Een persoonlijke en hechte relatie met God. Kan dat?

28

jul

Linda Aalbers

Mozes had een bijzondere relatie met God. Ze praatten met elkaar, zoals een man praat met zijn vriend (Exodus 33:11). In onze tijd zijn er geen profeten zoals Mozes, die namens ons met God spreken. God wil een relatie met onszelf! Maar in tegenstelling tot onze aardse familie en vrienden kunnen wij God niet zien en is Hij geen mens, maar de almachtige God van hemel en aarde. Hoe ziet zo’n relatie met God er dan uit?

Een relatie met God hebben

God heeft ons geschapen, omdat Hij dat wilde. Hij zei: ‘Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar Onze gelijkenis. En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.’ (Genesis 1:26 en 31, HSV). Hij maakte jou, zodat Hij van jou kan houden en een relatie met jou kan hebben. Zijn verlangen is dat jij Hem eert, door Hem te erkennen als je Schepper en Vader. Door je leven met Hem te delen en Hem deelgenoot te maken van al je blije momenten en je dagen vol van verdriet en zorgen. Door naar Zijn fluisteringen in je hart te luisteren.

Essentieel voor elke goede relatie is dat je de ander goed kent. Wanneer je God beter leert kennen zal de relatie met Hem inniger worden. Je leert God kennen door in de Bijbel te lezen over Zijn macht, karakter en wonderlijke daden. Door de verhalen over Jezus leren wij ook hoe God is, want Jezus en Zijn Vader zijn één. 

Mozes wil God kennen

Wanneer het volk uit ongeduld een gouden kalf maakt om als god te dienen, wordt God zo boos dat Hij besluit om niet meer met Zijn volk mee te gaan. Mozes zal geschrokken zijn. Hij kan en wil dit niet zonder God doen. Hij wil weten wie God is en wat Zijn plan is. Ook wil hij Zijn heerlijkheid zien. Hij vraagt dit aan God: ‘Toon mij toch uw heerlijkheid!’ (Exodus 33:18, HSV) 

En dan laat God Mozes Zijn heerlijkheid zien. God bedekt Mozes met Zijn hand om hem te beschermen tegen de onmenselijke goddelijke kracht van Gods aanwezigheid. En dan roept God uit wie Hij is:

Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de Naam van de HEERE uit. Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die [de schuldige] zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde [geslacht].
– Exodus 34:5-7 (HSV)

Spectaculair en intiem. God maakte zich aan Mozes bekend, bovenop de berg. God zelf vertelt hoe Hij is, een betrouwbaardere bron kan je niet vinden.

Ook wij leren God hier kennen. Met deze namen van God mogen wij onze relatie met God verdiepen. Hij is:

 • HEERE, HEERE; JHWH, JHWH; Ik Ben, Ik Ben: Hij is er. Altijd. Overal.
 • Barmhartig: God is vol ontferming en mededogen voor de mensen. Hij helpt degenen die hulp nodig hebben.
 • Genadig: Hij geeft liefde, licht en leven terwijl we dat niet verdienen.
 • Geduldig: Hij geeft ons de tijd en de ruimte om weer tot Hem te naderen.
 • Rijk aan goedertierenheid en trouw: Hij blijft ons (duizenden) overstelpen met goedertierenheid. Dat betekent dat Hij goed voor ons is, niet in woorden uit te drukken. En dat Hij hier trouw in blijft betekent dat niks Zijn oneindige liefde voor ons kan laten afnemen of toenemen.
 • Hij vergeeft onze fouten, zwakheden en tekortkomingen.

Hij zegt ook dat Hij een rechtvaardige God is. Onze schuld wordt niet voor onschuld aangezien, nee, er zal voor betaald moeten worden met bloed. Goddank voor Zijn Zoon Jezus die onze schuld betaald heeft en onze ongerechtigheid op Zich heeft genomen aan het kruis en heeft meegenomen de dood in. Toen Jezus weer opstond uit de dood zijn wij ook met Hem opgestaan uit de dood, in een nieuw leven! 

En dit, lieve lezer, is precies waardoor jij nu de relatie met God kunt beginnen of verdiepen. Zonder schroom. Als Zijn kind. Hij ziet jou in het licht van Jezus. Je mag Hem alles vertellen en Hij wil ook tot jou spreken. Spreek en luister en heb een fijne relatie met je Vader, die liefdevol en met open armen op jou staat te wachten. 

Aan de slag!

Luister het lied Kennen – Opwekking 882 (YouTube)

Deel deze overdenking

 1. Ria van Roekel schreef:

  Goedemorgen,

  Wat een mooie en liefdevolle overdenking!
  Maar er is een tekst waar ik steeds weer over struikel. De zonde die God bezoekt aan kinderen en kleinkinderen. Hoe moet ik dat zien? Blijft me dat mijn leven lang aankleven?

  • Danielle schreef:

   Daar loop ik ook steeds tegen aan!

  • Linda Aalbers schreef:

   Hallo Ria, die vraag leefde bij mij ook bij het schrijven van deze overdenking. Ik weer zeker dat God geen mensen straft voor de zonden van voorouders. We hebben allemaal onze eigen keuzes en ontvangen allemaal Gods genade op grond van ons persoonlijk geloof. Ik ben van plan hier nog een keer een overdenking over te schrijven. Ik stuitte wel op een mooi artikel op internet over deze moeilijke bijbeltekst die ik graag even met jullie deel.
   https://www.amen.nl/artikel/1953/tot-in-het-derde-en-vierde-geslacht

   Fijne dag! Groetjes Linda

   • Margot schreef:

    Dat is mooi, ik wilde dit artikel hier ook delen, je bent me net een stap voor… 😉 Hierin wordt dit zo goed uitgelegd!
    De conclusie onder dit artikel is zo mooi, zo bemoedigend!
    Wie Zijn liefde afwijst en zich niet richt naar Zijn Woord, die zal de gevolgen daarvan moeten ondervinden; de schuldige houdt Hij zeker niet onschuldig!
    “Maar God is genadig en zal elk geslacht c.q. elk mens op zijn/haar eigen daden beoordelen. Hij zal steeds weer (be)zoeken en onderzoeken om te zien of Hij Zijn barmhartigheid en liefde kwijt kan aan hen, die gehoorzaam zijn en Hem zoeken. Zij mogen en kunnen altijd rekenen op Zijn onpeilbare goedertierenheid en trouw!”

    • Ria van Roekel schreef:

     Dank jullie wel voor de reacties. Het is een vraag waar ik al lang mee worstel Fijn om hier meer over te lezen.
     Nogmaals dank en Gods Zegen toegewenst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap