Geestelijke ademnood – als bidden niet meer lukt

01

nov

Alina van Rijn

‘Bidden is een even natuurlijke uitdrukking van geloof, als ademen dat is van leven.’ Jonathan Edwards deed deze uitspraak. En wel vaker wordt bidden vergeleken met ademen. Bidden is noodzakelijk in je geloofsleven. Maar wat als je gebeden verstommen? Bidden niet meer lukt? Je geloofsleven steeds benauwder wordt en je steeds meer in geestelijke ademnood komt?

Waarom lukt het niet?

‘Ik heb het gevoel dat mijn gebed niet verder komt dat het plafond.’

‘Hoort God mij wel?’

‘Ik ben te moe om te bidden.’

‘Ik heb geen tijd.’

‘Heeft bidden wel zin?’

‘Mijn gebeden worden niet verhoord.’

‘Mijn zonden zitten zo in de weg.’

‘Ik weet niet wat ik moet bidden.’

Zomaar een paar redenen die ervoor kunnen zorgen dat bidden niet meer lukt. Je zult er ongetwijfeld wel één of twee herkennen. En het is soms ook niet makkelijk om te blijven volharden in gebed. Want vaak krijgen we geen briefjes uit de hemel of pasklare oplossingen na elk ‘amen.’ Soms gebeurt juist het tegenovergestelde. Je bidt om genezing van die vreselijke ziekte, maar iemand komt toch te overlijden. En wanneer teleurstelling om de hoek komt kijken, zijn we snel geneigd om de handdoek maar in de ring te gooien. Want: ‘God luistert niet.’ die oorverdovende stilte vanuit de hemel kan ervoor zorgen dat je stopt met bidden.  

Zo kunnen er veel redenen zijn waarom bidden niet meer lukt. Het is goed om bij jezelf stil te staan wat de de oorzaak is van je verstomde gebed. Is het die teleurstelling? Of  het gebrek aan woorden? Of maak je te weinig tijd voor gebed?

Maar… blijf niet focussen op het probleem, maar zoek naar een oplossing!

Leer ons bidden

En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.
– Lukas 11:1 (HSV)

De discipelen vragen aan Jezus of Hij hen wil leren bidden. Bidden zoals Jezus bad tot zijn Vader. Ook de discipelen, de godvrezende mannen die nauw met Jezus omgingen, hadden het nodig om te leren bidden. En Jezus geeft het volmaakte gebed. Een gebed waar alles in zit. Hij geeft het ‘Onze Vader’.

En zoals de discipelen hier Jezus vragen om hen te leren bidden, zo mogen wij het ook aan Jezus vragen: ‘Heere, leer ons bidden!’

De Heilige Geest schiet ons te hulp

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
– Romeinen 8:26 (HSV)

Het is oké als je even niet weet wat je moet bidden. Paulus benoemt het hier ook. ‘Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort.’ Maar gelukkig is dat niet het enige wat Paulus zegt. Want de Geest komt ons in onze zwakheden te hulp. De Geest zelf pleit voor ons. De Geest zelf bidt voor ons. De Heilige Geest zal ons bijstaan wanneer onze geestelijke ademnood het hoogst is.  

God zwijgt

Je kunt bij wijze van spreken je knieën kapot bidden, en toch ervaren dat God je niet hoort. Het lijkt alsof God zwijgt. Wanneer je gevoel niet meer spreekt, mag je altijd terugvallen op wat je weet. Weer dat God zich niet van je zal afkeren. Dat Hij niet zal blijven zwijgen. Één keer is dat wel gebeurd. Daar bij Golgotha. Daar waar Jezus aan het kruis hing in die diepe duisternis en het uitriep naar zijn Vader in de hemel; ‘Mijn God, Mijn God, Waarom hebt u mij verlaten?’ In de hof van Getsemane, waar Jezus vurig bad of de drinkbeker aan Hem voorbij zou mogen gaan. Op dat moment zweeg de hemel, zodat de hemel nooit meer zou hoeven zwijgen.

Mag ik je een hartelijk advies geven als bidden je niet meer lukt? Blijf bidden! Zeg maar eerlijk tegen God dat je moeite hebt met bidden. Om wat voor reden dat dan ook is. Je hoeft het niet altijd te voelen. Als je maar weet dat de hemel niet sluit voor jouw gebeden. Vraag de Heilige Geest maar om hulp. Hij zal je de ruimte geven om geestelijk weer adem te kunnen halen.

Aan de slag!

Ik wil je uitdagen om eens goed de tijd te nemen om te bidden. Schrijf daarbij van te voren eens op waar je het met God over wil hebben. Las tijdens het gebed een moment van stilte in waarin je openstaat voor Gods antwoord.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap