Stort je hart uit bij God – Het gebed van Hanna (deel 1)

06

sep

Hanneke van der Galiën

Hanna, een vrouw uit de Bijbel met een hart voor God en gebed. Ze bidt wanneer er moeilijkheden op haar pad komen en ze bidt wanneer het leven haar toelacht. Vandaag lees je wat Hanna’s gebed is gedurende zware tijden in haar leven.

Hanna stort haar hart uit bij God

Hanna is een gehuwde vrouw. Kinderloos, want zwanger is ze nooit geworden. Het is een verdriet dat aan haar knaagt, want wat had ze graag moeder willen zijn. Wat had ze graag een kindje gewild. Het verdriet drukt zo zwaar op haar dat ze stopt met eten en veel huilt. Alsof dat nog niet genoeg is, wordt ze daarnaast getreiterd door Peninna, de andere vrouw van haar man. De vrouw die wél kinderen heeft gekregen met haar man pest Hanna, omdat zij geen kinderen heeft kregen. Wat zal dat moeilijk geweest moeten zijn! Niet alleen is er de pijn van de kinderloosheid, juist daar waar het pijn doet, geeft Peninna een extra schop.

Kun je het je voorstellen? Het zou niet gek zijn geweest dat Hanna de hoop had verloren en de moed had laten zakken. Toch weet Hanna dat er een plek is waar ze altijd terecht kan met haar vragen en pijn. Ze bidt tot God.

Bitter van gemoed bad zij tot de HEERE en zij huilde erg. Zij legde een gelofte af; zij zei: HEERE van de legermachten, wanneer U werkelijk de ellende van Uw dienares aanziet, aan mij denkt en Uw dienares niet vergeet, maar aan Uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de HEERE geven, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen.

En het gebeurde, toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van de HEERE, dat Eli op haar mond lette. Want Hanna sprak in haar hart; alleen haar lippen bewogen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zei tegen haar: Hoelang zult u zich nog dronken gedragen? Ontdoe u van uw wijn. Maar Hanna antwoordde en zei: Nee, mijn heer, ik ben een diepbedroefde vrouw; ik heb geen wijn of sterkedrank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de HEERE. Houd uw dienares toch niet voor een verdorven vrouw, want vanwege de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet heb ik tot nu toe gesproken.
– 1 Samuël 1:10-16 (HSV)

Hanna bidt. Ze huilt en ze bidt. Ze stort haar hart en ziel uit bij God. Al haar gedachten, al haar verdriet, al haar vragen, al haar pijn. Alles stort ze uit bij God. Alles legt ze bij Hem neer. Ze stort haar ziel uit voor het aangezicht van de Heer, want ze weet dat dat de plek is waar ze moet zijn.

Stort jij je hart uit bij God?

Wat doe jij wanneer je het moeilijk hebt en iets op je hart hebt liggen? Blijf je ermee rondlopen of breng je het in gebed bij God? Wat doe je met je vragen, je twijfels, je verdriet en je pijn? Stort jij, net als Hanna, je hart uit bij God? Of houd je het liever voor jezelf? Het kan soms zo makkelijk zijn om het voor jezelf te houden en weg te stoppen. Er niet over te praten, er niet aan te denken. Maar weet dat je alles, alles wat er in je hart en je leven speelt, in gebed mag brengen bij God. 

Vertrouw op Hem te allen tijde, volk; stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht.
– Psalm 62:9 (HSV)

Aan de slag!

Wat ligt er op jouw hart vandaag? Wat speelt er op dit moment in jouw leven? Neem vandaag de tijd om te bidden, om je hart uit te storten bij God.

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Bedankt Hanneke, dit is inderdaad de beste oplossing om met alles wat je bezighoudt naar God en de Here Jezus te gaan! Hij heeft alle macht in hemel en op aarde, voor Hem is niets onmogelijk! God vertrouwen op Zijn Woord! Zó waardevol en zó rustgevend!
    Mattheus 11: 28, Kom naar Mij toe , allen die vermoeid en belast zij en Ik zal je rust geven.
    Maar God wil ook delen in onze mooie en goede momenten!
    Heerlijk om nergens alleen in en voor te staan🙏🏻

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap