Jezus’ overwinning

17

apr

Ruth van Beek

Lezen: Lukas 24:1-12

Het is zondagochtend vroeg. Meerdere vrouwen, onder wie Maria van Magdala, Maria (de moeder van Jakobus en Jozef), Johanna en Salome (de moeder van de zonen van Zebedeüs), snellen naar het graf. Hier zijn ze getuige van het eerste teken van Jezus’ opstanding: de weggerolde steen voor het graf. Ze hebben nog niet in de gaten dat Jezus is opgestaan. Twijfel en onzekerheid maken zich van hen meester.

Dan staan er plots twee engelen bij hen. Ze benoemen wat er is gebeurd: ‘Jezus is hier niet, Hij is opgewekt!’ (Lukas 24:6) Hier wordt het Griekse woord egeirō voor ‘opgewekt’ gebruikt, wat duidt op een verandering van een lagere naar een hogere positie. Jezus is vernederd door Zijn dood, maar daar is het niet bij gebleven. Hij is opgewekt uit de dood. Hij leeft. Wat een verhoging!

Door Jezus’ verhoging herstelt onze relatie met God. We mogen weten dat wij, waar we ook doorheen gaan in ons leven, en zelfs als we sterven, een belofte hebben van overwinning. Overwinning van de dood. Eeuwig léven. Als ons aardse bestaan ten einde komt, krijgen we van God een nieuw, verheerlijkt lichaam. Een woning in de hemel, waar Jezus plaats voor ons heeft bereid (2 Korinthe 5:1; Johannes 14:2-3).

De reactie van de discipelen is in de eerste instantie vol ongeloof. En jij? Hoe reageer jij op het nieuws van Jezus’ opstanding en Zijn overwinning op de dood?

Doordenkertje

Door de opstanding van Jezus hebben wij hoop op eeuwig leven. Hoe werkt deze hoop vandaag door in jouw leven?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap