Een les van Jezus voor jou als gast en gastvrouw

16

jan

Marije Brandwijk

Gastvrijheid is in de Bijbel een belangrijke waarde. Jezus laat het in Zijn leven ook zien. Hij nodigt veel en verschillende mensen uit om bij Hem te komen, en gaat in op de gastvrijheid van anderen. De rest van de samenleving zou deze mensen vaak buiten laten staan. Gast of gastvrouw zijn: daar valt volgens Jezus nog wel wat over te leren.  

Ik vind het heerlijk om mensen uit te nodigen voor een maaltijd en daar iets bijzonders van te maken. De gelijkenis van Jezus die we vandaag lezen, heeft mij aan het denken gezet. Op welke manier ga ik ergens heen of nodig ik mensen uit?

Een les voor jou als gast

Jezus is uitgenodigd voor een maaltijd, nadat Hij iemand heeft genezen. Er vallen Hem allerlei dingen op tijdens die maaltijd. Allereerst heeft Hij een boodschap voor de gasten:

En Hij sprak een gelijkenis tot de genodigden, toen Hij merkte hoe zij de ereplaatsen voor zichzelf uitkozen. Hij zei tegen hen: Wanneer u door iemand op een bruiloft uitgenodigd bent, ga dan niet aanliggen op de ereplaats, opdat niet misschien iemand die voornamer is dan u, door hem uitgenodigd is, en hij die u en hem uitgenodigd heeft, tegen u zal komen zeggen: Geef hem die plaats. U zou dan tot uw schande de laatste plaats beginnen in te nemen. Maar wanneer u uitgenodigd bent, ga er heen en ga op de laatste plaats aanliggen, opdat, als hij komt die u uitgenodigd heeft, hij tegen u zal zeggen: Vriend, kom hoger op. Dan zal dat u tot eer zijn in de ogen van allen die met u aanliggen.
– Lukas 14:7-10 (HSV)

Jezus heeft de gasten misschien wel geobserveerd en gezien dat ze voor zichzelf de beste plek kiezen, zonder rekening te houden met andere gasten. Stel je voor dat je op een bruiloft bent met een tafelschikking voor het diner, en dat in plaats van de moeder van de bruid er opeens iemand anders op haar plaats gaat zitten. Dan zou je toch raar staan te kijken? Jezus roept de gasten op om nederig te zijn en niet aan zichzelf te denken. Want, zegt Jezus als laatste: ‘Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.‘ (Lukas 14:11, HSV)
Zeker in de huidige maatschappij lijkt het soms te veel om onszelf te draaien. Jezus wijst ons hierop en roept ons op om onszelf een nederige positie te geven.

Een les voor jou als gastvrouw

Daarna heeft Jezus een boodschap voor de gastheer, die we ook mogen vertalen naar ons als gastvrouw:

En Hij zei ook tegen hem die Hem uitgenodigd had: Wanneer u een middag- of avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers, en niet uw familieleden of rijke buren, opdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt. Wanneer u echter een feestmaaltijd gereedmaakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen.
– Lukas 14:12-14 (HSV)

Waar eerst de gasten een preek van Jezus kregen, is dat nu de gastheer. Want ook hij denkt eigenlijk alleen aan zichzelf en nodigt alleen mensen uit met wie hij normaal gesproken omgaat. En later wordt hij ook weer bij hen uitgenodigd. Het is pas echte gastvrijheid volgens Jezus, als je niet zelf een wit voetje probeert te halen, maar mensen uitnodigt waar je niets van terug kunt verwachten. Mensen die je misschien normaal niet zo snel zou uitnodigen.  

Denk eerst aan de ander

Nederig en onbaatzuchtig zijn en niet aan jezelf denken: dat hebben deze twee verhalen gemeen. Ze laten ook iets zien van de bruiloft van het Lam, de grote maaltijd in de hemel. Daar heeft Jezus iedereen die Hem liefheeft en belijdt als Heer voor uitgenodigd. Wat ze ook gedaan hebben of wie ze zijn. Als hun hart goed is en in oprechte nederigheid, ook voor hun medemensen. Want dan zullen zij die de laatsten zijn, verhoogd worden en een ereplaats krijgen.

Aan de slag!

Nodig eens iemand uit bij je thuis die je normaal (liever) niet uit zou nodigen. Vraag of God iemand in je gedachten wil brengen om iets van Zijn liefde te laten zien. 

Bid je het volgende gebed met me mee?

Heer, geef mij de genade om mijn medemens te zien met de ogen van de liefde. Maak mij nederig en onbaatzuchtig. Want alleen langs deze weg kom ik uit bij de anderen, die mijn liefde nodig hebben.
– Toon Hermans

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap