Een verrassend nieuw inzicht over Simson

28

okt

Marijke Gootjes-Verhoeve

Velen van jullie kennen Simson, bekend om zijn ongekende kracht. We zullen allemaal onze eigen gedachten over hem hebben, misschien zelfs wel een oordeel. Maar het zou zo maar kunnen dat je vandaag een verrassend nieuw inzicht gaat opdoen! Terwijl ik las over Simsons levenseinde kreeg ik namelijk zelf een verrassend nieuw inzicht dat ik graag met je wil delen.

In Richteren 14-16 kun je lezen over het leven van Simson. Tijdens de Filistijnse overheersing leidde hij twintig jaar Israël als rechter. Zijn leven was vanaf zijn geboorte aan God gewijd, maar hij had een zwak voor vrouwen en was gevoelig voor hun manipulaties. Dat werd uiteindelijk zijn ondergang; de Filistijnen namen hem gevangen. Simson riep God nog een laatste keer om hulp, zodat hij wraak kon nemen op de Filistijnen en God verhoorde hem.

En de doden die hij in zijn sterven heeft gedood, waren talrijker dan die hij in zijn leven gedood had.
– Richteren 16:30b (HSV)

Deze zin raakte mij plotseling, omdat ik moest denken aan Jezus. Wat een contrast met Simson! Door Jezus’ dood én opstanding gaf Hij velen het leven. Tijdens Zijn leven ontvingen velen al genezing, bevrijding en een aantal zelfs opstanding uit de dood, maar door Zijn sterven werd dat nóg talrijker: Hij geeft iederéén het leven!

Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met Hem verzoend door de dood van Zijn zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met Hem zijn verzoend, gered zullen worden door diens leven.
– Romeinen 5:10 (NBV’21)

Simson versus Jezus

Uit Richteren 16:4-31 kunnen we een aantal verrassende overeenkomsten halen wanneer we Simson met Jezus vergelijken. Voor hun dood hebben ze allebei tot God gebeden om hulp en allebei zouden ze wraak nemen op de vijand. Toch blijkt er een groot verschil in motief. Het gaat Simson om wat hem is aangedaan. Het lijkt meer een persoonlijke kwestie dan dat hij, als leider tijdens de Filistijnse overheersing, het volk wil bevrijden.

Jezus heeft een hoger doel. Hij zet recht wat de vijand in het paradijs kapot heeft gemaakt. Hij bevrijdt zowel de Israëlieten, als iedereen die in Hem gelooft. Jezus is een veel betere leider; Hij cijfert zichzelf volledig weg. Hij wil enkel God gehoorzamen en kiest ervoor om niet gericht te zijn op eigen verlangens.

Terwijl ik nadacht over deze verschillen, kwam ik tot het verrassend nieuwe inzicht dat Simson symbool staat voor onze ‘oude mens’ en Jezus voor de ‘nieuwe mens’.

Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze Hem niet kennen en hun hart voor Hem gesloten hebben. […]

Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! U hebt toch over Hem gehoord, u hebt toch onderricht over Hem gekregen? U kent de waarheid toch die in Jezus aan het licht komt? Geef dus uw vroegere levenswandel op en leg de oude mens af, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten; laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken en trek de nieuwe mens aan, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.
– Efeziërs 4:17-18, 20-24 (NBV’21)

De oude versus de nieuwe mens

Simson kende de waarheid, Hij was opgevoed in de wijsheid van God. Toch maakte hij keuzes die daar niet mee overeen stemde. En misschien herken je dat wel bij jezelf; dat je verleidingen vanuit de wereld ervaart waardoor je soms verkeerde keuzes maakt. Maar wij hebben Jezus leren kennen! In Hem zijn wij een nieuw mens, een persoon die zich niet door ‘het vlees’ laat leiden, maar door de Geest van God (Galaten 5).

Jezus leeft in jou en mij. Door Hem kunnen wij onze gedachten telkens vernieuwen en leven als ‘de nieuwe mens’. Simson deed bijna alles uit eigen kracht, terwijl dat niet nodig was en grote gevolgen had. We kunnen kiezen hoe we willen leven: als Simson of als Jezus, de oude of de nieuwe mens, uit eigen kracht of vanuit de Geest. Door Jezus’ sterven en opstanding is deze keuze mogelijk gemaakt.

Aan de slag!

  • Simsons had een zwak voor vrouwen, maar lapte ook andere regels aan zijn laars. Waar ben jij gevoelig voor als het gaat om verleidingen tot zonden/ongehoorzaamheid aan God?
  • Bespreek dit met een geloofsvriend(in) en bid samen voor de kracht van Gods Geest.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap