Hoe de Heilige Geest voor positieve verandering zorgt

27

jul

Suzanne Verschoor

‘HOLIE Granola, positive change’, lees ik op de verpakking als ik aan mijn yoghurt met granola ontbijt zit. Ik heb voor deze wat te dure granola gekozen, omdat er op de verpakking staat dat er geen suiker is toegevoegd. Gezond eten vind ik belangrijk, schrijf ik terwijl ik koffie met chocola nuttig. Iets met balans houden, toch? De ‘heilige granola’ brengt me wel op een idee waarover te schrijven. Want die heilige granola die een positieve verandering teweeg zou brengen, doet me denken aan de Heilige Geest die zeker weten een positieve verandering teweegbrengt.

De kracht van de Heilige Geest

Jezus spreekt tot de discipelen, vlak voor Zijn hemelvaart. Hij vertelt ze dat ze de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen.

Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israel het Koninkrijk weer herstellen? En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen.
– Handelingen 1:5-9 (HSV)

De Heilige Geest zorgt voor positieve verandering

Tot aan Jezus’ hemelvaart waren de discipelen nog niet gedoopt met de Heilige Geest. Pas daarna kon Jezus de Heilige Geest over hen uitstorten. De Heilige Geest zorgt ervoor dat God heel dicht bij ons is. Hij kan op die manier in ons hart wonen. Als zoiets krachtigs, liefdevols en puurs in je hart komt wonen, dan kan het niet anders dan dat dit een positieve verandering teweegbrengt.

In de NBV begint Handelingen 1:8 iets anders: ‘Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn.’ Dus zodra de Heilige Geest over jou komt, in je komt wonen, zodra jij hem verwelkomt, zul je kracht ontvangen om over God te getuigen. Dan vindt er verandering plaats.

Wees zorgvuldig met de Heilige Geest

Paulus schrijft in een van zijn brieven aan de gemeente in Efeze dat zij goed moeten leven. Dat er geen vuile taal uit hun mond mag komen, want dat bedroeft de Heilige Geest.

Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.
– Efeze 4:30 (NBV)

Als gelovigen moeten we de Heilige Geest serieus nemen. Heel serieus zelfs, want Hij is onze stempel waardoor we herkend zullen worden als kinderen van God wanneer de dag van het Koninkrijk van God aanbreekt. Verwelkom dus de Heilige Geest met open armen, want dat is onderdeel van het geloven in God. De Heilige Geest wil je helpen om goed te leven. 

Hoe ziet dat er dan uit? In vers 31 en 32 van Efeze 4 (HSV) licht Paulus het toe: ‘Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.’

Lukt dat even niet? Dank God dat we door het offer van Jezus om vergeving mogen vragen en met een schone lei het opnieuw mogen proberen, elke dag weer!

Aan de slag!

Kijk eens in je hart. Heb jij de Heilige Geest al heel bewust verwelkomd?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap