‘Ik ben de God van Abraham, Izak en Jakob’… en die van jou!’

28

mrt

Mandy

Bekende Bijbelse personen als Abraham, Mozes en wie er nu maar in je hoofd opkomen maken wel indruk, hè? ‘Dat moeten vrijwel zondeloze mensen geweest zijn’, klinkt het stiekem in mijn hoofd. Het is immers niet voor niets dat God hen voor bepaalde taken uitkoos. En toch zijn het mensen, zoals jij en ik. Maakten ze fouten, zoals jij en ik. En mag dat hoop geven, aan jou en mij.

Dat gevoel van indruk maken komt voor mij ook terug in de volgende tekst:

‘Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob.’
– Exodus 3:6, HSV

Het is zo’n tekst waarbij ik denk: ‘Die Abraham, Izak en Jakob moeten écht wel wat geweest zijn, dat ze op deze manier genoemd worden.’ No chance dat ik ooit op zo’n manier genoemd zou worden! Dat moeten rechtschapen, bijna zondeloze personen zijn geweest, als God zich zo aan hen verbindt. Hen zo als een voorbeeld stelt. Van alle mensen in de Bijbel laat Hij zich zó bekend worden, in combinatie met deze mannen.

Abraham maakte er net zo’n rotzooi van als wij

En dan ga je lezen. En ontdek je dat deze mannen er soms net zo’n rotzooi van maakten als ieder van ons.

Abraham kreeg de opdracht om naar Kanaän te trekken, maar een aantal keer kreeg zijn angst de overhand en nam hij beslissingen waarmee hij zichzelf meer ín dan uit de problemen werkte. Hij loog dat zijn vrouw Sara zijn zus was, vluchtte naar een ander land en vertrouwde niet op Gods belofte dat hij een nakomeling zou krijgen.

Izak deed hetzelfde en zei dat zijn vrouw Rebekka zijn zus was. Ik vind het zo typisch dat vader en zoon hier hetzelfde doen, terwijl ik me afvraag of ze dat van elkaar geweten hebben!

Jakobs leven neemt een flinke wending wanneer hij zijn broer Esau tweemaal bedriegt: de eerste keer om hem zijn eerstgeboorterecht afhandig te maken en de tweede keer om zijn zegen als eerstgeborene in te pikken. Jakob vlucht en houdt zich jarenlang ver van zijn broer. Als hij hem weer treft, is hij bang en onderdanig.

Echte geloofshelden, hè?

En dan toch die zin: ‘Ik ben de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob.’

‘Ik ben de God van Abraham, Izak en Jakob’… en die van jou!

Wat zegt die zin jou, na het lezen van die korte (en overwegend negatieve) karakterschetsen? Vind jij de aartsvaders – zoals deze mannen ook wel genoemd worden – het niet waard om zo in het rijtje genoemd te worden? Of geeft het je juist hoop dat óók zij heftige zonden begingen en toch zo worden genoemd?

Ik hoop het tweede.

God werkt met mensen. Met hun kwaliteiten en positieve karaktertrekken én met hun fouten en tekortkomingen. Hij weeft alles in Zijn grotere verhaal. Hij poetst niets weg. Hij is eerlijk over de mensen die Hij gebruikt. En tégen de mensen die Hij gebruikt. Hij laat er geen gras over groeien dat Hij vér staat van de zonden die wij begaan. Dat dat tegen Zijn natuur ingaat. En toch zet Hij dat soort mensen in van die rijtjes zoals hierboven.

Misschien heb jij – net als ik – wel eens het gevoel dat je onbruikbaar bent voor God. Met je fouten, je zonden. Je tekortkomingen die je steeds in de weg zitten. Laat deze tekst dan het bewijs zijn dat dat níet zo is. Laat dat een spiegel én een hoop zijn. Ga in de waarheid staan dat je gezegend én zondig bent. Beide zijn waar. En beide erkennen geeft een hoop in God die de basis onder alles mag zijn en van waaruit je samen met Hem mag werken.  

‘Ik ben de God van Abraham, Izak en Jakob.’ En Hij is jóuw God!

Aan de slag!

Het nummer ‘Rise Up (Lazarus)’ van Cain verwoord het prachtig en geeft een diepe hoop dat God in staat is in ons te doen wat wijzelf niet voor mogelijk houden.

‘Come on and rise up, take a breath, you’re alive now
Can’t you hear the voice of Jesus calling us
Out from the grave like Lazarus’

(Kom en sta op, haal adem, je leeft nu
Hoor je de stem van Jezus niet die ons
uit het graf roept, net als Lazarus)

Luister het nummer hier.

Deel deze overdenking

  1. J. Schneider schreef:

    Waarom zou God zich aan Mozes openbaren als de God van Abraham, izaak en Jacob terwijl God zelf aan Jacob de naam Israël heeft gegeven?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap