Evangeliseren: strijden, sporten en ploeteren

11

jun

Vivian Straver

Een doodgewone maandagochtend bij de koffieautomaat: een beetje slap gepraat over de bezigheden van het weekend, en wat grof gegrap over en weer. Ik sta passief mee te luisteren, en voel niet echt de behoefte om me te mengen in het gesprek – deels vanwege de maandagochtend, deels uit angst voor veroordelende blikken over mijn weekendbesteding. Als ze me er dan tóch naar vragen, kan ik hakkelend uitbrengen dat ik naar een mooie kerkdienst was geweest, en met vrienden uit de kerk de rest van de zondag had doorgebracht. Laf? Een beetje wel. Er zijn momenten dat ik zó vurig ernaar verlang om mijn geloof met anderen te delen, maar, als puntje bij paaltje komt, dat ik me toch even inhoud. Herken je dat? Paulus moedigt Timotheüs aan om te evangeliseren, en daarmee ook ons! 

Vanaf het moment dat Timotheüs tot bekering is gekomen, is hij met Paulus meegereisd op verschillende zendingsreizen. Wat we van Timotheüs weten is dat hij nog redelijk jong is en, misschien door zijn leeftijd, ontzettend verlegen is om het evangelie te verkondigen. Toch ziet Paulus zijn begaafdheid, waar God doorheen wil werken, en Paulus schrijft daarom in de twee brieven aan Timotheüs een liefdevolle aanmoediging om het evangelie te verkondigen. Paulus ziet in dat zijn einde nabij is, en roept Timotheüs daarom op tot het volgende:  

“U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.”
(2 Timotheüs 2: 1-2, HSV) 

Ooit heb ik hierbij de uitleg gehoord van het ‘estafettemodel’; Timotheüs moet het evangelie doorgeven aan mensen die het vervolgens weer aan anderen doorgeven. Dus wij ook! Dat klinkt vrij eenvoudig, maar Paulus kent als geen ander de moeite en de pijn die komt kijken bij het doorgeven van het evangelie. Hij maakt een drietal vergelijkingen: 

“Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen kans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen.”
(2 Timotheüs 2: 3-5, HSV) 

Paulus maakt een drietal vergelijkingen met de taak die een gelovige heeft om het evangelie door te geven. Zij wordt eerst vergeleken met een soldaat – het doel is om de strijd aan te gaan, en niet de ‘makkelijke’ taken op te pakken. Vervolgens wordt zij vergeleken met een atleet – alleen volgens fairplay kan je winnen! We mogen met oprechte intenties het evangelie aan anderen doorgeven. Tot slot wordt zij vergeleken met een landbouwer – na hard werken, moet je eerst delen, alvorens zelf te genieten. We hebben een taak gekregen om te evangeliseren, en later zullen we dat met alle medegelovigen vieren in de hemel! Een heftige taak: strijden, sporten en ploeteren. Paulus geeft aan waarom dit alles het lijden waard is:  

“Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewerkt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie. Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden.”
(2 Timotheüs 2:7-9) 

Goed, dus wat we tot hier hebben gelezen is dat we een taak hebben gekregen om het evangelie te verspreiden. Makkelijk is het niet, maar het is hard strijden, doorzetten en ploeteren. Dat lijden dat komt kijken bij het evangeliseren is wel iets wat de moeite waard is. Paulus zegt: 

“Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen zal Hij ons ook verloochenen.  

Maar, wat we ook doen: ‘Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.’”
(2 Timotheüs 2: 10-13)

Aan de slag! 

Paulus spoort ons liefdevol aan om te evangeliseren. Hij weet als geen ander hoezeer het verkondigen van het evangelie gepaard gaat met strijden, sporten en ploeteren, maar dat alles is het waard.
Herken jij jezelf in de soldaat, de atleet of de boer (vers 4-6), die liever zich in veilige kringetjes begeeft als het gaat om het delen van het evangelie? Dan vandaag de uitdaging voor jou!
Kom tot je doel, de aansporing die Paulus geeft, en kijk met wie jij vandaag het evangelie mag delen – al is het maar in een korte opmerking, bemoediging of gesprek, God werkt daarmee door! 

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Mooie blog!
    Soms kan je het evangelie ook delen door te zijn wie je bent! Liefdevol, vriendelijk, bemoedigend , zachtmoedig, gewoon eigenschappen ( vruchten van de Geest) waarin je op de Here Jezus mag lijken!
    We stralen véél meer uit dan we zelf beseffen✨

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap