Geloof je dat God genoeg geeft om te kunnen delen?

18

sep

Marleen Wieringa

Bij geven kunnen we al snel denken aan geld weggeven, maar je kunt op zoveel meer manieren geven, dit hoeft niet per se alleen geld te zijn. Geven kan ook zijn: een deel van je tijd weggeven door een luisterend oor te zijn voor iemand of een helpende hand te bieden.

In 2 Korinthe 8 en 9 gaat het over geven. We lezen daar dat God de mensen in Macedonië op de proef gesteld heeft door verdrukking. Ondanks hun armoede gaven zij echter vrijgevig, oftewel, royaal en gul. Ondanks dat de inwoners van Macedonie het zwaar hadden, deden zij er alles aan om te geven aan mensen die het harder nodig hadden, soms gaven ze zelfs meer dan ze eigenlijk konden missen, ze gaven boven vermogen staat er. Dit kan alleen doordat God zijn genade vrijgevig aan deze gemeente én aan ons geeft. Paulus spreekt in deze brief tot de inwoners van Korinthe en moedigt ze aan om tot steun te zijn voor andere mensen.

God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in jou.

En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang. Want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Zoals geschreven staat: Hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven; zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. Hij nu Die de zaaier zaad verschaft, moge ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen.

Zo zult u in alles rijk worden, tot alle vrijgevigheid in staat, een vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God teweegbrengt. Want het betonen van deze dienst vult niet alleen de tekorten van de heiligen aan, maar is ook een overvloedige bron van vele dankzeggingen aan God. Want door dit bewijs van dienstbetoon verheerlijken zij God vanwege de onderdanigheid aan het Evangelie van Christus, overeenkomstig uw belijdenis, en vanwege de gulle handreiking aan hen en aan allen. En in hun gebed voor u verlangen zij vurig naar u vanwege de alles overtreffende genade van God over u. Ja, God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave!
– 2 Korinthe 9:6-15 (HSV)

Jij bent rijk gezegend

God heeft jou rijk gezegend. Je mag, ook al heb jij misschien zorgen, wonen in een welvarend land waar goed voor je gezorgd wordt en hopelijk mag je ook liefdevolle mensen om je heen hebben.  Bovenal mag jij weten van Gods boodschap van genade voor ons. Zo mag jij geven aan andere mensen.

God zorgt dat er zaad is om mee te zaaien en dat we steeds genoeg mogen ontvangen om uit te delen aan andere mensen.

God is een gever en Hij zorgt ervoor dat je niks tekortkomt. Hij zorgt ervoor dat je meer dan genoeg hebt en overhoudt om aan andere mensen te geven.  Er zijn mensen genoeg in onze omgeving aan wie we kunnen geven, tijd en aandacht en concrete hulp. En verder van huis kunnen we organisaties helpen door geld te geven.

Geven kan lastig zijn en vaak willen we er iets voor terug hebben, deze wederkerigheid is in onze cultuur vrij normaal. Maar als jij iets terug wilt krijgen, dan is het geen geven meer, dan is het een compensatie voor iets wat jij gegeven hebt.

Wat zegt Paulus?

Paulus spoort de inwoners aan om vrijgevig te geven, niet met tegenzin of uit verplichting. God heeft lief wie blijmoedig geeft van zijn geld of tijd. God geeft ons zijn genade overvloedig, zodat wij overvloedig kunnen zijn in onze goede werken. Of dat met geld is of met tijd, Hij wil zegenen wat wij uit liefde voor God en de naaste doen.

In hoofdstuk 9 vers 8 lezen we dat God bij machte is om elke vorm van genade overvloedig te maken, zodat wij voldoende hebben en daarvan uit kunnen delen. God geeft ons ruim van zijn gaven, zodat wij ook ruim uit kunnen delen. Wij mogen hier ruim van uitdelen.
We mogen hierbij ook denken aan de gelijkenis van de talenten. Het is wel de bedoeling dat we goed omgaan met wat we krijgen en dat proberen te gebruiken en te vermenigvuldigen.

Wij moeten niet verstoppen wat we hebben en wat we kunnen. In de Bijbel lezen we bijvoorbeeld ook de richtlijn dat mensen 10% van hun inkomen weg moesten geven aan de armen. Dit is een richtlijn die we misschien in deze tijd niet meer zo precies hanteren. Maar zou het ook niet zo zijn dat die 10% kan gelden voor onze tijd en onze vaardigheden? Daar mogen we ook ruim van weggeven.

Aan de slag!

Bid of God jou wil helpen om op ontdekking te gaan waarin jij je naaste mag helpen. Misschien krijg je inzicht dat je bij iemand op bezoek mag gaan die eenzaam is, of krijg je de gedachte dat je iemand een appje stuurt met de vraag: hoe gaat het met je?
Vraag of God jou wil leiden en dat jij een zegen mag zijn voor de mensen om je heen. Zonder hier iets voor terug te verwachten.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap