Wat mogen wij leren van Paulus’ vreugde in gevangenschap?

27

mrt

Paola Don

Paulus vindt vreugde in gevangenschap en schrijft daarover in zijn brief naar Filippi. Maar waar komt zijn vreugde vandaan? Wat is zijn geheim en hoe kunnen wij ook vreugde ervaren in moeilijke omstandigheden? Laat je vandaag bemoedigen door Paulus!

Een boek over blijdschap

Het Bijbelboek Filippenzen gaat over blijdschap. Paulus schrijft deze brief aan de gemeente van Filippi wanneer hij zelf gevangen zit, samen met Timotheüs. De reden dat hij gevangen zit is dat hij het Evangelie heeft verkondigd.  

Stel je voor: je bent datgene aan het doen dat God Zelf je heeft gevraagd te doen en waar je jezelf 100% voor wilt inzetten. En dan word je daarin tegengehouden door mensen die het niet met je eens zijn. Je wordt zelfs gevangengezet, zodat je niet meer verder kúnt gaan. Een situatie om moedeloos van te worden! 

Misschien is het makkelijker om je in te leven door even te denken aan een situatie in je eigen leven. Misschien is jouw werk wel een plek waar je door God naartoe bent geleid, maar ervaar je dat je daar eigenlijk niet kan doen wat God zou willen. Of misschien worstel je wel met het idee van evangeliseren, vind je het iets belangrijks, maar ook eng om ermee te beginnen. Er zijn genoeg situaties te bedenken waar jij moedeloos van zou kunnen worden. Misschien word je er ook wel boos of verdrietig van. 

Omdenken!

Paulus gaat anders om met zijn situatie: hij kijkt naar het positieve van de situatie. In plaats van te mopperen, treuren of hopeloos te zijn, denkt hij eens goed na over op welke manier zijn gevangenschap de Heere kan helpen. Zo vindt hij vreugde in gevangenschap! 

Paulus haalt zijn vreugde uit de wetenschap dat de verkondiging van het Evangelie juist verder kan gaan doordat hij gevangen is gezet: 

En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus’ wil, en dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het Woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken.
– Filippenzen 1:12-14 (HSV) 

Paulus blijft het Evangelie verkondigen

De eerste manier die de verspreiding van het Evangelie bevordert, is dat Paulus aan iedereen die het horen wilde, bekendmaakt dat hij omwille van het Evangelie gevangen is genomen. Paulus heeft het Evangelie verdedigd tegenover zijn aanklagers en heeft hen daarmee kunnen vertellen over Jezus. Dit lezen we in vers 7: “…zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het Evangelie.”
Daarnaast lijkt het er in vers 13 op dat het nieuws dat Paulus gevangen is gezet ook buiten de gevangenis als een lopend vuurtje is rondgegaan: “in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen.”
Ieder die het hoort, weet dat Paulus het Evangelie vertelde en om die reden is opgepakt. 

Bemoediging voor anderen

De tweede manier die de verspreiding van het Evangelie bevordert, is dat de ‘broeders in de Heere’ in vers 14 – waarschijnlijk de christelijke gemeente in de plaats waar Paulus gevangen zat – in Paulus een goed voorbeeld zagen. Zelfs in gevangenschap hield Paulus niet zijn mond over Jezus! Het was voor hem des te meer aanleiding om door te blijven vertellen. Dat zal de gemeente ongetwijfeld moed en kracht hebben gegeven om zelf ook het Evangelie te blijven verkondigen. 

Maar toch, ondanks dat het Evangelie wel werd verkondigd, bleef Paulus in de gevangenis en wist niet hoelang hij daar zou moeten blijven. Nog steeds niet echt reden tot vreugde, toch? Jawel! Want Paulus had niet zijn eigen belang of eer voor ogen, maar de eer van de Heere. In vers 18 staat: “Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid; en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden.” (HSV) 

De verkondiging van Christus is voor Paulus genoeg reden tot vreugde in gevangenschap! Hoe kun jij die vreugde ontdekken? Waarin heb je de vreugde van Christus nodig om je ergens doorheen te helpen? 

Aan de slag! 

Paulus vindt vreugde in gevangenschap. In welke vervelende situatie of omstandigheden kun jij vreugde vinden? Dank God daarvoor vandaag.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap