Geloof vs. wet: 5 lessen van het geloof van Abraham (deel 2)

04

mrt

Elise de Vries

Gisteren lazen we hoe Paulus uitlegt dat de wet ons wijst op Jezus. God wil dat jij je van zonde bewust bent, zodat je weet dat je een Redder nodig hebt. Hij wil namelijk zo graag een relatie met jou! In Romeinen 3 lazen we dat we die redding en die relatie ontvangen door ons geloof. Reddend geloof in de Heer Jezus. Dan is de vraag: wat houdt dat ‘reddend geloof’ in? Daar geeft Paulus in Romeinen 4 antwoord op. Hij draagt Abraham aan als bewijs dat we alleen door het geloof recht voor God kunnen staan. De beschrijving van Abrahams geloof kan voor ons een voorbeeld zijn. Ik wil je meenemen in vijf lessen van het reddend geloof van Abraham. 

Paulus schrijft over Abraham dat hij een reddend geloof had. Nog vóórdat hij besneden werd. Nog voor God de Tien Geboden gegeven had. Het zijn niet de rituelen die ons redden. Onze daden zouden ons geloof in Jezus moeten bekrachtigen. In plaats van ons geloof in onze eigen daden leggen. 

Voorbeeld van reddend geloof 

Abraham zou een vader worden van vele volken. In Romeinen 4 vers 11 staat: ‘een vader van allen die geloven.’ Zijn reddend geloof is een betrouwbaar voorbeeld.  

Hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was – hij was ongeveer honderd jaar oud – en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. Hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. 
– Romeinen 4: 18-22 (HSV)

Het verhaal van Abraham leert ons vijf lessen in geloof.

1. Hoop tegen logica in 

God beloofde Abraham een vader te worden van vele volken. Hij zou een zoon krijgen. Daarbij vertelde God niet aan Abraham hoe dat mogelijk zou zijn. Zowel Abraham als zijn vrouw Sara konden helemaal geen kinderen meer krijgen. Zij waren onvruchtbaar. Geloven is juist in dat wat je niet ziet of voelt.  

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. 
– Hebreeën 11:1 (HSV)

2. Twijfel niet door ongeloof 

Ik kan het me niet anders voorstellen, dan dat Abraham gedachten van ongeloof had: ‘Jij krijgt echt nooit meer een kind’, ‘God maakt vast een foutje’, ‘Het is toch belachelijk als twee onvruchtbaren een kind krijgen.’ Hij moet ervoor hebben gekozen deze gedachten weg te sturen. Hij liet geen twijfel toe door mogelijk ongeloof. God gaf hem zijn reddend geloof. 

3. Versterk jouw geloof 

Abraham zorgde dat zijn geloof niet afzwakte. Het is de opvolging van het vorige punt. Zorg dat je meer en meer gaat vertrouwen op Gods beloften. Herhaal ze voor jezelf, dag en nacht. Laat je bemoedigen door de getuigenissen van anderen. Het is voedsel voor jouw geloof. 

4. Geef God de eer 

Nog voordat Abraham de belofte vervuld had zien worden, gaf hij God de eer. Blijf proclameren dat God goed is. Dat Hij voor je zorgt. Dat Hij trouw is. Dat kan bijvoorbeeld in gebed of aanbidding. Zing liederen die jou helpen God de eer te geven. Ook als het lijkt alsof er nog geen reden is om God eer te geven. God zelf is namelijk de reden! 

5. Wees overtuigd dat God kan wat Hij belooft 

Jouw geloof is het bewijs voor dat wat je nog niet ziet. Jouw reddend geloof geeft God de ruimte om het onmogelijke te doen. ‘Overtuigd zijn van’ gaat verder dan alleen hopen zoals je hoopt op mooi weer. Het is een zeker hopen. Een bewijs van wat je niet ziet. Het is compleet vertrouwen hebben in God, dat Hij doet wat Hij zegt. Je kan het ook zien als een opsomming van de vorige vier punten: heb hoop, twijfel niet, versterk je geloof en geef God eer. 

Paulus schreef deze getuigenis van Abraham op voor jou en mij. Zodat wij worden bemoedigd. We hoeven niets te doen om bij God te komen, alleen te geloven. Tegelijkertijd kan dit rijtje lessen best intimiderend zijn. Dit reddend geloof van Abraham lijkt wel perfect. Als mens is dat inderdaad niet te bereiken. Misschien lees je dit en twijfel je wel waarin je gelooft. Daarom hebben we de Heilige Geest die in ons woont en in ons werkt. We mogen Hem om hulp vragen. Gelukkig weten we dat zelfs klein geloof, zo klein als een mosterdzaadje, voldoende is voor God. 

Aan de slag! 

We hebben vijf lessen besproken over reddend geloof. Loop ze voor jezelf eens langs en bedenk in welke jij zou kunnen en willen groeien. Neem vandaag een moment de tijd om daar tijd aan te besteden.  

Hieronder staan drie opties die je daarbij kunnen helpen: 

  • Schrijf op welke leugens jij in je hoofd hebt over jezelf of over Gods beloften. Breng deze in gebed bij God. Verscheur vervolgens het papier. Als één van deze gedachten weer in je opkomt kan je die wegsturen, door bijvoorbeeld bewust aan Gods waarheid te denken. Je kan ook tegen jezelf zeggen: ‘Dat is een leugen en die stuur ik weg. God houdt van mij, zorgt voor mij en doet wat Hij belooft!’ 
  • Memoriseer voor jezelf Bijbelteksten die spreken over Gods beloften en je geloof versterken. Bid deze uit naar God. 
  • Neem een paar minuten de tijd om gewoon eer aan God te geven. Vertel Hem wie Hij is, waar je Hem dankbaar voor bent of prijs Hem met een lied. 

Luister ook eens het lied ‘Yes and amen’ van Housefires.

Deel deze overdenking

  1. Jose schreef:

    Het is compleet vertrouwen hebben in God, dat Hij doet wat Hij zegt. Je kan het ook zien als een opsomming van de vorige vier punten: heb hoop, twijfel niet, versterk je geloof en geef God eer.

    Dank voor de uitleg in een paar zinnen. Kon het vanavond mooi toepassen toen er weer gedachten opkwamen die niet kloppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap