Hij is hier, kom maar bij Hem

16

jul

Jacomien van Urk

Het is nog maar even geleden dat we Pinksteren hebben gevierd. Het feest waarbij we denken aan de uitstorting van de Heilige Geest. Wat een heerlijke dag zal dat geweest zijn voor de discipelen en alle mensen die op die dag aanwezig waren en tot geloof kwamen. Feest! God beloofde die uitstorting niet eenmalig, maar voor altijd. Iedere dag is hij met zijn Geest aanwezig. Zullen we vandaag daarom feest vieren?

De discipelen hadden genoten van het samen zijn met Jezus. Ik stel me zomaar voor dat het heerlijk moet zijn geweest om elke dag met Jezus te wandelen. Hem te leren kennen, met Hem op te trekken. Zijn wonderen te zien. Hoe Hij met macht spreekt. Maar ook hoe Hij met liefde en ontferming kijkt naar de mensen om Hem heen. Zijn persoonlijkheid zichtbaar zien worden. Krijg je ook kriebels van een leven zó dichtbij Jezus? Let dan even op wat Jezus belooft aan de discipelen als Hij ze vertelt dat Hij naar zijn Vader in de hemel gaat.

“En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.”
(Johannes 14:16
-17, HSV)

Jezus belooft de discipelen dat de Helper, de Geest van de waarheid zal komen. De Heilige Geest. We kunnen Hem niet zien, maar we weten dat Hij er is. Hij is de aanwezigheid van God zelf. Hij vertegenwoordigt Jezus! Jezus zegt het zelf tegen zijn discipelen dat Hij met Zijn lichaam weg zal gaan, maar zijn Geest zal Hij uitstorten. En wat zo bijzonder is: de Geest zal ín ons zijn. Hoe wonderlijk is dat! De tegenwoordigheid van Jezus wil in ons wonen. Voor eeuwig. Door het bloed van Jezus is de weg vrij. Is Zijn Geest in ons en hebben we toegang tot de Vader!

 “Maar geloof Mij: het is beter voor jullie dat Ik wegga. Want als Ik niet wegga, kan de Helper niet naar jullie toe komen. Maar als Ik wel wegga, kan Ik Hem naar jullie toe sturen. En als Hij gekomen is, zal Hij de mensen overtuigen. Hij zal hen ervan overtuigen dat ze ongehoorzaam zijn aan God, dat God rechtvaardig is en dat Hij zal rechtspreken. Hij zal hun laten zien dat God rechtvaardig is, omdat Ik naar de Vader ga en jullie Mij niet langer zien. Hij zal hun laten zien dat God rechtspreekt, omdat God de heerser van de wereld heeft verslagen en veroordeeld.”
(Johannes 16:7
-8, 10-11 BasisBijbel)

Wat doet die Geest in ons? Ik moet denken aan wat Jezus over zichzelf zegt. “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.” Is het niet zo dat de Heilige Geest ons leert wat dat betekent? Dat Jezus de weg is. Hij heeft de toekomst. Hij regeert en heeft een plan voor jouw leven. Hij wil je bij de hand nemen en leiden. Hij wil je de weg wijzen. De weg die Jezus heet. Een weg van lijden naar heerlijkheid! Maar ook de waarheid. In Hem is geen leugen te vinden. Hij is volkomen waarheid. Hij is helemaal zuiver. En Hij wil ons die waarheid eigen maken. In ons hart planten. Zodat we een rein hart krijgen. In waarheid gaan leven. Leven. Boven alles is Hij het leven. Hoe heerlijk is dat! Alleen in Hem is het leven. Ik sprak pas een ziek iemand en hij zei het zo: “Omdat God er is, leef ik nog.” Ja, dat is echt waar. Alleen in Jezus is het leven. Overvloedig.

“Want de Vader houdt Zelf van jullie, omdat jullie van Mij houden en hebben geloofd dat Ik bij God vandaan ben gekomen.”
(Johannes 16:27, BasisBijbel)

We mogen vandaag feest vieren. Omdat Gods Geest in ons wil wonen tot in eeuwigheid! En we mogen uitzien naar de dag dat we Hem mogen zien! Face-to-face. Wat een feest zal dat zijn!

Aan de slag!

Geloof jij echt dat Jezus, door de Heilige Geest, in jou tegenwoordig wil zijn? Voor eeuwig. Denk hier eens een paar minuten over na. Wat doet dit met jou?

Schrijf voor jezelf op wat het in de praktijk van jouw leven betekent dat de Heilige Geest in jou wil wonen. Vier vandaag feest omdat Jezus zijn Geest heeft uitgestort!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap