Ben jij de overwinnaar of een ‘loser’?

18

feb

Marijke Gootjes-Verhoeve

Het afgelopen jaar was het lied ‘Jezus Overwinnaar’ enorm populair onder Nederlandse gelovigen en waarschijnlijk zal het voor velen een favoriet blijven vanwege de mooie melodie en de krachtige woorden. Maar weet je dat wij zelf ook overwinnaars zijn? Misschien voel je jezelf niet zo, maar het staat in Gods Woord en zelfs in overtreffende trap: ‘Wij zijn méér dan overwinnaars!’ Dus als we geplaatst zouden worden in een categorie ‘overwinnaar of loser’ is het wel duidelijk waar we thuis horen. Hoe kan het dan dat het voor ons vaak een worsteling is tussen overwinnaar of ‘loser’ zijn? En wat wordt er bedoeld met de woorden die ooit door Paulus uitgesproken zijn?

Wat bedoelt Paulus?

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. 
– Romeinen 8:37 (HSV)

Om deze tekst te kunnen begrijpen moeten we de bredere context gaan bekijken van wat Paulus probeert te zeggen en daarom wil ik je adviseren om Romeinen 8 helemaal te lezen. Paulus legt uit dat wij hier op aarde te maken zullen krijgen met lijden, omdat wij nog niet zijn verlost van ons sterfelijk bestaan (vers 17 en 23). 
Wij kunnen te maken krijgen met  tegenspoed, ellende, vervolging, honger, armoede, gevaar of zelfs het zwaard (vers 35), maar in dit alles – in dit lijden – zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. Door de overwinning van Jezus aan het kruis is het mogelijk gemaakt dat wij, juist door het lijden heen, overwinnaars zijn. Aan het kruis werd onze positie ‘overwinnaar of loser’ bepaald, want door ons geloof in Jezus’ overwinning behoren we tot de categorie ‘overwinnaars’.

Concreet graag!

Dat klinkt mooi, maar blijft toch een beetje abstract. Concreet betekent het dat we veroordeelden waren, – zondig en schuldig – maar zijn vrijgepleit van alle beschuldigingen doordat Jezus onze straf op zich nam. God is onze Rechter en zegt dat wij vrijuit gaan. Jezus is onze Advocaat en doet een goed woordje voor ons.
Paulus vat het samen in vijf punten:
– er is niets dat ons kan scheiden van Gods liefde die Hij ons gegeven heeft in Christus, onze Heer;
– als God voor ons is, kan niemand tegen ons zijn;
– God gaf ons zijn Zoon en wil ons met Hem alles schenken wat we (geestelijk) nodig hebben; 
– niemand kan ons aanklagen doordat God ons heeft vrijgesproken;
– niemand kan ons veroordelen doordat Jezus voor ons pleit.
Overwinnaar of ‘loser’? Overwinnaar door zíjn overwinning!

De worsteling tussen ‘overwinnaar of loser’ zijn

Als in Gods Woord staat dat wij door Jezus meer dan overwinnaar zijn, hoe is het dan mogelijk dat wij onszelf soms als ‘loser’ zien? Hoe kan het dan een worsteling zijn hoe we ons voelen of wat we denken over onszelf: ‘overwinnaar of loser’? Waarschijnlijk heeft dat dat te maken met het proces dat Paulus in hoofdstuk 7 van de brief aan de Romeinen beschrijft:

Ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik.
– Romeinen 7: 18-19 (NBV)

Herkenbaar hè? Wat een strijd kan het soms zijn: we willen graag het goede doen en als een liefdevol christen leven naar het voorbeeld van Jezus, maar we hebben te maken met onze oude ‘natuur’, onze eigen wil, onze egoïstische neigingen en doen soms juist datgene dat we niet willen doen. Overwinnaar of ‘loser’? We voelen ons een ‘loser’. ‘Ik ellendig mens’, zegt Paulus in vers 24.
Gelukkig wist God hoe dit bij ons zou werken en heeft Hij als hulp zijn Geest gegeven. Gods Geest die voor ons pleit (Romeinen 8:26-27), maar ook zijn Geest die ons wil leiden omdat Hij in ons woont (Romeinen 8:9).

Laat je leiden door de Geest

Overwinnaar of ‘loser’ zijn blijkt dus niet zozeer te maken hebben met ons gevoel of ons denken, maar met onze positie in Christus én met de keuze of je je laat leiden door je eigen natuur (‘loser’) of door de Geest (overwinnaar) volgens Romeinen 8:5-12. Als je je laat leiden door je eigen natuur ben je gericht op wat je zelf wil en dat brengt de dood, omdat we daardoor vijandig tegenover God staan, legt Paulus uit. Als je je laat leiden door de Geest ben je gericht op wat de Geest wil, waardoor je leven en vrede ontvangt; je hoort bij Jezus.

Kort samengevat: wij zijn meer dan overwinnaars; niet door onze eigen inspanningen die eerder maken dat wij ‘losers’ zijn, maar door ons geloof in Jezus’ overwinning én door de leiding van Gods Geest, waarbij we gericht zijn op zíjn wil in plaats van op onze eigen wil. En ja, dat is nog wel eens een worsteling, niet zozeer vanwege onze gevoelens en gedachten, maar omdat onze eigen wil graag om voorrang strijdt.

Overwinnaar of ‘loser’ zijn is dus een dagelijkse keuze. Heb jij geloof in Jezus’ overwinning en wil jij je laten leiden door Gods Geest? ‘Ga voor de winst!’, zou Paulus zeggen.

Aan de slag!

 • Kies een creatieve werkvorm om jezelf uit te beelden/weer te geven als overwinnaar in Jezus.
 • Luister nog eens naar het lied: ‘Jezus Overwinnaar’ en bedenk je daarbij:
  a) dat Jezus jouw Advocaat is en
  b) jij meer dan overwinnaar bent in Hem.

Deel deze overdenking

 1. Francine schreef:

  The same power that conquered the grave lives in me!

 2. Kim schreef:

  Amen! 🙏✨:”) Ontzettend mooi! Dank voor deze bemoediging!! ❤️

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap