Geloof vs. wet: wat heb je vandaag de dag aan de Tien Geboden? (deel 1)

03

mrt

Elise de Vries

Het wordt ook wel beschouwd als de kern van ons geloof: wij als mensen zondigen, verdienen daardoor de dood en hebben dus een Redder nodig. God heeft voorzien in deze Redder door zijn enige Zoon te sturen op aarde. Zodat jij en ik voor altijd bij God kunnen zijn. Dit is de boodschap die in het Nieuwe Testament duidelijk beschreven staat. Het Oude Testament beslaat echter een groter deel van de bladzijden van de Bijbel. Daarvan ken ik vooral de Bijbelverhalen die ik als kind geleerd heb. Maar het Oude Testament omvat meer dan voorleesverhalen. Het verwijst naar de komst van Jezus. We hebben het nodig om het Nieuwe Testament helemaal te begrijpen. Vandaag wil ik met je kijken naar de Tien Geboden. Wat hebben we aan deze wet die God aan Mozes gaf? 

Laten we beginnen in het Nieuwe Testament. In Romeinen 3 spreekt Paulus tegen de Joden in Rome. In de Herziende Statenvertaling staat er als kopje boven de eerste 8 verzen ‘Het voorrecht van de Joden’. Paulus gaat in dit hoofdstuk namelijk in op het verschil tussen Joden en de Grieken. De Grieken staan hier symbool voor de heidenen. Paulus gaat in op de gedachte dat de Joden meer gunst hadden bij God, aangezien de Joden besneden waren en de Tien Geboden kenden.  

De Tien Geboden al jaren in bezit 

In bepaalde mate bevestigt Paulus deze gedachte in vers 2. ‘In vele opzichten’ hebben de Joden, de besnedenen, iets voor op anderen. Daarbij geeft Paulus als reden dat Gods woorden,  zoals de Tien Geboden, als eerste aan hen gegeven waren. Het is een goed iets om dicht bij God te leven. ‘Mooi’, moeten de Joden die het lezen, gedacht hebben. ‘Zie je wel dat wij een voorsprong hebben?’ Nou, met die gedachte rekent Paulus vrij snel af: 

Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet! Wij hebben immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één. 
– Romeinen 3:9-12 (HSV)

Dat klinkt niet als erg positief nieuws. Alle mensen op aarde zijn zondaars. De Joden waren daarop geen uitzondering. Zelfs het feit dat de Joden als eerste Gods woorden hadden, maakte daarvoor niet uit. De Joden hadden de Tien Geboden, de wet van Mozes, waaruit ze wisten hoe ze moesten leven, al duizenden jaren. Hoe konden zij dan niet beter zijn dan de heidenen, die de wet van God niet kenden? Als antwoord op die vraag lezen we Paulus’ uitleg over wat de wet wel is en wat de wet niet is. 

Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. 
– Romeinen 3:19-20 (HSV)

Wat de wet niet is 

In vers 19 en 20 legt Paulus uit dat de wet ons niet redt. Het geeft ons geen eeuwig leven. Sterker nog, de wet zorgt ervoor dat de hele wereld doemwaardig wordt voor God. In modern Nederlands: door het bestaan van Gods wet verdient iedereen een zware straf. Door het kennen van de wet word je niet gered. Door het doen ook niet. Hoe goed je ook je best doet je aan de Tien Geboden te houden, dat redt jou niet. Het gaat je simpelweg niet lukken. Alle mensen, dus ook jij en ik, zijn uit onszelf zondaar. 

Wat de wet wel is 

Wat hebben we dan aan de Tien Geboden? De wet geeft ons kennis van zonde. God gaf zijn wet, zodat je weet wat zonde is. Het geeft wijsheid over goed en kwaad. God liet met onder andere de Tien Geboden zien dat jij zondig bent. Jij verdient een straf.  

Oké, dat is nogal een pessimistische boodschap. Waarom moet God jou confronteren met je zonde? Dat deed Hij niet om je te pesten of je onzekerheid aan te praten. Denk hier eens over na: 

God wil dat jij je van zonde bewust bent, 
zodat je weet dat je een Redder nodig hebt 
omdat Hij een relatie met jou wil. 

Geloof is onze hoop 

God wilde dat jij wist wat zonde was. Dat betekent niet dat je altijd maar meer kennis over zonde nodig hebt om je relatie met God op te bouwen. Het erkennen van het zondaar zijn, is voldoende. Want als jij weet dat je de wet niet kan houden, heb je een reden om in Jezus te geloven. In Degene die jouw straf droeg. Omdat je weet dat je een Redder nodig hebt. Door dat geloof is je zonde weggewassen! Die reinheid geeft je eeuwig leven en toegang tot God. Het feit dat je bij God mag komen – nu en tot in eeuwigheid – ligt niet in de goede dingen die je doet of in de kennis die je hebt. Het ligt in je geloof. 

Het is toch immers één en dezelfde God, Die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof. 
– Romeinen 3:30 (HSV)

Aan de slag! 

Het kan best wel een technisch onderwerp zijn: geloof tegenover de wet. Ik wil je uitdagen vandaag Galaten 3:19-29 te lezen in de vertaling van de Basisbijbel. Hier staat het allemaal nog eens in simpele woorden uitgelegd. 

Vraag God in gebed wat Hij je hierover wil leren en dank Hem voor eeuwige toegang tot Hem. Je mag letterlijk álles bij Hem brengen, alles vertellen en altijd bij Hem komen. 

Deel deze overdenking

 1. ARTEEL ROGERARTEEL schreef:

  De tien geboden toon ons..dat wij allen zonder.. Zei de wet van joden willen onder houden (563)
  En oude is voorbij.zegt jezus…ie is gestorven voor al onze fouten.geloof in mij.
  De een zegt de wet is niet afschaf
  De andere moet tienden geven
  Dan is de s’abat.en besnijdenis .schaap slachten ook voor hun van tel.god zei dank .k gered door het geloof

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap