Feesten met foute vrienden

21

mrt

Martina Fraanje

Wie nodig jij uit voor een feest? Je vriendinnen natuurlijk, wat vrienden, familie misschien, niet jan en alleman. Het zou niet in de woonkamer passen en waarschijnlijk is het bier binnen no time op. Jezus wordt erop aangekeken dat hij feestviert met de verkeerde mensen. Maar hij heeft een goede reden om zijn blijdschap met iedereen te delen. Wat verloren was, is teruggevonden. Een zondaar is tot inkeer gekomen.  

In Lukas 15 vertelt Jezus drie gelijkenissen over verliezen en terugvinden. Het verloren muntje, het verloren schaap en de verloren zoon. Alle drie de verhalen monden uit in een feest. Hij vertelt deze gelijkenissen naar aanleiding van kritische vragen van de Farizeeën. Het bevalt hen niet dat Jezus feestviert met foute lui. Maar Jezus heeft reden om feest te vieren. Deze mensen die hij opzoekt om terug te vinden, vormen reden voor een feest waarin zelfs de hemel deelt. Strength is not in numbers. Het is geen opwekking of zo, er is geen massabekering gaande. Die ene zondaar telt.  

Outcast 

Wie zijn die mensen waarmee Jezus optrekt? Er worden twee categorieën genoemd: tollenaars en zondaars. Tollenaars waren bij niemand geliefd omdat ze belasting inden voor Herodes en de Romeinen. Zondaars behoren tot een brede categorie van mensen die volgens de Farizeeën de wet niet doen, en zij zijn de kenners van de wet. In andere delen van het evangelie lezen we erover dat ziekte en zonde met elkaar in verband gebracht worden. Het gaat in ieder geval om de outcast van het Israël van die dagen. Herken je het, dat er een scheiding ontstaat tussen mensen die erbij horen en die eruit liggen? Die scheiding wordt gemaakt op basis van een paar uiterlijke gegevens terwijl niemand het erover heeft wat er in de harten van nette mensen omgaat. Jezus schaamt zich niet om om te gaan met de outcast.  

Over grenzen 

Wat is de reden dat Jezus hen opzoekt? De gelijkenissen van het verloren muntje en het verloren schaap hebben bijna hetzelfde motto:  

Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt. 
– Lukas 15:7 (NBV)

en: 

Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.  
– Lukas 15: 10 (NBV) 

Jezus zoekt hen op om hen te vinden zodat ze tot inkeer komen. Uit de twee gelijkenissen blijkt dat het niet gemist kan worden. De herder en de vrouw doen allebei hun uiterste best om wat ze verloren terug te vinden. Het is de missie waarmee Jezus naar de aarde is gekomen om in liefde mensen op te zoeken en terug te brengen. Als je het Lukas-evangelie leest, is dat Jezus ten voeten uit. De mensen maken categorieën en sluiten mensen buiten. Hij hoort bij het volk van God en zij niet. Heiden, Jood, rein, onrein, het moet wel duidelijk blijven. Jezus gaat telkens weer de grens over om mensen op te zoeken.  

Zacheüs-feestje 

In de gelijkenissen maakt Jezus duidelijk dat het niet zijn persoonlijke missie is. De hemel doet mee in zijn blijdschap als er een zondaar tot geloof is gekomen. Zo is God, Hij wil dat mensen tot inkeer komen. Hij zoekt mensen, Hij vindt. En dan is er feest. Er is een oud gezegde: van een bruiloft, komt een bruioft. Ik kan er zelf over meepraten dat dat soms klopt. Maar als ik nou eens even aan de feesten denk van Jezus, zou het kunnen dat de vreugde van de mens die tot inkeer komt, aanstekelijk en uitnodigend kan werken? Mag iedereen delen in de vreugde om iemand die is terug gevonden, ook de mensen die er niks mee hebben? In ‘Zet de deur van je huis maar open’ wordt geschreven over een Zacheüs-feestje1. Het is een feest waar iedereen welkom is, net als bij die maaltijd van Jezus met een tollenaar die tot inkeer kwam (Lukas 19), en net als in de gelijkenissen in Lukas 15. Om mensen op te zoeken en terug te brengen denk ik dat de kerk best wel eens wat meer Zacheüs-feestjes zou mogen houden.  

Aan de slag! 

  • Hoe kun jij mensen opzoeken en over God vertellen die hen in liefde opzoekt? (Is een Zacheüs-feestje misschien wel iets voor jou?)
    Het is geen eenvoudige vraag, maar ik denk dat het toch goed is er over na te denken en ervoor te bidden vandaag.  
  • Luister naar dit lied.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap