Kinderen hebben geen kleinere heilige Geest!

15

jul

Dorine

Heb jij daar al weleens over nagedacht? Hebben onze kinderen de heilige Geest ontvangen? In je rol van moeder of als kinderwerker zeggen we vaak dat Jezus in hun hartje woont, klopt dat? Of krijgen ze die pas als ze later gedoopt worden of belijdenis doen? Stel nou dat onze kinderen nu al de heilige Geest hebben ontvangen is het dan ‘dezelfde’ heilige Geest met ‘dezelfde’ werkingen? Dat zijn zomaar een paar vragen die in mijn hoofd opkwamen na een gesprek met mijn dochter. Vragen die nieuwsgierig maken, vragen die vragen om antwoorden. Dus we gaan op onderzoek uit!

De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.
(Marcus 10: 13-15, Nieuwe Bijbelvertaling)

Jezus heeft geen tijd voor kinderen, dachten de discipelen

Pas sinds de vorige eeuw is er in onze westerse maatschappij steeds meer oog voor kinderen gekomen. Ze hebben steeds meer plaats in de maatschappij gekregen en er wordt steeds meer rekening gehouden met hun gedachten en gevoelens. Eigenlijk leven we in een bijzondere tijd! In de tijd van Jezus waren de kinderen belangrijk, maar hadden een ondergeschikte positie in de maatschappij. Dit kun je zien aan de reactie van de leerlingen van Jezus. “Val Jezus toch niet lastig met kinderen! Hij heeft zijn handen vol aan de mensen, dat kan je toch zien!” Maar Jezus is het daar niet mee eens. Hij wond zich er zelfs over op! “Jullie moeten de kinderen niet wegsturen, laat ze bij mij komen.” Een les voor ons allemaal: we mogen de kinderen niet vergeten, we mogen ze niet wegsturen! Als volwassenen is het onze taak om de kinderen bij Jezus te brengen, daar krijgen de kinderen een speciale behandeling: “Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.”

Als een kind openstaan voor het koninkrijk van God

Dit stukje is zo overbekend, maar we zien het zo vaak over het hoofd: “Het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.” Blijkbaar kunnen we heel veel leren van onze kinderen, in je gezin en in de kerk. Als tiener ben ik opgegroeid in een gezin dat openstond voor pleegkinderen die tijdelijk een plekje nodig hadden. Wat ik elke keer zo bijzonder vond is dat al deze kinderen, die Jezus nog niet kenden toen ze bij ons in het gezin kwamen, binnen de kortste keren volmondig Elly en Rikkert-liedjes zongen, thuis, op straat, achterop de fiets, zelfs midden in de winkel! Ook peuters kunnen dit zo heel bijzonder zonder enige schaamte doen. Ze staan open voor God, ze staan open voor zijn koninkrijk en waar hun hartje vol van is stroomt hun mond van over.

Geloven als een kind

Jezus had veel wonderen gedaan in Kapernaüm, Chorazin en Bethsaïda, maar de mensen volhardden in hun ongeloof. De tekenen die Jezus had gedaan, genezingen en bevrijdingen werden door de mensen afgewezen en dan bidt Jezus het volgende gebed:

In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van hemel en aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen.
(Mattheüs 11:25, HSV)

Ook in deze verzen komt weer terug dat God oog heeft voor kinderen. Dat juist de kinderen een open hart en een open geest voor het koninkrijk van God hebben.

Antwoord op de vragen

Aan het begin van de blog staan een aantal vragen. De hoofdvraag is: Hebben kinderen de heilige Geest ontvangen? Zo ja, zou dat dan een kleinere Geest zijn?

Ik kan je geen tekst uit de Bijbel geven met een direct antwoord op de vraag, maar als ik naar de bovenstaande teksten kijk weet ik één ding zeker: Jezus houdt van kinderen. Hij legt ze de handen op en zegent hen, Hij stelt kinderen als voorbeeld om te geloven.

Wanneer ik kijk naar het leven van mijn eigen kinderen en wanneer ik luister naar de kinderen op de zondagsschool, dan ben ik ervan overtuigd dat de heilige Geest in hen woont en in hen werkt. Ik ken maar weinig mensen met zulk rotsvast geloof in God en in wat Hij allemaal kan! Het zijn stuk voor stuk getuigen van Jezus.

Daarom wil ik dat jullie weten, dat niemand door Gods Geest Jezus kan vervloeken. Ook kan iemand alleen door de Heilige Geest zeggen dat Jezus de Heer is.
(1 Korinthe 12:3, BasisBijbel)

Dit bijbelvers komt uit een gedeelte over de gaven van de Geest. In de volgende verzen worden verschillende gaven beschreven, achter elke gave staat iets geschreven: maar er is maar één heilige Geest, maar er is maar één Heer.

Onze kinderen hebben dezelfde heilige Geest in zich wonen als jij en ik. Ze dienen dezelfde Heer als jij en ik. Het is belangrijk dat we onze kinderen onderwijzen, maar ik denk dat het minstens zo belangrijk is om de kinderen ons te laten onderwijzen!

Aan de slag!

Ik zou je veel verhalen kunnen vertellen over de heilige Geest die in mijn kinderen woont, de keren dat ze een bovennatuurlijke rust kregen, vergeving schonken, werden gewaarschuwd voor het kwaad, een getuige van God mochten zijn, maar daar heb ik te weinig plek voor in deze blog.

Als je wonderlijke verhalen wil lezen over het werk van de heilige Geest door kinderen heen, raad ik je aan om het boek Kinderen hebben geen kleinere Heilige Geest te lezen.

Bronnen

Kinderen hebben geen kleinere Heilige Geest van Jennifer Toledo

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap