Erken hardop: ik hoor bij God!

26

mrt

Suzanne Verschoor

We leven in een land waarin we vrij zijn om te geloven in God. Toch vinden we het soms lastig om hardop te erkennen dat we bij God horen. Geldt dit ook voor jou? In de eerste brief van Johannes lezen we iets dat ons aanmoedigt en zegt: erken God!

In 1 Johannes 4 schrijft Johannes over Gods liefde en de liefde voor elkaar. Hij schrijft in vers 15 over het ‘belijden dat Jezus de Zoon van God is’ en de positieve gevolgen daarvan.

Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.

Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.
1 Johannes 14:7-15 (HSV)

Gods liefde drijft tot wederliefde

God = liefde. Duidelijker dan dit kan Johannes niet zijn. We kunnen soms boos zijn op God: we kunnen Hem van alles kwalijk nemen of Hem zien als een straffende God. Maar Johannes is er kort, maar krachtig over: Hij ís liefde. En als je Hem kent, heb je zelf ook je naasten lief.

Ik schrijf er vaker over, want ik vind dat zo mooi aan ons geloof: de liefde voor elkaar. God vindt dat heel belangrijk.

Erken God hardop!

Vers 15 viel mij op: “Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.”
In de vertaling van de BasisBijbel staat vers 15 als volgt: “Als iemand hardop erkent dat Jezus de Zoon van God is, mag hij er zeker van zijn dat God in hem woont en dat hij in God is.”

Belijden betekent dus hardop erkennen. Niet uit schaamte stiekem geloven, maar ervoor uitkomen. We leven in een land waarin we misschien vervelende opmerkingen krijgen van mensen om ons heen, maar wettelijk zijn we vrij om te geloven in God. We worden niet gevangengezet of vermoord. En toch vinden we het soms lastig om hardop te erkennen dat we bij God horen. 

In deze tekst lees je, dat als je wel erkent dat Jezus de Zoon van God is, je er zeker van mag zijn dat God in je hart woont! Maar ook dat jij bij God hoort. Het is wederkerig. Je hebt een relatie met God. Maar Hij wil wel dat je voor Hem uitkomt.

Erkennen dat God jouw Heer is, hangt samen met je gedrag. Je naasten liefhebben, zoals in vers 7-13 staat, is ook een manier van het tonen van jouw geloof in God aan de mensen om je heen. Met jouw gedrag en keuzes kun je een belijdend getuige zijn van je geloof in Jezus, de Zoon van God.

Aan de slag!

Herken jij het dat je het soms moeilijk vindt om voor je geloof uit te komen? Is het een enorme uitdaging om sommige mensen om je heen lief te hebben? Breng het in gebed en vraag God om kracht hiervoor.

De eerste brief van Johannes kan, door het ontbreken van de aanhef, gezien worden als een geschreven preek. Het is het waard om het boek eens helemaal te lezen.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap