen status…’ Zijn overtuigde antwoord: ‘Nog geen status, maar ik zeg altijd: mijn status is in Jezus.’* Na zijn doop reageert hij niet op het applaus van de gemeente, maar blijft in stil ontzag staan met zijn ogen op de hemel gericht.  

Zij groeide op in een omgeving van drugs en verwaarlozing en maakte kennis met de duistere wereld van de wicca. Ze weet zich op te werken tot priesteres. Als de boze geesten haar op een avond willen doden, roept ze de Naam van Jezus aan, waarop het kwaad haar los moet laten. Nu is zij gedoopt en is zij overgegaan uit de duisternis naar het Koninkrijk van het Licht. 

Zij maakte als meisje de genocide van Rwanda mee. Ze werd met een aantal kleine kinderen, waaronder een baby, in een diepe kuil met spiesen gegooid, maar overleefde het. Haar familie is uitgemoord en zijzelf ging door een diep dal van duisternis heen. Door de levensveranderende kracht van Gods genade kreeg ze de kracht om te vergeven en te genezen. Ze bemoedigt velen door te laten zien dat God groter is dan de macht van de boze.  

God is groter dan de macht van de boze.

Hij werd geboren in een christelijk gezin en raakte als tiener verslaafd aan drugs, alcohol, seks en porno. Destructief speelde hij met zijn leven, tot het op een dag bijna voorbij was als gevolg van zijn verslavingen. God greep hem in zijn kraag en na een lang traject van genezen, vallen en weer opstaan mag hij God vanuit zijn kwetsbaarheid krachtig dienen, samen met de vrouw die God hem gegeven heeft.  

Zij kreeg als jong meisje een filmpje te zien waarin een boze geest opgeroepen werd. Acht jaar lang werd ze gevangen gehouden in een wurgende greep van angst, totdat ze er met een jongerenwerker over sprak. Ze baden samen en God bevrijdde haar van haar angsten. Bij haar doop geeft ze haar leven aan de God die boven alle angst staat en zingt ze een prachtig lied voor Hem.* 

God is alles voor mij. De Schepper van de wereld en van alle schoonheid.

Zij vluchtte uit haar vaderland weg. In haar getuigenis vertelt ze niet hoe zwaar haar leven is geweest, maar hoe groot God voor haar is. ‘God is alles voor mij. De Schepper van de wereld. En de Schepper van alle schoonheid.’* Ze geeft haar leven in het watergraf van de doop en staat op in een nieuw leven met Christus.  

Velen geloven tegen de klippen op. Worden gevangen gezet. Gemarteld. Het hoofd afgesneden. Achtergelaten in gloeiend hete containers in de woestijn. Maar ze geven niet op, omdat God het waard is.  

Hebreeën 11: 32-40 (NBV) zegt het zo: 

Wat valt hier nog aan toe te voegen? De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak, Simson en Jefta, David en Samuel, en over de profeten, die door hun geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid lieten gelden, en kregen wat hun beloofd was; die leeuwen de muil toeklemden, aan vuur de laaiende kracht ontnamen en ontkwamen aan de houw van het zwaard; die hun zwakheid krachtig overwonnen, in de oorlog machtige helden werden en vijandelijke legers op de vlucht joegen. Vrouwen kregen hun doden terug doordat die uit de dood opstonden.  
 
Anderen werden gemarteld tot de dood erop volgde en wilden van geen vrijlating weten, omdat ze uitzagen naar een betere opstanding. Weer anderen kregen te maken met bespotting en geseling, zelfs met arrestatie en gevangenschap. Ze werden gestenigd of doormidden gezaagd, of stierven door een moordend zwaard. Ze zwierven rond in schapenvachten of geitenvellen, berooid, vernederd en mishandeld. Ze doolden door verlaten oorden en berggebieden en verscholen zich in grotten en holen onder de grond.  
 
Ze waren voor de wereld te goed. Al deze mensen, die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan omdat God voor ons iets beters had voorzien, en hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. 

Al deze mensen, uit de tijd van de Bijbel en anno nu, zagen iets dat anderen niet zien. Zij zagen dat God de Schepper van alle schoonheid, ja de Schoonheid zelf is, dat Jezus Zichzelf doodliefde voor hen en dat Hij het waard is om voor te leven én te sterven. Niemand van hen heeft de volmaaktheid die God voor ogen had nog zien komen, omdat Gods plan groter is. Hij en al die gewone mensen, geloofshelden van God, wachten op ons en op de mensen die nog gaan geloven. Als dat aantal ‘vol’ is, zal Jezus terugkomen en zullen alle profetieën over het koningschap van de Messias vervuld worden. Dan zullen we Jezus en al deze geloofshelden ontmoeten en voor eeuwig samen God groot maken.

Wees bemoedigd door het getuigenis van gewone mensen over een God Die altijd groter is! 

‘Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof’!
– Hebreeën 12: 1-2 (NBV) 

Aan de slag!

‘It’s Your breath in our lungs, so we pour out our praise to You only.’  

God maakte ons leven. Hij blies de levensadem in onze longen. Hij schiep alle schoonheid. 

Zullen we vandaag de tijd nemen om zijn grootheid te proclameren in een lied?  
Hier kun je luisteren naar het lied ‘Great are You Lord’ 

Zin om bemoedigd te worden door drie mensen uit bovenstaande getuigenissen (zie * bij de getuigenissen)? Bekijk dit korte filmpje over hun doop.  

Deel deze overdenking

 1. Jannette schreef:

  Wat enorm bemoedigend!
  We dienen een grote machtige God!!
  Niemand is aan Hem gelijk.
  Zo rijk in/met Hem! ♥️
  Dankjewel voor je bemoediging.

 2. Merie schreef:

  Ben er ontroerd van. Zo een grote God vol liefde en wij mogen van Hem zijn. Laten we ons steeds weer verwonderen.

 3. Yael schreef:

  Wauw wat tof dat je deze getuigenissen deelt in deze blog! God is goed!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap