Een nieuwe identiteit: van twijfelaar tot strijder!

22

nov

Joanne van de Vendel

Heb je het weleens meegemaakt dat er iets ingrijpends in je leven gebeurde, waardoor je bent veranderd? Ineens was je niet meer dezelfde persoon als voor die ingrijpende gebeurtenis. Je veranderde in je doen, je denken en handelen. Ditzelfde overkwam Gideon. Hij werd gevraagd om de afgoden van zijn familie en zijn land te vernietigen en zich te onderwerpen aan de autoriteit van God. Daarop ontving Gideon een nieuwe naam en een nieuwe identiteit. 

Een ‘twijfelachtige’ Gideon

Gideon is op het land aan het werk. Het volk Israël wordt geteisterd door de Midjanieten. Ze roven alles wat ze tegenkomen: de oogst op het land en het vee dat ze vinden. Na zeven jaar vol rooftochten is Gideon bezig om de tarweoogst in een wijnpers (omdat er namelijk geen wind staat) uit te kloppen. Een zware klus. Dit was Gideons geheime missie. Maar tijdens het werk bij deze wijnpers gebeurt er iets bijzonders: 

Toen verscheen de Engel van de HEERE aan hem en zei tegen hem: De HEERE is met u, strijdbare held!
– Richteren 6:12 (HSV)

Maar… Gideon negeert de manier waarop de engel van de Heere hem aanspreekt. Hij doet net of de toestand van Israël Gods schuld is en vraagt Gods verantwoording ten aanzien van de wonderdaden die Hij gedaan heeft in Egypte. Gideon vergeet even dat het volk Israël het verbond met God niet nagekomen is.

Gods roeping voor Gideon

De Israëlieten hebben Gods stem genegeerd en zijn afgoden gaan vereren. God roept Gideon om het volk te bevrijden van de rovende volken om hen heen. Maar hij twijfelt aan de opdracht die God hem geeft en de haalbaarheid hiervan. Hij staat niet te springen. Maar na de nodige tekenen en bevestiging van God accepteert Gideon zijn roeping. Wat is God toch goed en geduldig met Gideon! Hoe open sta jij voor Gods roeping? 

Gideon handelt in het geheim

Diezelfde nacht geeft God Gideon de opdracht om de aanbiddingsplek, die in het bezit is van Gideons familie, voor Baäl en de gewijde paal van Asjera om te hakken. Gideon moet daarna op de hoogste plek, op de top van diezelfde vesting, een altaar te bouwen voor God. Daar zal de zevenjarige stier van zijn vader aan God geofferd moeten worden. 

Wat denk je dat Gideon doet? Hij gaat ’s nachts, samen met tien andere mannen, aan het werk. Het altaar van Baäl en de gewijde paal worden afgebroken. Het hout gebruiken ze om het altaar voor Jahweh aan te steken. De zevenjarige stier, die symbool staat voor de zeven jaar dat Israël al gebukt gaat onder de roofpartijen van de Midjanieten, wordt geofferd aan God. Daarmee zien we de autoriteit die God toekomt over Israël.  

De volgende ochtend

Wat een consternatie moet er die volgende ochtend geweest zijn! De aanbiddingsplaats van Baäl en Asjera is verwoest en er is een kostbare stier geofferd. Daar moet de dader voor boeten en sterven, vinden de mensen! Maar hó… Joas, de vader van Gideon, wijst de mensen op het volgende: 

Joas daarentegen zei tegen allen die bij hem stonden: Wilt ú het voor de Baäl opnemen? Moet ú hem verlossen? Wie het voor hem opneemt, zal nog deze morgen worden gedood! Als hij een god is, laat hij het dan voor zichzelf opnemen, omdat men zijn altaar heeft afgebroken. Daarom noemde hij [zijn zoon] op die dag Jerubbaäl, en zei: Laat de Baäl het tegen hem opnemen, want hij heeft zijn altaar afgebroken.
– Richteren 6:31-32 (HSV)

Zo ontvangt Gideon zijn nieuwe naam: Jerubbaäl, wat Baälvechter betekent. Hij is nu een Baälvechter. De engel van de Heer sprak Gideon al aan als ‘strijdbare held’. Wat een krachtige namen!

Een nieuwe identiteit

Wanneer God een plan met je heeft en je roept voor een opdracht, dan zal Hij je toerusten met moed en vrede, zoals Hij bij Gideon deed. Gideon had het nodig een nieuwe identiteit te krijgen. Van twijfelaar is hij veranderd in een strijder. 

Zo is dat ook voor jou en mij. God laat ons soms door moeilijke tijden gaan. De omstandigheden veranderen niet, hoe moeilijk en vaak onbegrijpelijk ook. Maar God geeft de kans je hart te veranderen, zodat je mag gaan leven vanuit jouw nieuwe identiteit.

Aan de slag!

Lieve vrouw, de Heer is met je, strijdbare heldin! Ben je klaar om je open te stellen en te leven vanuit de roeping die God voor jouw leven heeft? Bid tot God en vraag of Hij je daarbij wil helpen.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap