Esthers overwinning

18

apr

Jacomien van Urk

Lezen: Esther 7:1-10

Esther is in gehoorzaamheid en afhankelijkheid van de Koning van Israël op audiëntie gegaan bij koning Ahasveros. Hij, die met haar was, is groter dan hij die tegen haar was. Esther vond genade in de ogen van de koning, maar meer nog in de ogen van de Koning der koningen. Ze ging niet alleen. De God van Israël was haar Helper.

Koning Ahasveros hoort haar vraag en haar verzoek: ‘Het leven van mijzelf en het leven van mijn volk’. (Esther 7:3) Hij willigt haar verzoek in, met als gevolg dat Haman aan de galg belandt. De galg die hij zelf had laten oprichten voor Mordechai. God laat de zonde niet ongestraft. Haat, onbeteugelde trots en eerzucht leiden voor Haman tot vernedering en uiteindelijk tot de ondergang.

Het plan van de boze is verijdeld en God heeft het Joodse volk gespaard. Het is zoals Jozef zei tegen zijn broers: ‘Jullie hadden kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven houden.’ (Genesis 50:20)
Gods macht is werkzaam tegen alle vijandelijke machten in. Dit gebeurt onzichtbaar, maar voor wie er oog voor heeft, is dit zeker merkbaar! Ook jij mag jezelf, en je familie, vrienden, en aan wie je nu denkt, hoopvol toevertrouwen aan de beschermende leiding van de Almachtige.

De daad van vertrouwen van Esther heeft de geschiedenis van het Joodse volk voorgoed veranderd. Zij riskeerde haar leven om haar volk te redden. En uit dit volk kwam de grote Redder, de Messias. Hij riskeerde niet alleen zijn leven, maar gaf zijn leven. Niet alleen voor het Joodse volk, maar voor de hele wereld. Hij stond weer op uit de dood, en troont nu aan de rechterhand van zijn Vader om daar als Overwinnaar voor ons te pleiten.

Doordenkertje

God keert alles om in het verhaal van Esther en het Joodse volk, waardoor zijn macht zichtbaar wordt. Wat betekent Gods macht voor jou?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap